ALİ AĞA SIBYAN MEKTEBİ
ALİ AĞA SIBYAN MEKTEBİ

Okul, Doğancılar Camii avlusunda ve mektep ile beraber 1114 (1702) tarihinde yaptırdığı çeşmesinin üzerinde idi. Bugün mevcut değildir. Karşısında Ahmet Paşa Türbesi vardır. 1910 tarihlerinde mevcut olduğunu Mir'at-i İstanbul yazarının:
"Camiin yanında bir mekteb-i ibtidayi ve altında bir çeşme vardır"
ibaresinden anlıyoruz.

1920 tarihine kadar, Sümbülzâde Sokağı bu çeşme ile Ahmet Paşa Türbesi arasından geçiyordu. Türbe önündeki Sümbülzâde Sokağı 1925 tarihlerinde açılmıştır.