MAHMUT ŞEVKET PAŞA KONAĞIs Konak, eski adı Medrese Sokağı olan Eşref Saat Sokağı üzerinde ve Rum Mehmet Paşa Camii kıblesi yönündedir.


MAHMUT ŞEVKET PAŞA KONAĞI

Konak, eski adı Medrese Sokağı olan Eşref Saat Sokağı üzerinde ve Rum Mehmet Paşa Camii kıblesi yönündedir. Tam karşısında Haseki İsmail Ağa'nın 1115 (1703-4) tarihinde yaptırmış olduğu klâsik Türk çeşme mimarîsi tarzında bir çeşme vardır. Haremli selâmlıklı iki bölümden oluşan köşkün kademeli bahçesinde iki su sarnıcı bulunmaktadır. Pek harap durumda olan bu ahşap köşk biri bodrum üç katlıdır. İki yanı ahşap konsollar ile dışa taşmalıdır. Mahmut Şevket Paşa'nın çok renkli bir hayatı vardır. 31 Mart Vak'ası'nda Hareket Ordusu'na kumanda etmiş, Harbiye Nazırı ve Sadrazam olmuş ve 14 Haziran 1913'te Beyazıt Meydanı'nda, Otomobil içinde bulunduğu halde tabanca kurşunu ile vurularak öldürülmüştür. Kabri, Hürriyet Tepesi'ndedir. Sonradan üzerine Türk milletinin yetiştirdiği nadir mimarlardan, Üsküdar'da Harem İskelesinde dünyaya gelen, Kemaleddin Bey (1870-1927, Ankara) tarafından bir türbe yapılmıştır. Konağın hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Şeyhülislâm Arif Hikmet Beyefendi (öl. 1859) bir müddet burada oturduğuna göre konak, bu tarihten evvel yapılmıştır. Mahmut Şevket Paşa'nın vefatından sonra konakta, 1970 tarihine kadar varisleri oturmuş ve bu tarihte harabiyetinden dolayı terk edilmiş ve 1980 tarihinde de yıkılmıştır. Paşa'nın, Üsküdar'da, Atlas Sokağı ile Selmanipak Caddesi'nin birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesinde dört adet dükkânı vardı.