ÜSKÜDAR MİTHAT PAŞA KIZ SANAT ENSTİTÜSÜOkul, Üsküdar Neharî Kız Sanayi Mektebi adı altında 1295 (1878)'de, Ahmet Vefik Paşa tarafından, Doğancılar Meydanı'nda büyük, ahşap Ramazan Oğulları Konağı'nda tesis edilmiştir.


ÜSKÜDAR MİTHAT PAŞA KIZ SANAT ENSTİTÜSÜ

Okul, Üsküdar Neharî Kız Sanayi Mektebi adı altında 1295 (1878)'de, Ahmet Vefik Paşa tarafından, Doğancılar Meydanı'nda büyük, ahşap Ramazan Oğulları Konağı'nda tesis edilmiştir. 1300 (1881) tarihinde Abdüllâtif Suphi Paşa'nın (1818-1886) Evkaf Nazırlığı sırasında, okulun şimdiki yerinde bulunan ahşap konağa taşındı. Ülkemizde ilk defa açılan bu sanat okulu, açılışından 34 sene sonra, 1329 (1912) tarihinde İstanbul Kız Sanayi Mektebi ile birleştirilmek sureti ile dağıtıldı. Fakat görülen lüzûm üzerine bir yıl sonra tekrar açıldı. 1336 (1920) senesinde, "ilk tedrisat vergisinin tali dereceli bir mektebe sarfedilmesini doğru bulmadığı için" mektebin dağıtılmasına karar verildi.

Okulun kapanmasına razı olmayan mektep müdiresi Fatma Zekiye Hanım'ın yaptığı teşebbüsler neticesinde okul faaliyetine devam etti. Bu sırada adı Üsküdar İnas Sultanîsi olarak değiştirildi. Cumhuriyet döneminde çok büyük gelişmeler gösteren okulun ahşap bahçe kapısı, Kaptan Paşa Camii'nin yan tarafında ve yolun karşısında yerde bulunan muhteşem çeşmesinin hemen arkasındaki Kaptan Paşa Çıkmazı'na açılıyordu. Yapılan istimlâklarla sahası çok genişleyen okulun bu ilk kapısı sonradan kapatılmış ve onun yerine Doğancılar Caddesi'ne bakan yeni bir kapı açılmıştı. Buradan uzun bir merdivenle okula gidiliyordu

 Üç katlı ahşap konak, bir set üzerine yapılmıştı. Ön cephesindeki geniş cumbası ahşap sütunlar üzerine oturtulmuştu. Bu bina sonradan yıktırılarak şimdiki kârgir okul inşa edilmiştir. Üsküdar'da bu kız okulundan başka, Üsküdar Kız Rüşdiye Mektebi ve Gülfem Hatun Kız Rüşdiyesi isimleri ile bilinen okullar da vardı.