Viransaray SokakHalk Caddesi’ni Şair Naili sokağa bağlayan “L” şeklinde bir sokaktır.


Viransaray Sokak

Viransaray Sokak         

Halk Caddesi’ni Şair Naili sokağa bağlayan “L” şeklinde bir sokaktır. Bu sokak adını Şehit Süleyman Paşa’nın sonradan viran olan sarayından almaktadır. Viransaray Sokağın Halk Caddesi ile birleştiği yerde Şehit Süleyman Paşa Camii bulunmaktadır. Hemen arkasında Süleyman Paşa’nın büyük ve muhteşem bir de sarayı vardı. Bu saray daha sonra viran olduğu için sokağa da bu isim verilmişti. Viransaray Sokağı’nda bir de sıbyan mektebi mevcuttu. Şehit Süleyman Paşa Camii; kare plânlı, kesme taştan yapılmış, çatısı ahşap iken sonradan betona dönüştürülmüş, dört ahşap sütunun taşıdığı meşrutası ile dikkatleri çeken güzel bir camii idi. Son cemaat yerinin tavanı ağaç işlemeciliğin en güzel örneği idi. Kapısı mermer söveli ve kemerlidir. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Gerek meşrutası, gerekse son cemaat yeri tamirat sırasında yıkılmıştır. Kadınlar mahalli ahşap iken betona çevrilmiştir. Minber ve kürsüsü ahşaptır. Mihrabı mermer kaplıdır. Son tamir sırasında eski hususiyetlerini kaybetmiştir. Sağ taraftaki minaresi tamamen kesme taştan yapılmıştır. Şerefesinin altı istalaktitlidir. Pencere söveleri kefeki taşından olup kirpi saçaklıdır. 1894 senesindeki büyük depremde yıkıldığı söylenen minare, 1957-58 tarihlerinde halk tarafından cami ile beraber şimdiki şekliyle tamir edilmiştir. Camiin kıble ve sol tarafı mezarlıktır. Bakımsız olan bu hazîrede birçok kabir taşı vardır. Bunlar arasında Şehit Süleyman Paşa ile Recep Paşa’nın da kabirleri bulunmaktadır. Ayrıca Viransaray Sokağı’nda Süleyman Paşa’ya ait bir de çeşme bulunmakta idi. Çeşme Sarı Süleyman Paşa’nın kabri önünde ve hazîre duvarına bitişik bir yerde idi. Bu duvarın dış yüzünde bulunan ve Paşa’nın gömüldüğü yerin önüne isabet eden kısımdaki kitâbe, tamir sırasında çeşme üzerine konulmuş ve hâcet penceresi de kapatılmıştı. Bu çeşmenin çokbüyük olan haznesi, 1970 senesine kadar az ileride ve yokuş olan sokağın ortalarında durmakta idi. Günümüzde ondan da eser kalmamıştır.