Mali Müşavirler Muhasebeciler DerneğiAdres: Eski Toptaşı Cd. No:5/5 Üsk. Telefon: 0216 310 63 10


Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği

1976 yılında Kurulan derneğimiz misyonu

Muhasebe sisteminin daha etkin ve verimli bir biçimde çalışması için gerekli çalışmaları yapmak, mesleki bilgi birikiminin arttırılması, mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, üyeleri arasında sürekli iletişimi sağlayarak meslekle ilgili karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.

Saydam, hesap verebilir yönetim anlayışı ile devlet muhasebe sisteminin bir parçası olarak etkili, üretken, kendi alanında uygulamaya yön veren ve diğer kamu idarelerine örnek bir kariyer meslek sahibi olmak

 

Derneğimiz Kuruluşundan bu güne görev alan Genel Başkanlarımız,

Emek ve Katkılarına teşekkür ederiz.

 • H.Turgut ARIĞ
 • Sırrı AR
 • Necati AKIN
 • Ziya DİSANLI
 • M. Necip ÖZER
 • Necmi ÖZKAN
 • Şeyh Ömer BEKAR
 • Gültekin BEKAR
 • Latif TAŞ
 • Mustafa COŞKUN
 • Hasan Hüseyin KIRMIZITOPRAK
 • Süleyman BİLGE
 • Serdar ÖZKAN

1976 yılında kurulan derneğimiz ülkemizde Mali müşavirlik meslek mevzuatının oluşumunda büyük görevler almış ve önderlik etmiştir.
Mesleğimizin çatısını oluşturan 3568 sayılı meslek yasasının 1989 yılında yürürlüğe girmesiyle mesleki standartlarımız belirlenmiş, mesleki faaliyetlerimizin çağdaş ölçülere ulaşması anlamında önemli bir adım atılmıştır.