Şehit Şükrü SokakUzuncayır Caddesi ile Alper Sokak arasında ve bu ikisine paralel olarak uzanmaktadır.


Şehit Şükrü Sokak

Şehit Şükrü Sokak

Uzuncayır Caddesi ile Alper Sokak arasında ve bu ikisine paralel olarak uzanmaktadır. Sokak, İngilizlerin Mudanya’ya asker çıkardıkları 25 Haziran 1920 Cuma günü, yanına aldığı birkaç er ile birlikte Mudanya’yı savunan, bir düşman binbaşısı ve üç duşman askerini öldürüp, kendisi de şehit olan Canip oğlu Şükrü Çavuş’un adını taşımaktadır.