İstanbul Yangınlarıİstanbul Yangınları


İstanbul Yangınları

Tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanan İstanbul’un yangınları, dünyada benzerine rastlanmayan birer dramdır. Tarih, İstanbul’u kasıp kavuran bu düşmana "ejderha" adını vermiştir. Bu ejderha, yedi başlı değil, bazen ateş saçan yirmi yedi başlıdır. Zaman olmuştur ki bu "ejderha" İstanbul'un yarısını yalayıp geçmiş, arkasında yüzlerce ve binlerce insanı harabeler arasında bırakmıştır.

Tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanan İstanbul’un yangınları, dünyada benzerine rastlanmayan birer dramdır. Tarih, İstanbul’u kasıp kavuran bu düşmana "ejderha" adını vermiştir. Bu ejderha, yedi başlı değil, bazen ateş saçan yirmi yedi başlıdır. Zaman olmuştur ki bu "ejderha" İstanbul'un yarısını yalayıp geçmiş, arkasında yüzlerce ve binlerce insanı harabeler arasında bırakmıştır.

İstanbul için yangın, büyük bir afetti. Zelzele gibi, sel gibi tabii afetlerin yanında, İstanbul’u tahrip eden korkunç bir felaket de yangındı. Zaman zaman bu güzel şehri viraneye çeviren bu afet, halkın yalnız servet ve refahını kemirmiyor, aynı zamanda huzuru kalbini, sükün ve saadetini de kökünden sarsıyor, zedeliyordu. İstanbul’da hemen hiç kimse,  bugün kurduğu yuvanın yarın bir yığın kül ve kömür haline gelmeyeceğinden emin değildi. Sabahleyin evinden çıkıp işine giden herhangi bir hemşerinin akşam üstü semtine döndüğü, mahallesine girdiği vakit, sokağının ve evinin yerinde ya kızıl alev dalgaları, yahut simsiyah bir harabe, taş ve çamur yığını bulmayacağını iddiaya kimse cesaret edemezdi. O sebeple, velevki bir kaç saat için semtinden ve bucağından uzak kalmağa mecbur her şehirlinin kalbi daima endişe ile çarpıyor, yangın korkusu, İstanbul’u adeta istila etmiş bulunuyordu.

Sığındığı yuvanın bir anda duman ve ateş tufanı arasında gözünün önünde çöküp eridiğini gören, başını sokacak bir çatı altından mahrum, sefil ve perişan ailelere İstanbul’da sık sık rastlanıyordu. Bazen bir tanıdık veya akraba evinde, bazen cılız bir kulübeciğin basık karanlığında hayatını sürükleyen bu zavallılar, bir daha bir aile bucağı sıcak ve mahrem havasını tadamıyor,  dünün hayal olan saadetini acı bir hasretle ana ana tesellisiz sönüp gidiyordu.

İstanbul yangınlarından doğan felaket, sadece bundan ibaret değildi. Yangın, şehrin sakinleri ile birlikte şehri de sefalete sürüklemekten geri kalmıyordu. Yeşil bahçeleri, beyaz minareleri, birbirine sokularak baş başa sessiz ve müsterih yaşayan evler ile şimdi mamure olan bir semt, bir dakika sonra dişlek duvarları, kopuk bacaları, boynu bükük minareler ile göz yaşartıcı bir manzara halini alırken, cedlerden kalma aziz yadigârlar, eski eserler, eşsiz yazma ciltler ve bir daha yerine konamayacak kadar nefis halılar ve nihayet bütün bir ailenin manevi mesnedi, göğüs kabartan ve yüz ağartan hatıralar da toz ve enkaz olarak gömülüyor, kayboluyordu.      

Belki her şey kabildi, belki her sefalet bir gün bitecek, her harabe tekrar bir mamure haline gelecekti. Fakat bu yadigarların, bu kıymetli eserlerin, bu baha biçilmez yazmaların ve eşi bulunmaz halıların, bütün bir ailenin keder ve ızdırabına, sevinç ve saadetine şahit olan masum odaların ve muhteşem salonların kimbilir kaç güzel Türk kızının gençlik hayalini taşıyan altın çerçeveli aynaların bir daha yerine konmasına imkân yoktu. Bu manevi servet, bir aile bünyanının esas taşı olan bu eşya ve avâni, bu aziz ve değerli hatıralar, artık bir daha geri dönmemek üzere tamamıyla mahvolmuştu. İstanbul halkı bu acıyı, bu sonu gelmeyen ızdırabı bir defa, beş defa, on defa değil, belki yüzlerce defa ve belki daha fazla hissetmişti. Bu acı maddi ziyan ve sefaletten de büyüktü.  Ölümü bu acı içinde bekleyen ihtiyar erkekler ve beli bükük nineler, zayıf vücutlarında, kaybettikleri manevi kuvvet ve mesnedin matemini taşıyorlar ve o matemle birlikte mezarlarına giriyorlardı.

İstanbul’un sık sık böyle hemen baştan başa denilecek surette yanıp kül olması, binaların ahşap ve birbirine bitişik, sokakların dar olmasından, su ve söndürme vasıtaları bulun­mamasından ileri geliyordu. Fakat, her yangın afetinden sonra, yanan sahada yeniden ahşap inşaata müsaade olun­duğu gibi, cadde ve sokakların da yine eski vaziyetlerinde, dar ve karışık bir halde bırakılmasında mahzur görülmüyordu. Öyle ki, bir yangın sahasında on, on beş sene içinde yeniden kurulan bir semt veya mahallenin, eski yanan mahalleden pek farkı olmuyor, yeni mahalle de eskisinin uğradığı felakete, onun kadar, belki ondan da fazla maruz bulunuyordu.

 

Yangın..Tulumbacılarının..bulunmadığı..dönemdeki..1714'e..kadar..olan..dönem.
 
1510
Bir mahallede başlayıp Balat'a oradan Bahçekapı’ya kadar uzanmış, 800 dükkân yanmıştır.
 

1539
Zindankapı yangını
 

1540
Eski saray yangını

 
1554
Çıkan yangın Ayasofya’dan Tahtakale’ye kadar olan kısmı,  1555 Çıkan yangın ise Galata’yı büyük hasara uğratmıştır.

18.02.1560
Galata yangını
 

1558, 1590
Topkapı Sarayı yangını
 

1627
Cibali tarihi Kebiri yangını

 
1639
Balatkapı dışındaki mumhaneden başlayıp poyrazın etkisiyle sur dışındaki evlere,  kısa sürede Suriçi’ne de şıçrayan alevler sabaha kadar Balat semtini kül etmiştir. Ateş  Çukurbostan'a kadar devam etmiş Fener kapısı ile Çukurbostan arası kül olmuştur.

 
1646
Tavuk pazarı 

1647
Odun kapısı

 
1652,1660
Ayazma Kapısı Yangını
 

1653
Oduncu Kapısı Yangını

 
1660
Büyük İstanbul ve Galata yangınları
 

1665        
Topkapı Sarayı yangını

 
1673
Fener yangını
 

1675
Mahmutpaşa yangını
 

1676
Galata Kürkçü kapısı yangını


1678
Galata Kurşunlu mahzen yangını

 
1678        
Tavşantaşı
 

1685
Eyüp  Çarşısı
 

1688
Cibali
 

1689        
Ayazmakapısı
 

1690
Çarşuyikebir

 
1690
Eyüp yangını
 

1691
Mısır çarşısı yangını
 

1692
Ferrah Kethuda Camii yakınında bir hallaç dükkanında ve iş başlamış, Kesmekaya'ya kadar 1500 ev yeri yanmıştır.

 
1693
Cibali yangını ve Ayazağa kapı yangını
 

1694
Şehremini

 
1697        
Çarşuyikebir
 

1699
Alacahamam

1703
Tersane
 

1703
 Vezneciler
 

1704        
Eyüp

 
1704        
Hocapaşa

1711        
Beyazıt
 

 1712
Eski Saray
 


1712        
Kahramançarşısı
 

1713
Sandıkçılar

Yeniçeri Tulumbacıları Dönemi Yangınları.  (1714-1826)

Bu ikinci dönem yeniçeri ocağının kaldırılış tarihi 1826 yılına kadar devam etmiştir. Bu dönemde tarihçiler 44 büyük yangın olduğunu, bu yangınlarda 7000 bina, han, hamam, medrese yandığı kayıt etmişlerdir. Fakat bu dönemde yangınla mücadele dönemi de başlamış oldu. Bazı yangınların anında söndürüldüğü de olmuştur.
 

1714        
Cibali

1715        
Gedikpaşa
 

1717        
Küçükmustafapaşa

1717       
Tüfekhane yangını
 

1719
Gedikpaşa yangını
 

1719        
Üsküdar

 
1720
Üsküdar

 

1720
Balkapanı yangını

 
1720        
Cibali
 

1721
Hocapaşa

 
1722        
Tahtakale

 
1723
Mahmutpaşa
 

1724        
Kutucular

 
1725        
Üsküdar

 
1727        
Fındıklı

 
1729        
Ayakapısı

 
1729
Yangın Balatkapı dışındaki bir manavda çıkmış, kısa sürede poyrazın etkisiyle çok geniş boyutlara ulaşarak bir afet halini almıştır. İstanbul'un yaklaşık sekizde biri kül olmuştur. Fener Kapısı’ndan Ayvansaray’a kadar uzanarak Tekfur Sarayı’nın çevresini kül etmiştir.
 

1731
Unkapanı
 

1736        
Bâb-ı Âli
 

1737        
Üsküdar

 


1737
Bayazıt
 

1738
Sultanahmet
 

1739        
Kadırga
 

1739
Şehzadebaşı

1740
Bâb-ı Âli yangını

 
1741
Ayasofya yangında, 200 dükkân yanmıştır.
 

1741
Boyacıkapısı
 

1742        
Hocapaşa
 

1742        
Tersane
 

1743        
Kürkçüler
 

1743
Balat

1744        
Samatya
 

1746        
Bahçekapısı

1746
Fener yangında, 800 ev yanmıştır.
 

1746
Balatkapı
 

1746
Samatya yangınında 200 ev yanmıştır.
 

1747        
Küçükpazar
 

1747
Çarşuyikebir

1747        
Üsküdar

1749        
Gedikpaşa

1749        
Kandilli

1749        
Langa

1750        
Cibali

1750
Uzunçarşı

1750
Sultanhamamı

1750        
Ayvansaray

1750
Üsküdar yangınında 100'den fazla ev yanmıştır.

1750
Büyük Kapalıçarşı yangını

1752
Langa -Aksaray yangınına 500 dükkân ve 1500 ev yanmıştır.

1752
Hocapaşa

1753
Samatya
 

1753
Cibali

 
1755
Bâb-ı Âli yangını
 

1756
Cibali yangınında 70 Hamam, 580 değirmen ve fırın, 10 Han, 200 Camii ve Mescid,  1000 dükkan, 800 mesken yanmıştır.

1756
Nakilbend
 

1759        
Odunkapısı

1760
Karaman

1762        
Cihangir

1764
Hocapaşa

1777        
Arabacılar

1780        
Samatya 

1780
Balat

1780
Cibali

1782
Haliç kıyısında, Sultan Selim Cami ile Karagümrük ve Hazine-i Şerif arasında kalan 7000 bina tamamen yanmıştır.

1793        
Balıkpazarı

1795        
Azapkapı

1796        
Arnavutköy

1812
Dörtyol civarında bir evde çıkan ve kısa sürede birçok yeri saran yangın  beş kol halinde sirayet etmiş, bir kol Tekfur Sarayı, ikinci kol Balat Hamamı ve civarı, üçüncü kol Ayvansaray, dördüncü kol Eyüp yönüne ilerleyip en son Zalpaşa  İskelesi’nde söndürülebilmiştir.
 

1822
Firuzağa

1822
Sultanhamamı

1825        
Hocapaşa

1833
Cibali
 

Belediye Daireleri ve Semt Tulumbacılığı dönemi yangınları (1826-1874)

 
1826 Yılında Yeniçeri teşkilatı  kaldırılınca yeniçeri Tulumba ocağıda kaldırılmış oldu.

1826
Hocapaşa Yangını

1828
Yangın, Abacı Çeşme yakınlarında çıkmıştır. Bir çok ev ve işyeri yanmıştır.

1833        
Cibali Yangını

1854
Küçükmustafapaşa,  140  bina yanmıştır.

1855        
Aksaray, 748 bina yanmıştır.

1856
Haliç, 200 bina yanmıştır.

1856
Kadıköy, 250 bina yanmıştır.
 

1857        
Edirnekapı, 111 bina yanmıştır.

 
1857
Beyoğlu Sakızağacı, 209 bina yanmıştır.
 

1857
Kumkapı, 86 bina yanmıştır.

1857        
Galata Mumhane, 76 bina yanmıştır.

1860
Hasköy, 80 bina yanmıştır.

1861
Unkapanı, 600 bina yanmıştır.

1861        
Fener, 1100 bina yanmıştır.

1862        
Küçükmustafapaşa, 242 bina yanmıştır

 
1862
Ayvansaray, 219 bina yanmıştır.


1863        
Cihangir, 42 bina yanmıştır.

1863        
Kasımpaşa, 526 bina yanmıştır.

1864
Ayvansaray, 76 bina yanmıştır.

1864        
Mahmutpaşa,57 bina yanmıştır.

1865        
Hocapaşa , 1007 bina yanmıştır.

1865        
Kumkapı, 1903 bina yanmıştır.
 

1865
Kazlıçeşme, 99 bina yanmıştır.

1865        
Edirnekapı, 170 bina yanmıştır.

 
1865        
Yenikapı, 68 bina yanmıştır.

 
1866
Hocapaşa, 150 bina yanmıştır.
 

1866
Balat, 500 bina yanmıştır.

 
1868        
Balat, 118 bina yanmıştır.

 
1868
Uzunçarşı, 220 bina yanmıştır.

 
1869
Langa, 79 bina yanmıştır.
 

1870        
Rumelihisarı, 64 bina yanmıştır.
 

1870
Beyoğlu yangınında Bugünkü Beyoğlu, Galata ve Karaköy tamamen yandı. Büyük Beyoğlu yangını 11 Rebiülevel 1287 (5 Haziran 1870) Pazar günü öğleden bir saat sonra Feridiye sokaknda Macar Riçini'nin kiracı olarak oturduğu evde çıkan yangın, ahşap evler arasında çıktığı ve o gün hava çok rüzgarlı olduğundan değişik yönlerde beş-altı kola ayrılarak etrafa yayıldı. Beyoğlu yangınında söndürme çalışmaları ciddi ve gayretli bir şekilde yürütülmesine rağmen büyük bir sahanın yanmasının önü alınamadı. Alevler Macar'dan, Tarlabaşı'ndan Taksim'e kadar ilerlemiş, bir ucu Galatasaray lisesi karşısında Cadde-i Kebir (İstiklal caddesi) tarafına çıkmış başka bir kol Bülbül Deresine inip oradan Papaz Köprüsü ile Emin Bey Camii civarına ve Sururi mahallesi sınırından Aynalı Çeşme'den İngiliz elçiliğini de içine alarak yine Galatasaray lisesi civarına kadar uzanmıştır. Ayrı bir kol Kalyoncu Kulluğu tarafına ilerlemiş ve önüne rastlayan binalardan bir çoğunu yakmıştır. Bu kolun ilerlediği sahada İtalyan elçiliğiyle, kagir ve ahşap beş yüzden fazla ev ve dükkân yanmıştır.

 
1872
Edirnekapı, 305 bina yanmıştır.
 

1873
Beyoğlu, 60 bina yanmıştır.

1873
Aksaray, 186 bina yanmıştır.

 
1873        
Kuzguncuk, 591 bina yanmıştır.

 

Askeri İtfaiye Dönemi Yangınları. (1874-1923)

1874
Galata, 120 bina yanmıştır

 
1874
Samatya yangınında 687 bina yanmıştır.

 
1874
Üsküdar yangınında 365 bina yanmıştır.

 
1877
Yangın Mahkemealtı’nda çıkmış, 121 bina yanmıştır.
 

1877        
Fener, 67 bina yanmıştır.

 
1878
Bâb-ı Âli yangını, bina yanmıştır.
 

1878        
Şehremini, 54 bina yanmıştır.

 
1878
Kadıköy, 150 bina yanmıştır.
 

1879        
Küçük Mustafa paşa, 172 bina yanmıştır.

 
1880
Ortaköy, 414 bina yanmıştır.
 

1880        
Aksaray, 67 bina yanmıştır.
 

1881
Edirnekapı, 59 bina yanmıştır.

 
1882        
Üsküdar, 51 bina yanmıştır.

 
1883
Yedikule, 88 bina yanmıştır.
 

1885        
Hasköy, 297 bina yanmıştır.

 
1885
Unkapanı, 140 bina yanmıştır.

 
1885
Fener, 51 bina yanmıştır.
 

1887        
Arnavutköy, 264 bina yanmıştır.
 

1887
Mahmut Paşa, 92 bina yanmıştır.
 

1888
Üsküdar, 122 bina yanmıştır.

 

1888        
Laleli, 58 bina yanmıştır.

1888        
Kasımpaşa, 79 bina yanmıştır.
 

1889        
Üsküdar, 100 bina yanmıştır.

 
1890        
Pendik yangınında 1200 bina bina yanmıştır.
 

1890        
Yangın sur dışında çıktı, 1 Camii, 35 dükkân ve 70 ev tamamen kül olmuştur.
 

 
1890
Aksaray, 200 bina yanmıştır.
 

1890        
Üsküdar, 69 bina yanmıştır.

 

1891
Keresteciler, 316 bina yanmıştır.
 

1892
Yenikapı , 123 bina yanmıştır.
 

1892        
Beşiktaş, 166 bina yanmıştır.
 

1892        
Balat, 60 bina yanmıştır.

1893        
Kadıköy   Moda, 150 bina yanmıştır.
 

1895        
Samatya, 146 bina yanmıştır.

 
1895
Halıcıoğlu, 105 bina yanmıştır.
 

1896
Yangın Karabaş Mahallesi’nin Dibek civarında çıktı, 45 bina kül olmuştur.

 
1898
Hacıkadın, 110 bina yanmıştır.
 

1898
Altı mermer,  50 bina yanmıştır.
 

1898
Büyükdere, 263 bina yanmıştır.

 
1899
Altımermer, 66 bina yanmıştır.
 

1899        
Kartal, 113 bina yanmıştır.
 

1901        
Eğrikapı, 90 bina yanmıştır.
 

1901        
Yedikule, 51 bina yanmıştır.

 
1901        
Kadıköy, 100 bina yanmıştır.

 
1903        
Kartal yangınında 1121 bina yanmıştır.

 
1907        
Yedikule, 60 bina yanmıştır.

 
1908
Çırçır yangınında 1500 bina yanmıştır.

 
1908        
Yeniköy, 107 bina yanmıştır.
 

1908        
Arnavutköy, 109 bina yanmıştır.

 
1908        
Yedikule, 207 bina yanmıştır.

 
1910
Çırağan Sarayı bina yanmıştır.

 
1911
Moda, 50 bina yanmıştır.
 

1911        
Mercan, 173 bina yanmıştır.

 
1911        
Kuzguncuk, 68 bina yanmıştır.
 

1911        
Aksaray, 2400 bina yanmıştır.

 
1911        
Balat, 334 bina yanmıştır.

 
1911        
Beyazıt , 111 bina yanmıştır.
 

1911
Kartal, 71 bina yanmıştır.
 

1911        
Mercan - Sultansarayları , 1 bina yanmıştır.

 
1912
Ayasofya, 885 bina yanmıştır.

 
1912        
Tophane , 84 bina yanmıştır.
 

1912        
Tophane, 120 bina yanmıştır.

 
1912        
Tophane , 87 bina yanmıştır.

 
1912
Üsküdar, 75 bina yanmıştır.

 
1913
Ayasofya, 50 bina yanmıştır.
 

1913        
Ayasofya, 120 bina yanmıştır.
 

1913
Halıcıoğlu, 221 bina yanmıştır.
 

1915
Şehzadebaşı, 50 bina yanmıştır.

 
1915
Cihangir ve Tophane , 135 bina yanmıştır.
 

1916        
Hasköy, 267 bina yanmıştır.

 
1916        
Kandilli , 31 bina yanmıştır.

1917        
Kumkapı, 296 bina yanmıştır.

 
1917        
Yenikapı, 124 bina yanmıştır.
 

1918        
Yeniköy, 80 bina yanmıştır.

 
1918
Üsküdar, 82 bina yanmıştır.

 
1918
Üsküdar, 230 bina yanmıştır.

 

1918
Cibali-Altımermer yangınında 7500 bina yanmıştır.

 
1918
Büyükdere, 78 bina yanmıştır.
 

1918        
Vefa, 500 bina yanmıştır.
 

1919
Kasımpaşa, 381 bina yanmıştır.

 
1919
Kuruçeşme, 403 bina yanmıştır.

 
1919        
Üsküdar, 63 bina yanmıştır.

 
1919        
Edirnekapı, 570 bina yanmıştır.
 

1920        
Nişantaşı, 65 bina yanmıştır.

 
1921
Üsküdar, 600 bina yanmıştır.

 
1921        
Beşiktaş, 80 bina yanmıştır.
 

 
1923’ten Günümüze Bu dönemin önemli yangınları;

 
1923
Abraham Paşa Yalısı yangını
 

15.09.1923
Lânga, 131 bina yanmıştır.

 
10.11.1923             
Salmatomruk, 13 bina yanmıştır.

 
10.12.1923
Beyoğlu Surya Hanı , 1 bina yanmıştır.
 
1924
Memduh Paşa Köşkü yangını
 
 
10.11.1924
Beyoğlu Anadolu Hanı, 1 bina yanmıştır.
 
 10.09.1925           
Heybeliada, 92 bina yanmıştır.
 
13.04.1926
Üsküdar  İcadiye , 30 bina yanmıştır.

 
 29.04.1926        
Şeyhülislâm kapısı binası, 1 bina yanmıştır.
 
 1926   
Kartal Maltepe yangını
 

17.06.1926             
Fatih Draman, 12 bina yanmıştır.
 

08.10.1926
Kartal Maltepesi, 110 bina yanmıştır.

 
25.08.1927
Üsküdar Valide-i Atik, 201 bina yanmıştır.

 

09.09.1927             
Keresteciler, 90 bina yanmıştır.

 
25.02.1928             
Bakırköy  Cevizlik, 19 bina yanmıştır.
 

22.01.1929             
Beyoğlu Tatavla (Kurtuluş), 207 bina yanmıştır.
 

05.02.1930             
Çarşıkapı - Feyziâti lisesi(Sultansarayları) , 1 bina yanmıştır.
 

06.08.1931             
Teşvikiye, 78 bina yanmıştır.

 
03.12.1933             
Sultanahmet Adliye sarayı yanmıştır.

 
09.06.1934
Küçükayasofya, 13 bina yanmıştır.

 
27.06.1934             
Beşiktaş  Muradiye mahallesi , 19 bina yanmıştır.
 

15.07.1934             
Beşiktaş  Hasfırın caddesi,  19 bina yanmıştır.
 

04.08.1934             
Maltepe  Tren yolu, 34 bina yanmıştır.
 

03.09.1935             
Kurtuluş  Tuzcu Murat sokak, 17 bina yanmıştır.

08.09.1935
Ortaköy  Ayazma, 12 bina yanmıştır.
 

14.06.1937
Beşiktaş  Tuzbaba, 31 bina yanmıştır.

 
15.07.1937             
Kurtuluş  Kır sokak, 14 bina yanmıştır.

 
26.06.1940
Büyükada Balıkçıl caddesi,  17 bina yanmıştır.

 
21.09.1941
Haliç Feneri, 99  bina yanmıştır.

28.02.1942             
Fen Fakültesi Zeynep Hanım konağı, 1 bina yanmıştır.

 
10.07.1942             
Küçük pazar, 31 bina yanmıştır.

 
06.03.1943             
Pendik Belediye binası, 1 bina yanmıştır.
 

10.09.1943
Kapalıçarşı Mobilyacılar, 202 bina yanmıştır.
 

17.01.1944             
Horhor caddesi Hayriye Lisesi (Münip Paşa konağı)

 

14.09.1944             
Üsküdar Arapzade mahallesi,  23 bina yanmıştır.

 
15.01.1946             
Unkapanı değirmeni, 1  bina yanmıştır.
 

07.07.1946             
Ortaköy Taş Merdivenler, 11 bina yanmıştır.

 
23.09.1946
Selâmi Ali mahallesi (Üsküdar), 11 bina yanmıştır.

 
09.05.1947             
Ortaköy Yenimahalle, 8 bina yanmıştır.
 

06.10.1947             
Tahtakale Kutucular caddesi,   biri han 9 bina yanmıştır.

 
11.11.1947             
Tepebaşı Meşrutiyet caddesi Haçopolo pasajı, 1 bina yanmıştır.
 

29.12.1947             
Kumkapı Liman caddesi, 7 Haçopolo

 
01.04.1948
Fındıklı Meclisi Mebusan caddesi Güzel Sanatlar Akademisi
 

24.05.1948             
Tepebaşı Meşrutiyet caddesi, 3 bina yanmıştır.
 

02.03.1949
Sütlüce Karaağaç İmrahor caddesi Nuri Kıllıgil fabrikası, 1 bina yanmıştır.

 
17.03.1949             
Küçükpazar Keserciler caddesi, 12 bina yanmıştır.

 
06.06.1949
Üsküdar Toptaşı caddesi, biri han 5 bina yanmıştır.

 

09.07.1949             
Tophane rıhtımı Çorum vapuru
 

28.07.1949            
Küçükçekmece Tepecik köyü, 7 bina yanmıştır.
 

30.12.1949             
Eyüp Defterdar caddesi Feshane Fabrikası Müştemilâtı
 

01.01.1950
Küçükpazar Mehmetpaşa yokuşu, 9 bina yanmıştır.

 
06.01.1950
Beyazıt Sahaflar Çarşısı, 20 bina yanmıştır.

 
13.02.1950
Yeşildirek Topalyan han Hamdibey geçidi, 38 bina yanmıştır.
 

19.04.1950             
Haydarpaşa rıhtımı Norveç Bosfor vapuru, 1 bina yanmıştır.
 

09.05.1950             
Tahtakale Asmaaltı Kalçın sokak Çavuşbaşı hanı, 8 dükkân yanmıştır. 

19.06.1950
Yeniköy Tarabya caddesi 25 odalı Sipahi Ocağı Kulübü, 1 bina yanmıştır.

 
31.08.1950
Küçükpazar Keresteciler caddesi, 13 bina yanmıştır.
 

12.08.1951             
Kumkapı Nisanca Molataş caddesi, 9 bina yanmıştır.

 
24.10.1951
Kadıköy Suadiye Korupark sokak 25 odalı köşk

 
19.11.1951             
Tahtakale Hasırcılar Balkapan hanı,  9 dükkân yanmıştır.

 
07.03.1952
Galata Havyar han
 

29.03.1952
Kumkapı Dizdariye Tahsinbey sokak, 7 bina yanmıştır

 
09.07.1952
Yenişehir Katmerli sokak,  24 bina yanmıştır.
 

23.07.1952
Tahtakale Balkapan hanı
 

25.08.1952
Burgazda Gönüllü sokak, 1 Köşk yanmıştır.

 
07. 03.1953
Yıldız MuhabereTaburu
 

02.06.1953
Üsküdar Sultantepe Camii sokak, 11 bina yanmıştır.

 
20.07.1953
Tahtakale Kebapçı han,  ikisi han 4 bina yanmıştır.

 
22.07.1953             
Kasımpaşa Bahriye Hastanesi önü Bahriye Levazım Ambarı

 
01.08.1953             
Beyazıt Çadırcılar caddesi, 13 bina yanmıştır.
 

09.09.1953             
Çemberlitaş Peykhane caddesi yüksek tahsil talebe yurdu
 

27.10.1953             
Kandilli Küçüksu caddesi, 2 köşk yanmıştır.

 
17.11.1953             
Ankara caddesi Vilayet karşısı, 1 matbaa yanmıştır.

 
19.04.1954             
Tarabya Büyükdere caddesi Tarabya Beyaz Konak oteli

 
15.07.1954
Emirgan korusunda Sarı Köşk

 
30.07.1954
Tarabya Ahuçelebi sokak, 8 bina yanmıştır.

 
26.11.1954             
Kapalıçarşı, 1364 dükkân yanmıştır.

 
11.01.1955             
Kadıköy Moda sahili Park gazinosu altı, Muhtelif deniz vasıtası

 
15.02.1955            
Kadıköy Moda Devriye sokak,  1 otel yanmıştır.

 
06.09.1955
Samatya İmrahor İlyasbey caddesi, 1 Kilise yanmıştır. 

 
06.09.1955             
Yedikule Hacı Hamza mektebi sokak, 1 Kilise yanmıştır.

 
06.09.1955             
Samatya Bestekâr Hakkı bey sokak, 1 Kilise yanmıştır.

 
06.09.1955             
Hekimoğlu Alipaşa Yapağı sokak, 1 Kilise yanmıştır.
 

06.09.1955             
Silivrikapı Balıklı yolu, 1 Kilise yanmıştır.

 
06.09.1955             
Kumkapı Çifte Gelinler Gerdanlık sokak, 1 Kilise yanmıştır.
 


06.09.1955             
Aksaray Lânga Karakol sokak, 1 Kilise yanmıştır.

 
06.09.1955
Kumkapı Liman caddesi, 1 Kilise yanmıştır.
 

 
06.09.1955             
Şişli Büyükdere caddesi Rum mezarlığı, 1 Kilise yanmıştır.

 
06.09.1955             
Kasımpaşa Camii Kebir mahallesi Yağhane sokak, 5 ev yanmıştır.

 
06.09.1955
Beşiktaş Köyiçi caddesi, 3 Ev, 4 dükkân yanmıştır.
 

 
06.09.1955             
Taksim Meşelik sokak, 1 Kilise yanmıştır.

 
06.09.1955
Taksim Meşelik sokak,  1 okul yanmıştır.
 

 
12.10.1955
Kazlıçeşme  Demirhane caddesi, Et ve Balık Kurumu yanmıştır.
 

13.10.1955
Sirkeci Mimar Hayrettin caddesi , 1 han yanmıştır.

 
04.07.1956             
Mürselpaşa caddesi, 1 depo yanmıştır.
 

09.07.1956             
Hasköy caddesi, 7 atölye yanmıştır.
 

18.10.1956             
Kadıköy Caferağa mahallesi Şifa sokak,  2 ev yanmıştır.
 

30.11.1956
Alemdar Küçük Ayasofya Şehit Mehmet Paşa sokak, 3 ev yanmıştır.

 
02.01.1957             
Aksaray Guraba Hüseyinağa mahallesi Kakmacı sokak, 3 ev yanmıştır.
 

09.01.1957             
Şehzadebaşı Camii avlusu (Mobilyacılar çarşısı),  40 dükkân yanmıştır.

 
25.01.1957             
Kasımpaşa Aşıklar Meydanı, 7 ev yanmıştır.
 

26.01.1957             
Gebze, 2 ev yanmıştır.

 
24.02.1957             
Beykoz Ömerli köyü caddesi, 3 bina ve 1 kamyon yanmıştır.
 

26.02.1957             
Şişli İzzetpaşa sokak, 2 ev yanmıştır.

 
12.03.1957
Karagümrük Sarmaşık sokak 3 ev yanmıştır.
 

15.04.1957             
Kadıköy - Erenköy Bağdat caddesi,  2 ev ve 1 dükkan yanmıştır.

 
26.04.1957             
Bakırköy Küçükçekmece İstanbul caddesi, 1 Otel, 2 ev ve 1 dükkân yanmıştır.
 

07.07.1957             
Tahtakale İmame sokak, 1 Han yanmıştır.

 
17.07.1957             
Yeşildirek Ekberiye Han yanmıştır.

 
27.07.1957             
Bahçekapı Sümer Han kısmen yanmıştır.
 

31.07.1957             
Büyükada Şemsi Molla sokak, 1 Köşk yanmıştır.

 

07.08.1957             
Galata Mumhane caddesi, Un fabrikası yanmıştır.
 

15.08.1957             
Gebze istasyon caddesi, 3 ev yanmıştır.

 
27.08.1957             
Paşabahçe iskelesinde 1 Motor yanmıştır.
 

17.08.1957             
Beşiktaş Serence Bey yokuşu, 1 tütün deposu yanmıştır.

 
09.09.1957             
Beşiktaş Cihannuma mahallesi, 4 ev yanmıştır.
 

17.09.1957             
Bakırköy Mahmutbey Nahiyesi, 4 bina yanmıştır.
 

20.10.1957
Ispartakule Yarımburgaz arasında tren kazası,  89 can kaybı, 109 yaralı
 

29.10.1957
Çemberlitaş Hüseyinağa Camiii sokak, 2 han ve 1 ev yanmıştır.
 

08.11.1957             
Kapalıçarşı Bedesten, 7 dükkân yanmıştır.
 

09.12.1957
Yeşilköy İstanbul caddesi, 1 otel ve 2 ev yanmıştır.

 
20.12.1957             
Cibali Abdülezelpaşa caddesi,  2 depo ve 2 atölye yanmıştır.
 

29.12.1957
Samatya Kurnsal sokak, 3 ev yanmıştır.

 
11.01.1958             
Mevlânekapı Yayla caddesi , 9 ev kısmen yanmıştır.
 

01.03.1958
Kurtuluş Notacı ve Elmastraş sokak, 3 ev tamamen ve 1 kısmen yanmıştır.

 
03.03.1958             
Taksim Taksim Çeşmesi sokak, 1 atölye ve 5 otomobil yanmıştır.
 

09.03.1958             
Edirnekapı Çakırağa yokuşu ve Karagöz sokak, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 ev tamamen,  4 ev kısmen yanmıştır.
 

23.03.1958             
Beyazıt Fuatpaşa caddesi, 31 muhtelif dükkân yanmıştır.

 
04.05.1958
Kazlıçeşme , 1 lastik fabrikası yanmıştır.
 

11.05.1958
Galata Rıhtımında Heybeliada vapuru kısmen yanmıştır.

 
17.05.1958            
Üsküdar Tavaşi Hasanağa mahallesi Büyük Selimpaşa caddesi, 6 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.

 
17.05.1958             
Üsküdar Beylerbeyi Millet beğendi sokak, 2 ev tamamen,  2 ev kısmen yanmıştır.

 

22.05.1958             
Süleymaniye Siyavuşpaşa sokak, 1 konak kısmen yanmıştır.
 

18.07.1958             
Kazlıçeşme Güdereci sokak, 2 fabrika tamamen, 2 fabrika kısmen yanmıştır.
 

03.08.1958             
Silivri Selimpaşa köyü,  3 ev  2 samanlık yanmıştır.
 

28.08.1958             
Edirnekapı Bayrampaşa caddesi, 3 ev yanmıştır.

 
03.09.1958             
Ayvansaray Yavedut caddesi, 2 depo, 1 Camii kısmen yanmıştır.

 
12.09.1958             
Mevlânekapı Mescit sokak , 4 ev kısmen yanmıştır.

 
21.09.1958             
Tophane Rıhtımında (Kardeş vapuru), 1 ev kısmen yanmıştır.

 
06.01.1959              
Sirkeci Ankara caddesi (Yangın ve infilak), Yangında 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 42 kişi yaralanmıştır. 6 bina yıkılmış, 2 bina kısmen yanmıştır.
 

24.01.1959
Kadıköy Küçükyalı’da Neşe sineması çökmüştür. Olayda 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 kişi yaralanmıştır.
 

 
07.02.1959
Sarıyer Yenimahalle, 3 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır. 

 
13.03.1959             
Paşabahçe İncir köyü sokak, 3 Ev tamamen 2 ev kısmen yanmış, 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

 
16.03.1959
Şişli İskenderağa sokak,  Fabrikada kazan infilak

 
25.03.1959             
Şehremini İskenderoğlu sokak, 4 ev tamamen yanmış, 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

 
21.04.1959   
Taksim Feridiye caddesi, 3 ev tamamen , 1 ev kısmen yanmıştır.
 

23.05.1959             
Kadıköy Ziverbey Kayışdağı caddesi, 1 Prevantoryum

 
01.06.1959
Beşiktaş sporcu Adil Çatal Mektep Kakamlıkapı sokakları, 11 ev tamamen, 4 ev kısmen yanmıştır.
 

15.07.1959
Cibali Abdülezel Paşa caddesi, 1 depo tamamen, 2 atölye kısmen, 1 ev kısmen yanmıştır.
 

20.07.1959             
Kasımpaşa Aynalıkavak caddesi Belediye, Film deposu kısmen yanmıştır.

 
25.07.1959  
Şişli Kırağı sokak,  1 atölye tamamen, 1 atölye kısmen yanmıştır.
 

27.07.1959  
Cibali Abdülezel Paşa caddesi, 1 un değirmeni kısmen yanmıştır.

 
07.08.1959   
Kasımpaşa  Camiii Kebir, Yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. 2 dükkân tamamen, 3 dükkân kısmen yanmıştır.
 

09.08.1959             
Cibali Abdülezel Paşa caddesi depo önünde infilak, Yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13  kişi yaralanmıştır. 2 deniz motoru tamamen yanmıştır.
 

18.08.1959
Karaköy Kızıltoprak, Gazi Muhtarpaşa sokak, 1 köşk yanmıştır.
 

12.10.1959 
Fatih Atikali Lodos sokak, 3 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.

 
04.02.1960    
Beykoz Kemerüstü sokak, Yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş,  gecekondu tamamen yanmıştır.
 

04.03.1960
Şehremini Mimar Kasım caddesi , 2 Ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.
 

25.03.1960             
Haliçte Cibali açıklarında Mavna battı. 
 

04.05.1960             
Kumkapı Havuzlu Mescit sokak, 1 ev tamamen, 1 ev  kısmen yanmıştır.

 
04.05.1960             
Kadıköy Osmanağa Serasker sokak, 1 ev tamamen, 1 ev ve 1 atölye kısmen yanmıştır.

 
21.05.1960             
Eyüp Savaklar caddesi, 2 ev tamamen 1 Camii kısmen yanmıştır.
 

06.06.1960
Samatya Çavuşzade sokak, 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.
 

 
02.09.1960             
Galata   Rıhtımında Trabzon Vapuru, Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

08.09.1960             
Eyüp Kalenderhane caddesi, 2 Lokanta, 1 dükkân 1 ahır kısmen yanmış, 1 at yanarak hayatını kaybetmiştir.

 
26.10.1960  
Sultanahmet Parkı karşısı, 3 Dükkân 1 ev tamarne.n 1 ev kısmen yanmıştır
 

14.12.1960        
Boğazda Kanlıca ile Tokmak burnu arası, Yugoslav tankeri Peterzoraniç tamamen, Yunan tankeri World Harmony ile (Tarsus Vapuru) kısmen yanmıştır.  Yunan tankeriyle Yugoslav tankerinin çarpışması neticesi vukua gelen yangın  09.02.1961 tarihine kadar devam etmiştir. Olay sonucu 50 mürettebat hayatını kaybetmiş, 46 mürettebat yaralanmıştır.
 

20.01.1961             
Kasımpaşa Sipahi Fırın sokak, Yangında 46 kişi yaralanmıştır. 2  ev tamamen, 1 ev kısmen yanmış 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

 
17.02.1961
Üsküdar Gülfemhatun mahallesi, 1 ev tamamen, 1 ev ve  1 türbe kısmen yanmıştır.

 
18.02.1961             
Beyoğlu Galata Lülecihendek Tatarbey sokak, 1 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.
 

18.02.1961             
Beyazıt Soğanağa mahallesi Katip Sinan sokak, 1 köşk tamamen yanmıştır.
 

24.02.1961             
Kemerburgaz Amerikan tipi tamirhane, 4 araç yanmıştır.
 

29.04.1961       
Mahmutbey Nahiyesi Tapa infilak etmiş, 3 kişi yaralanmıştır.

 
30.04.1961
Cevizli istasyonu yakınında Tren çarpışmış,  14 kişi hayatını kaybetmiş 32 kişi yaralanmıştır.

 
02.05.1961    
Beyoğlu Yenişehir Sakızağacı caddesi, Yangında 6 kişi hayatını kaybetmiştir. 1 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış, 1 ev başlangıçta sön­dürülmüştür. 

 
13.06.1961
Kazlıçeşme İskele sokak,  2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Bir fabrika kısmen yanmıştır.

 
11.09.1961
Beşiktaş Hayrettin İskelesi 1 Tütün deposu kısmen yanmıştır.
 

23.11.1961
Şehremini Kürkçü Bostan sokak, Kazan infilak etmiş ve 3 ki­şi hayatını kaybetmiştir.

 
23.11.1961
Kocamustafapaşa Cambaziye Karakol sokak, 3 ev tamamen 1 ev kısmen yanmıştır.

24.11.1961
Kurtuluş Sahancı sokak, 3 ev tamamen yanmıştır.

 
24.11.1961
Süleymaniye Elmaruf sokak, 1 ev kısmen yanmıştır.

 
26.11.1961
Üsküdar Vaniköy İskele caddesi, 1 yalı tamamen, 1 yalı kıs­men yanmıştır.

 
06.12.1961
Taksim Tarlabaşı caddesi Kasap dükkanında buzdola­bı infilak etmiştir.
 

25.12.1961     
Topkapı Maltepe 66 ncı Tümende yangın çıkmıştır.

 
29.12.1961
Kasımpaşa Küçükpiyale Camii çıkmazı,  2 ev tamamen,  1 ev kısmen yanmıştır.
 

08.01.1962             
Tahtakale Tomruk sokak 1 han yanmıştır.

 
08.01.1962
Şişli Halaskârgazi caddesi Atatürk Inkilap Müzesi kıs­men yanmıştır.
 

21.02.1962
Beşiktaş Çırağan caddesi Konservatuar binası kısmen yanmıştır.
 

29.09.1962
Beyoğlu Yenişehir Kaşkaval sokak, İnfilâkı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.
 

06.10.1962
Eminönü Tahtakale Sabuncu han caddesi,  Leblebici han kısmen yanmıştır.
 

10.10.1962
Eminönü Süleymaniye Siyavuş­paşa sokak, 1 Han ve 1 ev kısmen, 16 baraka tamamen yanmıştır.
 

17.11.1962
Eminönü Küçükpazar Deveoğ­lu Yokuşu Faik Bey hanı kısmen yanmıştır.

 
17.11.1962
Üsküdar Selimiye Kışlası

 

03.12.1962
Sarıyer Sular caddesi,  1 gecekondu çökmüş  5 ki­şi hayatını kaybetmiştir.

 
07.12.1962
Ayvansaray Lonca Marul sokak, 1 ev çökmüş ve 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

 
13.12.1962  
Aksaray -Yenikapı Büyük Lan­ga Karakol sokak, 1 atölyede fırın infilâk etmiştir.
 

15.12.1962
Fatih Haydar Piri Mehmetpaşa sokak, 4 ev kısmen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

 
18.12.1962
Üsküdar Toptaşı caddesi  Sansar sokak, 3 ev kısmen yanmıştır.

 

19.12.1962
Beyoğlu Kasımpaşa Çatmamescit  Söğütözü sokak, 2 ev kısmen yanmıştır.
 

25.12.1962
Eminönü Merkez Hal Binası
 

26.12.1962
Eminönü Yalı Köşkü caddesi Av malzemesi satış yeri,  İnfilâk sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.
 

 
10.01.1963
Üsküdar Kısıklı caddesi bir fırın­da meydana gelen infilak sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi yara­lanmıştır.

 

13.01.1963 
Küçükpazar 3 mihraplı Camii, Yıldırım sonucu Camii minaresi yıkılmıştır.

 
17.01.1963  
Eyüp Bahariye caddesi fabrikada kazan infilâk et­mesi sonucu bina çökmüş 2 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi yaralanmıştır.
 

20.01.1963
Büyükdere Kefeliköy caddesi, Kefeli Oteli yanmıştır.
 

22.01.1963
Çorlu Askerlik şubesi binası yanmıştır.

 
07.02.1963             
Hadımköy Kolordu binasına âit iş yeri yanmıştır.

 
02.03.1963    
Halıcıoğlu Levazım okulu, dershane yanmıştır.
 

08.03.1963
Kadıköy Söğütlü Çeşme caddesi,  2 ev kısmen yanmıştır.
 

22.03.1963
Sarıyer Yeni Selimiye sokak, 4 ev tamamen yanmıştır.

 
02.04.1963
Sirkeci Yalıköşkü caddesi, tabanca mantarı infilakı
 

05.04.1963
Taksim Recep Paşa caddesi, Havagazı infilâkı sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiştir.         
 

22.04.1963  
Galata Rıhtım caddesi, Kadeş vapuruna              yüklenmek üzere kamyondan indirilirken tabanca mantarı bulunan bir sandık infilak etmiştir. İki kişi hayatını kaybetmiş,  5 kişi yaralanmıştır.         

 
04.06.1963
İstinye kibrit fabrikasında fabrikasında parlama, 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.
 

20.06.1963        
Çakmacılar yokuşu, 2 han kısmen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

 

23.06.1963   
Çarşıkapı Gedikpaşa caddesi, 2 han kısmen yanmıştır.
 

24.06.1963
Karaköy, Belediye otobüsü denize uçmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

 
28.06.1963 
Kasımpaşa Tabakhane meydanı, 2 ev kısmen yanmıştır.    
 

15.08.1963             
Haydarpaşa Liman Şirketi, Dinamitlik infilak etmiş 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştır. 
 

15.08.1963
Kadıköy Rıhtım caddesi, İnfilak neticesi  6 kişi yaralanmıştır.               

 
22.08.1963             
Sarayburnu’nda bir taksi denize uçmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 
24.08.1963
Kumkapı Bostan ve Hattat sokak
 

26.08.1963  
Sağmacılar Cicoz yolu,  Tabanca mantarı infilakında 3 kişi yaralanmıştır.
 

01.09.1963             
Bebek Sahili, 1 deniz motoru yanmıştır.

 
04.09.1963
Rumelihisarı, Bir Rus gemisi yalıya çarpmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi yaralanmıştır.  
 

04.09.1963 
Sarıyer Karakütük caddesi,  8 bina tamamen 6 bina kısmen yanmıştır.
 

10.10.1963 
Sağmacılar  Yeni Cezaevi yolu,  çatapat fabrikasında infilâk, 1 bina tamamen çökmüş , 5 kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi yaralanmıştır.
 

22.10.1963 
Hasköy Aynalıkavak caddesi, Ofis ambarı  kısmen yanmıştır.
 

3.11.1963 
İstinye Vapur iskelesi, 1 kamyonet denize uçmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.

 
04.12.1963
Salmatomruk Karagözlü sokak, 2 ev tamamen 1ev kısmen yanmıştır.
 

09.12.1963 
Yıldız Jandarma Er Eğitim Tugayı,  Yangın
 

18.12.1963             
Büyükdere caddesi Jandarma Eğitim Alayı, muhtelif atölyeler tamamen yanmıştır.
 

24.12.1963
Kazlıçeşme Kireçli Camii sokak,  2  fabrika tamamen yanmış, 1 fabrika başlangıçta söndürülmüştür.
 

26.12.1963  
Kadıköy Rasimpaşa mahallesi, 4 ev tamamen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 
30.1.1964 
Beykoz Fevzipaşa caddesi, Kaymakamlık lojmanı yanmıştır.

 
21.2.1964               
Üsküdar İhsaniye İskele sokak, 2 ev tamamen yanmıştır. 

 

25.02.1964             
Gedikpaşa Hattat sokak, 1 han tamamen 1 han kısmen yanmıştır.
 

28.02.1964
Beyoğlu Hüseyinağa Dudu Odaları sokak, 5 katlı bina kısmen yanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş   2 kişi yaralanmıştır.

 
14.03.1964
Üsküdar Gündoğumu caddesi, bir garaj kısmen yanmıştır.

 
16.03.1964             
Çarşıkapı Tiyatro caddesi,  2 dükkân dahilindeki  eşyalar tamamen, bir dükkân dahilindeki eşyalarla tavan ve çatısı kısmen yanmıştır.
 

22.05.1964 
Küçükbebek Cevdetpaşa caddesi, 1 yalı tamamen yanmıştır.
 

01.06.1964             
Kazlıçeşme Kapakarşı sokak, 1 fabrika tamamen  yanmıştır.

 
19.06.1964
Gedikpaşa Hattat sokak, 1 han tamamen 1 han kısmen yanmıştır.

 
05.08.1964
Kasımpaşa Kulaksız Ebehatun sokak, 5 ev tamamen 1 ev kısmen yanmıştır.

 
21.08.1964
Beyoğlu Kuledibi , 6 Apartman,  36 baraka dükkan tamamen 8 apartman kısmen yanmıştır.

 
15.09.1964
Bakırköy Sakızağacı Muharrir Ahmet Rasim sokak, 4 ev tamamen yanmış, 2 ev başlangıçta söndürülmüştür.
 

16.09.1964  
Şehzadebaşı Ferah  Sinema binası tamamen yanmıştır.
 

28.09.1964 
Yeşilköy Havalimanında bir İngiliz Uçağı düşmüş, Uçak tamamen yanmış, 1 kişi yaralanmıştır.
 

10.10.1964             
Üsküdar Selamiali mahallesi, 3 ev tamamen yanmıştır.

 

26.10.1964
Tahtakale caddesi, 1 dükkân eşyaları kısmen yanmış ve 1 dükkân eşyaları kavrulmuştur.
 

21.11.1964
Kasımpaşa Karanlık Çeşme sokak, 2 ev tamamen 1 ev kısmen yanmıştır.
 

10.12.1964
Kazlıçeşme Güderici sokak,  2 Fabrika tamamen  1 fabrika kısmen yanmıştır.
 

 16.12.1964
Ayvansaray Külhan sokak, bir fabrika çökmüş 4 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.
 

20.12.1964
Mecidiyeköy Ali Samiyen Stadı çöküntüsünde 77 Kişi yaralanmıştır.

 
14.01.1965
Yeşilköy Askeri Havaalanında Uçak düşmüştür. Uçak kısmen yanmış 1 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştır.

 
27.01.1965
Şişli Kağıthane caddesi Bakır Fabrikasında İnfilak

 
06.02.1965
Şişli Nişantaşı Kelek sokak, 5 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.
 

09.02.1965
Beşiktaş Muradiye mahallesi, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

 
22 05.1965 
Yedikule Hacı Hüseyin Çeşmesi sokak, 3 ev kısmen yanmıştır.

 
13 05.1965
Ayvansaray Lonca Ebe sokak, 3 ev tamamen 3 ev kısmen yanmıştır.
 

08.06.1965
Dolmabahçe Sarayı önünde yabancı pilot direğe çarpmış, pilot hayatını kaybetmiş 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

 
27.06.1965
Kurtuluş Kınalı Keklik sokak, 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

 
30.06.1965  
Tarlabaşı caddesi  Kazan infilakı,  1 bina kısmen yanmış,  10 binanın camları kırılmıştır.
 

04.07.1965
Kadıköy Göztepe, 1 fırın kısmen yanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş , 3 kişi yara­lanmıştır.

 
19.08.1965 
Eyüp Bahriye caddesi,  Levazım okulu Kısmen yanmıştır.

 
22.08.1965
İstinye Tersanesi Adana vapurunda yangın

 
24.08.1965
Çarşıkapı Yeniçeriyer caddesi,  1 Atölye tamamen  2 atölye kısmen yanmıştır.
 

08.10.1965  
Üsküdar Beylerbeyi Arabacılar sokak,  6 ev tamamen, 2 ev kısmen yapmıştır.

 
11.11.1965
Kasımpaşa Küçük Piyale Pişmaniye sokak, 3 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

 
03.12.1965
Üsküdar Çengelköy İftar yokuşu 2 ev tamamen yanmıştır.

 

24.12.1965
Şişli Kağıthane Cendere mevkii cam fabrikasında İnfilâk,  14 Kişi hayatını kaybetmiş , 8 kişi yaralanmıştır.

 
23.01.1966  
Beşiktaş Silahhane sokak 2 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.
 

09.02.1966
Süleymaniye Fetva Yokuşu Mütasarrıf sokak, 4 ev tamamen yanmıştır.

 
02.03.1966
Karaköy-Kadıköy Vapur İskelesinde Rus bandıralı Lutsk motor tankeri ile Krosnta Oktııabr gemisinin Dolmabah­çe önlerinde çarpışması neticesi denize dökülen 3 bin ton ka­dar ham petrolden yangın çıkmıştır. Kadıköy isimli vapur, Stgeorge isimli İtalyan yolcu gemisi, Kadıköy iskelesi, Karaköy Köprüsü altındaki dükkan­lar yanmıştır. Kadıköy va­purunda 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

 
11.03.1966  
Rumelihisarı Tezveren Dede sokak, 3 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış 1 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 
11.03.1966
Sarıyer Yeniköy Kökbaşı caddesi, Sarıyer Adliye binası kısmen yanmıştır.
 

15.03.1966             
Dolapdere Akağalar sokak, 1 ev tamamen yanmıştır.
 

18.04.1966 
Eminönü Yenihan önünde denizde bütangaz yüklü motorda infilak, 2 kişi hayatını kaybetmiş  8 kişi yaralanmıştır.
 

08.05.1966  
Aksaray İnebey mahallesi Aksaray pazarı, 6 dükkân tamamen 5 dükkân kısmen yanmıştır.

 
15.05.1966
Üsküdar Kuzguncuk Bostan sokak, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış 4 ev başlangıçta sön­dürülmüştür.

 
11.06.1966
Beşiktaş Arnavutköy akıntı burnunda bir taksi denize uçmuş, bir kadın bir erkek boğula­rak hayatını kaybetmiştir.

 
03.07.1966
Yeniköy Beykoz arasında de­nizde Yeni Galatasaray isimli Tenezzuh Motoru ile Aksaray isimli motor çarpışmış Yeni Galatasaray motoru batmıştır.  Üç ev tamamen yanmış, 29 kişi yaralanmış 14 kişi hayatını kaybetmiştir.

 
14.07.1966
Harbiye caddesinde Hilton Oteli,  havalandırma dairesinde yangın çıkmıştır.

 
26.07.1966
Metris 475 Ulş. Oto Tabur karargahı tamamen yanmıştır.
 

08.09.1966
Beykoz Umumyeri,  Deniz  Komutanlığına ait 2 avcı botu batmıştır.

 
11.09.1966
Sultanahmet Ahırkapı Feneryolu sokak,  As. Lv.  Ambarı kısmen yanmıştır.

 

24.09.1966  
Alibeyköyü, Keçe Suyu Taban­ca Mantarı İmalathanesi,  2 kişi yaralanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiştir. 
 

22.01.1967
Çatalca Tepecikköyü,  6 ev tamamen, 1 ev kısmen ve 1 samanlık kısmen yanmıştır.

 
10.02.1967  
Üsküdar Bağlarbaşı Gümüş Yolu, 2 ev tamamen yanmış, 2 ev başlangıçta söndürülmüştür.

 

12.02.1967
Karaköy Hacımimi Mahallesi,   3  ev tamamen yanmıştır.
 

10.03.1967
Taksim Çekmece Mahallesi, 1 evkısmen yanmış, 2 kişi  hayatını kaybetmiştir.
 

07.05.1967
Büyükçekmece mevkii araç çarpışması, 1 kişi hayatını kaybetmiş  10 kişi yaralanmıştır.

 
12.05.1967
Üsküdar Arakyeci Hacı Meh­met Mahallesi,  3 ev tamamen yanmıştır.

 
24.05.1967
Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi İs­tiklal caddesi, Yeni Komedi Tiyatrosu kıs­men yanmış, Emek Sineması ve kulüp başlangıçta söndürülmüştür.
 

23.06.1967             
Kumkapı Molataşı caddesi, 1 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmış ve 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.
 

26.06.1967
Rızapaşa yokuşu Sabuncu han sokak, İnfilak sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi yaralanmıştır.

 
28.06.1967             
Üsküdar Toptaşı caddesi,  3 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış, 1 ev 1 manav 1 kahvehane başlangıçta söndürülmüştür. 1 takside tamamen yanmıştır.

 

24.08.1967
Kınalıada Köşklü sokak,  2 ev tamamen yanmıştır.

 
31.08.1967             
Kınalıada Manastır mevkii,  2 ev tamamen yanmıştır.
 

16.09.1967             
Balat Vodina caddesi, 4 katlı bina kısmen yanmış  1 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 
03.10.1967             
Kandilli mahallesi Kaya sokak ve Bahçe sokak, 5 katlı bina tamamen yanmış, 3 çocuk hayatını kaybetmiştir.
 

07.11.1967            
Taksim Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu, 6 katlı binanın zemin katında İnfilak sonucu  6 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

07.11.1967
Taksim Cihangir Mahallesi Sırasel­viler caddesi, 1 Eczane tamamen yanmıştır.
 

15.11.1967
Dolapdere Yenişehir mahallesi Di­rekçibaşı sokak ve Kuyumcu Kerim sokak, 2 ev tamamen 3 evde kısmen yanmış, 1 ev  başlangıç halinde söndürülmüştür.

 
22.11.1967
Yeşilköy K. Çekmece Fatih mahallesi Dalyan sokak, 1 ev tamamen 4 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıç ha­linde söndürülmüştür.

23.12.1967
Arnavutköy mahallesi. Sucu Bahçesi sokak, Patlama sonucu 2 katlı ahşap binanın zemin katı kısmen yanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

07.01.1968
Eyüp Gümüşsuyu caddesi, 2 Katlı bina kısmen yanmış 5 ki­şi hayatını kaybetmiş 1 kişide yaralanmıştır.

 

20.01.1968
Çemberlitaş Atik Ali Paşa  Medresesi sokak, 2 Katlı Han kısmen yanmıştır.
 

12.03.1968
Beyoğlu Kuloğlu mahallesi Hava sokak, 4 katlı bina ta­mamen yanmıştır.
 

15.03.1968 
Gedikpaşa Esirci Kemalettin Camii sokak, 3 katlı ahşap ev tamamen 1 evde kısmen yanmıştır.
 

21.03.1968
Topkapı Davutpaşa caddesi bir Elektrik fabrikası, İnfilak sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş  4 kişi yaralanmıştır.
 

22.03.1968             
Emirgan  Boyacıköy Toraman sokak,  Ahşap olan 2 ev tamamen yanmıştır.
 

30.03.1968
Eyüp Kalenderhane caddesi, 3 Katlı ahşap ev tamamen yanmış 3 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

04.06.1968
Balat Hızırçavuş mahallesi Çorba­cıbaşı Çeşme sokak, 2 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış ve 1 evde başlangıç­ta söndürülmüştür.
 

06.08.1968
Kumkapı Gedikpaşa Karababa  ve Camii sokak, 1 Han tamamen, 1 han kısmen yanmış ve 1 handa başlan­gıç halinde söndürülmüştür.

 
01.11.1968             
Vefa Şemsettin Camii sokak 35 sayılı Bayrak Han, üst katlarda mahsur kalan 300 kişi otomatik merdiven aracı ile kurtarılmıştır. 

 
04.11.1968
Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı sokak, 5 katlı bina tamamen yanmış 3 bina başlangıçta söndü­rülmüştür.
 

27.01.1969             
Aksaray Millet caddesi 2 sayılı Küçük Opera Tiyatro binası eşyaları ile birlikte tamamen yanmıştır.

 
30.01.1969             
Üsküdar Sinanpasa Mahallesi Salacak İskele arkası sokak, 1 ev tamamen 1 evde kısmen yanmıştır.

 

07.02.1969 
Eyüp Silahtarağa Şehnaz sokak,  Türkiye Petrolleri İstanbul sevk deposu sahili Tekin motorunda tüplerin infilakı neticesi 2 ki­şi yaralanmıştır.
 

14.02.1969             
Rumelihisarı Durmuşdede sokak ve Mübayacı sokak, 4 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış  1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

 
14.02.1969 
Yedikule İmrahor İlyas Bey caddesi  Narlıkapı Çeşme sokak, 4 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.
 

10..03.1969
Eyüp Şehnaz sokak,  Türkiye Petrolleri İstanbul sevk deposu sahilinde 100 tonluk büyük Yıldız Moto­runda yüklü bulunan tüplerin infilakında motor yanmış ve sademeden muh­telif yerleri hasar görmüştür.

 
03.05.1969             
Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi mahallesi Rasimpaşa Mevlanesi sokak, 1 Mağaza ve 3 ev kısmen yanmıştır.

 
18.11.1969
Sultanahmet Akbıyık Can­kurtaran İstasyon altı Tekel Yaprak Tütün ve Bakım iş­letmesi, Bina ve içersindeki mallar tamamen yanmıştır.
 

03.01.1970
Arnavutköy Beyazgül sokak, 3 Katlı bina kısmen yanmış 4 kişi hayatını kaybetmiş  1 kişide yaralanmıştır.
 

12.01.1970               
Taksim Yenişehir Mahallesi Ka­vurma sokak, 4 ev  tama­men yanmış 2 evde başlangıçta sön­dürülmüştür.

 
23.01.1970
Vefa Kovacılar Muşgüle sokak, 4 Katlı tuğla yığma bina kısmen yanmış 5 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

 
02.02.1970
Tahtakale caddesi, Aktar Han kısmen yanmış 3 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi  ağır yaralanmıştır.
 

13.02.1970             
Taksim Yenişehir mahallesi Akağalar sokak, 3 ev tamamen 1 evde kısmen yanmıştır.

 
19.03.1970
Sultanahmet Binbirdirek Maden sokak, 1 bina eşyaları ile birlikte kısmen yanmış, 13 kişi yaralanmış 2 kişide hayatını kaybetmiştir.
 

29.03.1970

Eyüp Kemerburgaz, 8 ev eşyaları ile birlikte tamamen, 2 evde kısmen yanmıştır.
 

17.04.1970  
Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Tepebaşı Meşrutiyet caddesi, 2 ev ve 3 katlı şehir tiyatrosu kısmen yanmıştır.
 

01.06.1970             
Kasımpaşa Hacıhüsrev caddesi, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

 
01.07.1970 
Rumelihisarı Baltalimanı caddesi, Acip Ancona isimli 53 bin tonluk tankerin inşa halinde bulunan yalıya çarpması sonucu bina tamamen yıkılmış 5 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi yaralanmıştır.
 

27.11.1970
Taksim Kültür Sarayı 7 Katlı Opera binası kısmen yanmıştır.

03.01.1971
Eyüp  Defdar Yeni mahallesi Cami çıkmazı, 3 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.
 

05.01.1971
Kurtuluş Eskişehir mahallesi Eşrefefendi ve Lalezar sokak, 2 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış, 1 evde  başlangıçta söndürülmüştür.

 
27.02.1971
Üsküdar, Selâmsız Selâmiali mahallesi Külhani sokak, 3 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş  1 kişide yaralanmıştır.

 

08.03.1971             
Üsküdar, Kepçedede Mahallesi Güncloğumıl caddesi 2 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

 

06.04.1971
Kasımpaşa Hacıhüsrev mahallesi  Hacıhüsrev caddesi, 5 ev tamamen 3 ev kısmen yanmış 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.
 

03.05.1971
Cibali Ayakapı Yenikapı sokak ve Hisarönü sokak Ayakapı caddesi,  1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış 3 evde başlangıçta söndürülmüştür.
 

05.07.1971
Küçükpazar, Hacıkadın caddesi  ve Bostan sokaklar, 1 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.
 

11.07.1971
Kumkapı, Nişanca yokuşu Havuzlu Mescit sokak ve Havuzlu çıkmazı, 6 ev kısmen yanmıştır.
 

01.09.1971
Emirgân Mektep sokak ve Muvakkıthane caddesi, 1 dükkân tamamen ve 2 ev kısmen yanmıştır.
 

03.11.1971
Beyoğlu, Asmalımescit mahallesi Tepebaşı Meşrutiyet caddesi  Şehir Tiyatrosu,  17.04.1970                 tarihinde kısmen yanan tiyatronun kısmen dahili ve çatısı tamamen, beden duvarları kısmen yanmıştır.
 

20.12.1971
Küçükpazar Ragıp Gümüşpala caddesi Haller Müdürlüğüne ait Meyva Hali binası kısmen yanmıştır.
 

29.12.1971
Taksim Katip Mustafa Çelebi mahallesi İstiklal caddesi,  bir gazino tamamen yanmıştır.
 

06.01.1912
Beykoz Anadolu Kavağı Mirşah Hamam sokak, 3 ev tamamen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

 

15.01.1972
Tarabya Yeniköy Köybaşı caddesi  Çirozluk Yolu, Sarıyer Adliye binası tamamen yanmıştır.
 

24.12.1972
Yenikapı Katip Çeşmesi sokak, 3 ev kısmen yanmıştır.
 

11.05.1972             
Üsküdar Kandilli Küçüksu caddesi,  bir yalı ve bir köşk tamamen yanmıştır.

 

26.06.1972
Beyoğlu İstiklal caddesi  Balo sokak, bir binada bütangazı infilakı sonucu  binanın 2 ve 3 ncü kat arka tarafları kısmen çökmüş, 4 kişi hayatını kaybetmiş 21 kişi yaralanmıştır.
 

07.10.1972
Yedikule, Yedikule caddesi,  4 ev kısmen yanmıştır.
 

15.12.1972
Cağaloğlu Hükümet Konağı sokak, İstanbul Vilayet Defterdarlık binası, Binanın çatısı ve üst katlar kısmen yanmıştır.
 

23.12 1972
Rumelihisarı Durmuşdede sokak, 1 Kilise 3 ev tamamen 4 ev kısmen yanmış, 1 ev başlangıçta söndürülmüş, 1 kişi ise hayatını kaybetmiştir.
 

1974
Kasımpaşa Pişmaniye yangınında 9 sokak tamamen yanmıştır.
 

1982
Çarşılı Han yangınında 310 konfeksiyon yanmıştır.
 

1983
Laleli Washington Oteli yangınında 36 kişi hayatını kaybetmiş 59 kişi ise yaralanmıştır.
 

1991
Şehzadebaşı yolcu otobüsü yangınında 3 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

03.10.1991
Beyoğlu İstiklal caddesinde bir iş merkezinin 17 ve 18. katları tamamen yanmıştır.
 

25.12.1991
Bakırköy Cevizlik mahallesi, bir mağaza yangınında 11 kişi hayatını kaybetmiş 19 kişi ise yaralanmıştır.
 

25.01.1992
Kapalıçarşı’da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi ise yaralanmıştır.
 

20.02.1992 
Eminönü  İstanbul Ticaret Odasındaki patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi ise yaralanmıştır.
 

17.03.1992 
Beşiktaş, Gayrettepe’deki patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş 22 kişi ise yaralanmıştır.
 

05.04.1992
Dolapdere Yenişehir’de bina çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş 8 kişi ise yaralanmıştır.

 
16.05.1992
Eminönü, Galata Köprüsünde bir çok dükkân yanmıştır.

 
16.06.1992
Üsküdar,Vaniköy’de Vaniköy villaları tamamen yanmıştır.

 

28.08.1992
Karaköy iskelesinde Pendik yolcu vapuru yanmıştır.
 

23.09.1992 
Eminönü iskelesinde Sarayburnu yolcu vapuru yanmıştır.
 

15.12.1992
Fatih Haydar Ömer Paşa caddesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştır.

 
12.01.1993 
Topkapı Halk Pazarı yangınında 35 dükkân tamamen yanmıştır.

 
18.02.1993
Ortaköy’de meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştır.

 
28.04.1993
Ümraniye, Kazım Karabekir mahallesinde çöplük alanda meydana gelen patlamada 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
 

14.09.1993
Avcılar Haramidere’de bir fabrika tamamen yanmıştır.
 

22.09.1993       
Tahtakale Sabuncu ,Küçük Yıldız,Gürün hanlarında tüm dükkanlar yanmıştır, 1 kişi yaralanmıştır.
 

14.12.1993
Kocasinan’da bir kumaş deposu yanmıştır.
 

07.01.1994 
Okmeydanı Talatpaşa’da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

06.02.1994             
Beyoğlu,İstiklal caddesinde çıkan yangında bir handaki tüm dükkanlar yanmıştır 4 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.

 
13.03.1994 
Boğazda Nassia ve Ship Broker adlı tankerlerin çarpışması sonucu çıkan yangınında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş. Denize yayılan 10.000 tonun üzerinde petrol günlerce yanmıştır.

 
13.06.1994 
Şişli Halaskargazi caddesinde çıkan yangında bir giyim mağazası tamamen yanmıştır.

 
23.06.1994             
Mercan Uzun Çarşı caddesinde çıkan yangında bir çok işyeri yanmıştır.

 
29.01.1995             
Levent Levazım Subaylar Sitesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiştir.
 

 
07.08.1996
Gebze Dilovası’nda bir kimya fabrikası yanmıştır.

31.08.1996             
Topkapı, Davutpaşa’da fabrika yangını
 

17.11.1996             
 Laleli’de bir otelde çıkan yangında 17 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetmiştir.


13.02.1997
 Tuzla’da meydana gelen tanker yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi yaralanmıştır.

 
05.02.1999 
Maltepe’de bir huzurevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi ise yaralanmıştır.
 

23.02.1999             
Bayrampaşa’da tüp dolu kamyon yanmıştır.
 


13.03.1999
Göztepe Mavi Çarşıda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştır.
 

 
29.08.1999             
Salı Pazarı Ticaret Merkezi fuar alanında çıkan yangında dükkanlar yanmıştır.

 
 27.09.1999             
Pendik Kurtköy’de bir kimya fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi yaralanmıştır.
 

29.03.2000
Şişli Mecidiyeköy Ortaklar caddesinde bir markette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş  2 kişi yaralanmıştır.

 

04.04.2000             
Güneşli ‘de çıkan yangında bir gazetenin deposu tamamen yanmıştır.
 

20.04.2000             
Beylikdüzü’nde çıkan yangında bir hastanenin tüm odaları zarar gördü.
 

31.05.2000
Beyoğlu İngiltere Konsolosluğunda çıkan yangında 4 kişi yaralanmıştır.
 

28.07.2000
Topkapı’da çıkan yangında bir fabrika tamamen yanmıştır.
 

 13.07.2000             
 Avcılar ‘da çıkan yangında bir fabrika tamamen yanmıştır. 
 

 22.11.2000             
 Çerkezköy Organize sanayi bölgesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştır. Fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana gelmiştir.
 

 13.11.2000             
 Kartal Samandıra’da bir cam eşya deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralanmıştır.
 

 06.12.2000             
 Eyüp’te  Ramazan çadırında çıkan yangında çadır kullanılamaz hale gelmiştir.
  

 
 Referanslar
 

1
 
İstanbul İtfaiyesi 1774-1959,  İstanbul  Belediye, 1959
 

2
 
İstanbul’da Kırk Gün Kırk Gece, İstanbul  Belediye, 1868-1936
 

3
 
İtfaiye Tarihçesi ve İstatistiği  1714-1948,  İstanbul  İtfaiye Müdürlüğü
 

4
 
Cumhuriyet Devrinde İtfaiye, Tarık Özavcı,  İstanbul  Belediye, 1973
 

5
 
Tarihte Büyük Yangınlar, Niyazi Ahmet Banoğlu
 

6
 
Kuğunun Son Şarkısı, Beşir Ayvazoğlu
 

7
 
İstanbul Tulumbacıları,  Reşad Ekrem Koçu
 

8
 
Ergin, O. N.,  "Mecellei Umuru Belediye,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, 1995
 

 

Kaynak : üsküdar belediyesi