MABEYİNCİ HAFIZ MEHMET BEY KONAĞI (KÖPRÜLÜ KONAK)Küçük İhsaniye semtinde, eski adı Çit Sokağı, yeni ismi Neyzenbaşı Halil Can Sokağı ile Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın birleştiği köşede olup kârgir bir konaktır.


MABEYİNCİ HAFIZ MEHMET BEY KONAĞI (KÖPRÜLÜ KONAK)

Küçük İhsaniye semtinde, eski adı Çit Sokağı, yeni ismi Neyzenbaşı Halil Can Sokağı ile Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın birleştiği köşede olup kârgir bir konaktır. Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın sağ köşesindeki yapı, diğeri gibi üç katlı olup, Eczacı Mustafa Nevzat Bey'e aittir. Mehmet Bey Konağı'nın yan tarafında ve yol aşırı yerdeki harem dairesine üst kattan, her tarafı kapalı, iki yan cephesinde pencereleri bulunan ahşap bir köprü ile bağlandığından, Köprülü Konak adıyla ünlü idi. Bu köprü, 1940 tarihlerinde yıktırılmıştır. XIX. yüzyıl ikinci yarısında Sultan Abdülaziz (1861-1876)'in baş mabeyincisi, Hafız Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Rivayete göre, köşklerin yerinde ahşap bir yapı varmış. Sultan Abdülaziz, bir ziyareti sırasında bu binanın yerine kârgir bir köşkün yapılmasını ve masrafının da Hazine-i Hümâyun'dan karşılanmasını irade etmiş. 30 Mayıs 1876 tarihindeki hal sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda bulunup Padişah ile beraber Topkapı Sarayı'na giden Mehmet Bey, bu olayı 'Hakayıku'l-beyan fî hakkı Cennet-mekân Abdülaziz Han' isimli hatıra kitabında ayrıntı- larıyla dile getirmiştir.