Tavaşi Hasan Ağa SokakGündoğumu Caddesi’ni Dönmedolap Sokağı’na bağlayan bir ara sokaktır.


Tavaşi Hasan Ağa Sokak

Tavaşi Hasan Ağa Sokak

Gündoğumu Caddesi’ni Dönmedolap Sokağı’na bağlayan bir ara sokaktır. Bu sokak adını Tavaşî Hasan Ağa’dan almaktadır. Tavaşî Hasan Ağa, XVI. Yüzyılın ünlü Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın hazinedârı idi. Bir başka adı da “Hadım Hasan Ağa” idi. Genelde hadım ismini sarayın ak ağaları ve harem ağaları kullanmakta idiler. Muhtemelen o da eski bir harem ağası idi. Hasan Ağa, sürekli Sokullu Mehmet Paşa’nın yanında bulunurdu. Rivayete göre Tavaşi Hasan Ağa, Sokullu Mehmet Paşa’ya Tevarih-i Ali Osman’dan Sultan I.Murad’ın Kosova savaşındaki şehadet olayını okurken, Sokullu Mehmet Paşa da gözyaşlarını tutamayarak böyle bir şehadet için dua etmiş ve ertesi gün de bir meczup tarafından bıçaklanarak şehit edilmişti. Tavaşî Hasan Ağa’nın adını taşıyan ve 1587’de onun yaptırdığı ve sokağa adını veren Tavaşî Hasan Ağa Camii, İnadiye Mektep Sokağı ile Gündoğumu Caddesi’nin kesiştikleri yerde idi. Bu camii 1892 yılında Hatice Hatun adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirilmiştir. Hasan Ağa ayrıca Libadiye’de Tavaşî Hasan Ağa İbtidâi Mektebi’ni ve İnadiye Mektebi Sokağı’nda da Tavaşî Hasan Ağa Sıbyan Mektebi’ni yaptırmıştı. Bu sokak ve çevresi Hasan Ağa’nın yaptırdığı hayır hizmetleri nedeni ile Osmanlılar döneminde uzun yıllar Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi olarak resmî kayıtlarda yer almıştı. Bu mahallenin bu gün sadece adı bulunan Dolap, Katırcılar ve Mektep Sokakgibi meşhur sokakları vardı.