FISTIKLI MEKTEBİ (HATİCE SULTAN MEKTEBİ)Mektep, şimdiki adı İhsaniye olan eski Sinan Paşa Mahallesi hudutları içinde, eski adı Fıstıklı Mektebi Sokağı olan şimdiki İhsaniye Sokağı üzerinde ve İhsaniye İskele Sokağı'nın karşısında idi.


FISTIKLI MEKTEBİ (HATİCE SULTAN MEKTEBİ)

Mektep, şimdiki adı İhsaniye olan eski Sinan Paşa Mahallesi hudutları içinde, eski adı Fıstıklı Mektebi Sokağı olan şimdiki İhsaniye Sokağı üzerinde ve İhsaniye İskele Sokağı'nın karşısında idi. Klâsik mektebin altında ve yol kenarında, mektep ile beraber yaptırılan bir çeşme, karşısında, yol aşırı yerde ise Fıstıklı Namazgâhı vardı. Çeşme ve Namazgâh bahislerine bakınız. Etrafındaki fıstık çamlarından dolayı Fıstıklı Mektebi adı ile ünlü okul, 1927 tarihinde Vakışar İdaresi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. 1935 yıllarında yıkılan okulun tonoz temel bakiyeleri bugün de görülmektedir. Namazgâh daha evvel ortadan kalkmıştır. Bu yıkım sırasında çeşmenin kitâbesi, sonradan Kız Sanat Enstitüsü olan Mabeyinci Hafız Mehmet Bey'e ait bulunan Köprülü Konak yanındaki karakolun duvarına yerleştirilmiş idi. Karakolun yıkılması sırasında yok olan üç satırlık kitâbe şudur: 


Sâhibu'l-hayrat ve'l-hasenat merhume ve mağ- furün lehâ Cennet mekân Şrdevs-aşiyan Hatice Sultan Bintü's-Sultan Mehemmed Han aleyhüme'r-rahmetü ve'l-gufran 1178 (1764-65) 
Mektep ve çeşme, Sultan IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan'ın ruhu için vefatından 20 yıl sonra, kendisine derin bir sevgi ve saygı besleyen, Ayazma Camii bânisi Sultan III. Mustafa (1757-1774) tarafından Muharrem 1178 tarihinde yaptırılmıştır. Sultan Mustafa, Ayazma Camii'ni de annesinin ruhu için vefatından 32 yıl sonra yaptırmıştı.

Hatice Sultan'ın eşi, Sadrazam Damat Hasan Paşa'nın Nasuhî Tekkesi yanında bugünde mevcut olan 1117 (1705-6) tarihli bir çeşmesi vardır. Bu çeşme bahsine bakınız. Meşhur Dr. Akil Muhtar Özden Bey'in ağabeyi Dr. Celal Muhtar Özden, 1865 yılında İhsaniye Üst Sokak'taki (Sultaniye-Çatmacılar-Dr. Sıtkı Özferendeci Sokağı) evlerinde doğmuş ve bir çok Üsküdarlı gibi bu mektepte ilk öğrenimine başlamıştı.