3. Selim İlköğretim OkuluOkul Adı : 3 SELİM İLKOKULU Telefon : 02164929864 02163917175


3. Selim İlköğretim Okulu

Üsküdar ilçesi İhsaniye Mahallesi, Köprülü Konak Sokakta bulunan okulumuzun tarihi III. Selim devri olan 1791 yılına dayanmaktadır. III. Selim yenilik hareketlerine giriştiğinde Selimiye Kışlasını yaptırmış, subay yetiştirmek üzere okul açmıştır. Bu subay okulu bugünkü harp okullarının temelini oluşturmaktaydı. Selimiye kışlasında yaptırılan, Selimiye Camisinin bahçesine “Selim Salis” adı altında açılan okulumuz bugünkü Kuleli Askeri Lisesi’nin bir benzeri idi. III. Selim’in yaptığı yeniliklere ayaklanan ve Kabakçı İsyanı diye adlandırılan isyanda kışla ve okul yakılmıştır. Daha sonra Kuleli türündeki hazırlık okulu olarak vasıflandırılan bu okul Çiçekçi Caddesindeki bir ahşap binaya taşınmış ve eğitim öğretime başlamıştır.
Okul 1916 da Selimi Salis Erkek Numune Mektebi iken 1924 yılında 19. ilkokul olarak devam etmiş, yapı ihtiyaca yetmediğinden 1930 yılında Tosun Paşa arsası üzerine 3 katlı olarak bugünkü okul binası yapılmış, 1949 yılında okulun adı III. Selim İlkokulu olmuştur.
Okul binası İstanbul Boğazı, Kızkulesi, Harem ve Marmara Denizini gören hakin bir tepede yapılmıştır. Bina cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştır ve bu dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Zemin, orta ve üst kat olmak üzere 3 kat üzerine betonarme-kagir olarak inşa edilmiştir.
Binanın uzunluğu 40 m, genişliği 25 m, yüksekliği 12 m’dir. (Çatı hariç). Her katta 3,5 m lik genişlikte koridorlar bulunmakta olup koridorların her iki ucunda merdivenler bulunmaktadır. Okulun tüm bölümlerine bu koridorlar vasıtasıyla ulaşılır. Zemin katta Teknoloji ve Tasarım Dersi Atölyesi, Öğrenci tuvaletleri, kantin, Kalorifer Odası, müştemilat, Ana Sınıfı ve 1 adet sınıf bulunmaktadır. (Zemin katta alt paragrafta özellikleri anlatılan salonun altı da kullanılmaktadır.) Giriş katta idare odaları, Öğretmen tuvaletleri ve 5 adet derslik bulunmaktadır. Üst katta ise Bilişim Teknolojisi Sınıfı ve 6 adet derslik bulunmaktadır.
Okulun asıl giriş kapısı karşısında binanın tam orta boşluğunda 150 m2’lik 8 kenarlı bir salon bulunmaktadır. Salonun çatısı İngiliz tipi çatıdır, ahşap olup 7erden yüksekliği 8 m’dir. Eklemesiz uzun kalaslar yan duvardan destekle üstten ve yandan kaskı gile birbirine tutturulmuştur. Ortada karşılıklı birbirine paralel 3 cm çaplı ve 7 m uzunluğunda demir kaksılarla çatı toparlanmıştır. Üstten bağlantılarla da denge sağlanmıştır. Bu çatı tipi sayesinde salonda direğe ihtiyaç duyulmamıştır. Halen okul girişi bu salonun yan tarafından açılmış olan kapıdan yapılmaktadır.
Okul 2006-2007 öğretim yılında büyük onarım geçirmiştir. Elektrik tesisatı yenilenmiş, kapı ve pencereler aslına uygun olarak değiştirilmiştir. Kalorifer tesisatı tamamen değiştirilerek doğalgaza dönüştürülmüştür. Paslanmaz çelikten su deposu yapılmış, yangın söndürme sistemi ve boruları yenilenmiştir. Okul çatısı da tadilattan geçirilmiştir.
Okulumuz halen normal öğretim ile yeni binasında eğitim öğretime devam etmekte olup, 650 öğrenci okulumuzda eğitim öğretime devam etmektedir.
Okulumuzun bu eski binası şu an Valilik Oluru ile Atatürk İlköğretim Okulu tarafından kullanılmaktadır. 
Yeni binamız 2009-2010 eğitim öğretim yılı başında eğitim öğretime açılmış olup şu an bu binayı kullanmaktayız. 21 derslik, 2 anasınıfı ve 3 atölye – laboratuar bulunan binamızda 2. Kademede öğretmen dersliği uygulaması yapılmaktadır.

Ada No:340 
Pafta No:10
Parsel No:1-2
Yüzölçümü:5816m2
Taban Alanı: 840 m2
Toplam alan: 2520 m2
Adres: Salacak Mah. Köprülükonak Sok. No:7 Üsküdar/İstanbul
Tel: 216 492 98 64 
Fax: 216 391 71 75 
Mail :290152@meb.k12.tr

Okul Adı    :    3 SELİM İLKOKULU
Telefon    :    02164929864 02163917175
WEB Adresi    :    http://3selimilkokulu.meb.k12.tr
Adres    :    Salacak Mahallesi Köprülü Konak Sokak No7 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
VİZYON
Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.
MİSYON
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak; onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak; eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde eğitim vermektir.