Hattat Hamit Aytaç SokakKanuni sultan Süleyman ve Neşat Bey sokakları arasında bu iki sokakla da bağlantısı olan, Neşat Bey Sokağa parelel olan bir sokaktır.


Hattat Hamit Aytaç Sokak

Hattat Hamit Aytaç Sokak

Kanuni sultan Süleyman ve Neşat Bey sokakları arasında bu iki sokakla da bağlantısı olan, Neşat Bey Sokağa parelel olan bir sokaktır. Sokak adını son devrin ünlü hattatı Hamid Aytaç’tan (1891-1982) almıştır. Asıl adı Şeyh Musa Azmi olan hattatımız birçok yazısında “Azmi” imzasını kullanmaktadır. Hâmid, takma adı ile meşhur olan hattatımız Aytaç soyadını almıştır. 1891’de Diyarbakır’da doğan Aytaç, Hattat Amidî yani Diyarbakırlı Seyyid Âdem Efendi torunlarından Zülfikar Ağa’nın oğludur. İlk ve rüşdî eğitimi esnasında yazıya merak salmış ve çevresindeki hüsnü hat hocalarından rik’a ve sülüsöğrenmiştir. Resme yetenekli olduğundan askerî rüşdiyede resim öğrenmiştir. Harb Okulu matbaası hattatlığına, sonra da Genel Kurmay serhattatı (hattatların başı) hocası Mehmed Nazif Efendi’nin ölümü üzerine bu matbaaya geçmiştir. Bu görevi sırasında Yıldırım Orduları Gurubu emrinde Almanya’da Berlin’de Harita Dairesi’nde bir yıl çalışmıştır. Mütarekeden sonra askeri vazifesinden istifa etmiş ve yazı üzerine bir işyeri açarak serbest çalışmıştır. Hattat Hâmid Bey Türk matbaacılığına çinkografi, çelik üzerine resim ve yazı hak etme yani gravür, kabartma ve lüks baskı tekniğini de ilk getirenlerdendir. Şişli Camii’nin eşsiz yazıları ile birçok evlerde, salonlarda ve işyerlerinde Mısır ve Irak’ta, bir çok ülkede onun binlerce nefis yazısı vardır. Bütün İslam âleminden, hatta Japonya’dan bile birçok öğrenci yetiştirmiştir. Hattatın son yazılarından biri, Kırk Hadistir. 1982’de vefat eden hattatı vasiyeti üzerine Karacaahmet’te Şeyh Hamdullah’ın yakınına defnedilmiştir.