AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ EFENDİ MEKTEBİOkul, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Camii'nin kıble tarafında ve Kapıcı Çıkmazı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı arasındaki dar saha üzerine yapılmıştı.


AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ EFENDİ MEKTEBİ

Okul, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Camii'nin kıble tarafında ve Kapıcı Çıkmazı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı arasındaki dar saha üzerine yapılmıştı. 1003 (1594-95) tarihinde külliye ile beraber inşa olunan bu okulda, Hüdâyî Hazretlerinin, 1004 (1595-96) tarihinde vefat eden oğlu Evliya Mehmet Efendi'nin de okuduğu rivayet edilir.

Çok küçük yaşta kerametinin zuhur ettiği söylenen Evliya Mehmet Muhtar Efendi'nin, her gün beraber okula gittiği arkadaşının ölüm haberini alması üzerine "evlerine koşarak elinden tuttuğu gibi ayağa kaldırdığı" eski Üsküdar sakinlerince hâlâ anlatılmaktadır. Okul, 1266 (1850) tarihinde cami ile beraber yanmış ve kısa bir müddet sonra da Sultan Abdülmecit tarafından yeniden yapılmıştır.