Sağlık Mensupları Derneği Üsküdar ŞubesiAdres: Kefçedede Mah. Tunusbağı Cad.No:2 Telefon: 0216 348 35 65


Sağlık Mensupları Derneği Üsküdar Şubesi

 İSTANBUL SAĞLIK MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı
 
Ad ve Merkez
Madde 1- Derneğin Adı                 : “İstanbul Sağlık Mensupları Derneği”dir.
                  Derneğin Merkezi        : İSTANBUL dur.
 
Tanımlar
Madde 2- Bu Tüzükte geçen;
                  Dernek   : İstanbul Sağlık Mensupları Derneğini,
                  Tüzük     : İstanbul Sağlık Mensupları Derneği’nin tüzüğünü, ifade eder.                                           
Derneğin Amacı
Madde 3- Derneğin amacı; insan, çevre, hayvan ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için her türlü çalışmaları yapmaktır. Sağlık mensuplarının mesleki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak.
 
Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı
 
Madde 4-
a.      Dernek amacını gerçekleştirmek için; Uluslar arası kuruluşlar, Ulusal Tüm Kamu Kurum ve kuruluşları ile Bilumum Özel Sektör, Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları, Sendikalar, Meslek Kuruluş ve Odaları v.b. kuruluşlar ile işbirliği halinde ortak projeler yapar uygular, yapılmış olan projeye ortak veya yardımcı ortak olarak katılır veya destekler.
 
b.            Toplumun Sağlığı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü araştırma ve inceleme v.b. faaliyetler ile sağlıkla ilgili her türlü; konferans, sempozyum, şura, panel, seminer, toplantı, etkinlik ve organizasyonlar düzenler. Sağlık ve Eğitim, Sanat ve Kültür ile Spor ve Müziğin her alanında danışmanlık hizmeti alır ve verir.
 
c.      Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak her türlü sosyal amaçlı çalışmalarda bulunur. Bu amaçla , Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm; Özel Sektör, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ,Üniversiteler ve Her türlü Meslek Odası Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve projeler yapar ve uygular. Her türlü sosyal ve kültürel çalışma ve faaliyetlere katılarak destekler.
 
d.            Sağlıkla ilgili her türlü anket, araştırma ve bilimsel çalışma ile incelemeler yapar veya yaptırır, yapılan çalışmalara katılarak destekler.  Ayrıca sağlıkla ilgili her türlü Arge çalışmalarını yapar veya yaptırır.
 
e.       İnsan,Çevre ve Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder ve bu alanda her türlü faaliyet , etkinlik ve çalışmalarda bulunur. Koruyucu hekimlik, Aile Hekimliği, Mediko Sosyal ve Halk Sağlığı ile ilgili her türlü çalışmalar yapar.
 
f.       Sağlık alanındaki çalışmaları teşvik etmek için, sağlıkla ilgili münferit ve kurum olarak başarılı çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel Yönetimler v.b. diğer kuruluş ve şahısları ödüllendirir, ilgili mercilerin dikkatini çekmek ve bilgilendirmek için gerekli girişim ve her türlü çalışmalar yapar.
 
g.      Yardıma muhtaç öğrencilere yardım etmek için her türlü çalışmalar yapar, burs  ve öğrenim giderlerine yardımcı olur ve bu amaçlı çalışmalara katılarak destekler.
 
h.            Sağlık, Eğitim ve Öğretimin her alanında, Hastane, Muayenehane, Poliklinik, Tıp Merkezi, Laboratuar, Özel Okul, Dershane, Etüt Merkezi, Test Merkezi, Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi, Anasınıfı, Kreş, Üstün Zekalılar ve Olimpiyat Okulu, Yaz Okulu, Spor Okulu, Halı Saha, Sanat ve Kültür Merkezi ile Eğitim Merkezi açar, işletir işlettirir. Gelişen teknolojik imkanlardan istifade ederek; Elektronik dershane, Bilgisayar destekli kütüphane, Internet cafe, v.b. gibi alanlarda faaliyetlerde bulunur.
 
i.        Dernek amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurar, ticari faaliyette bulunur, bu maçla taşınır veya taşınmaz mal edinir. Gayri menkuller üzerinde dernek leh ve aleyhinde her nevi itifak, kira, şuf’a ve ipotek gibi haklar intisap eder veya verir, terkin ve fekte edebilir. Dernek, kamu kurum ve kuruşları, Özel sektör, her türlü Meslek Oda ve Kuruluşları, Müteşebbis ve şahıslar ile yurt dışında diğer ülkelerden, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi her türlü Uluslar arası Kuruluş ve Organizasyonlardan, Ülkemizde Sağlık Standardının artırılmasına katkıda bulunmak için, ayni ve nakdi olmak üzere her türlü araç ve gereç ve taşınır taşınmaz mal ve gayri menkul ve varsa hibe olarak kabul eder ve bunum için gerekli girişim ve müracaatlarda bulunur. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
 
j.        Toplumda sağlık düzeyinin yükselmesi için yurt içinde ve yurt dışında sağlıkla ile ilgili her türlü faaliyette bulunur. Ve bu tür çalışmalara her türlü desteği sağlar. Sağlık ve bilimsel çalışmalar,araştırma,ve inceleme,yapmak, üzere yurt içi ve yurt dışına öğrenci veya görevli eleman gönderir veya yurt dışında bu amaçla öğrencileri yurdumuza getirir.
 
k.            Doğal afet, salgın hastalıklar, savaş ve olağanüstü durumlarda insanlar arasında hiç bir ayırım yapmaksızın, yurt içi ve yurt dışında gerekli çalışmaları yapar veya destekler. Bu amaçla Arama ve Kurtarma timi kurar veya kurulu bulunan Arama Kurtarma faaliyetlerine katılarak destek olur.
 
l.              Yardıma muhtaç insanlara dağıtılmak üzere her türü ayni ve nakit bağış yardımında bulunur ve yardımları kabul eder. Gıda bankacılığı kapsamında ayni yardım kabul eder ve bu yardımları dağıtır.
 
m.          Her türlü yazılı, görsel, sesli, elektronik vs. yayınların basım-yayımı veya satın alınması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapar, yaptırır.
 
n.            Kültür, sanat, spor ve sağlıkla ilgili her türlü etkinlik ve faaliyetlerde bulunur bunlarla ilgili her türlü kulüp ve zümre gibi çalışma ve organizasyonlar düzenler. Bu alanda yapılan her türlü çalışmalara katılarak destekler ve bu alanda danışmanlık hizmeti alır ve verir.
 
o.      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

Derneğimiz MASFED Marmara Sağlık Federasyonu üyesidir.
MASFED Marmara Sağlık Federasyonu bünyesinde 27 üye dernek bulunmaktadır. 

sağlık federasyonu
 
MASFED'e bağlı üye dernekler
defne
Defne Eczacılar Derneği
Başkan : Ecz. Fatma DERYA
Adres: Vatan Caddesi Vatan Palas Apartmanı
Daire:19-F Fatih İstanbul 
Telefon: 0212 531 95 38
Dermander Yeni Logo
Derman Sağlık ve Eğitim Derneği
Başkan : Dr. Hamit TAKCI
 Adres: Konak Mahallesi. Yasemin Sokak. Daire:9 Kat:2
No:11 Nilüfer / Bursa
Telefon: 0224 453 42 56
deveder
 
Deva Eczacılar ve Sağlık Çalışanları Derneği
Başkan : Ecz. Azmi DİKİCİ
 Adres: Çobançeşme Mh. Kımız Sk. Küçük İş Merkezi
No:38 Kat:6 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul 
Telefon: 0212 580 33 22
devader
Deva Sağlık Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Erdal BİBER
 Adres: Zonguldak Cad. Tüccarlar koop. no.223 Merkez / KARABÜK
Telefon: 0 553 415 40 08
İSED YENİ LOGO
İstanbul Sağlık ve Eğitim Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Serkan DOĞAN
 Adres: Gürsel Mh. Namzet Sk. Ekşioğlu İş Merkezi No:15 Kat:1 No:1 Kağıthane - İstanbul
Telefon: 0212 221 43 45
logo    
İstanbul Hekimler Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Mine SÜVE
 Adres: Vatan Cad. Vatan Palas Apt. No: 62 Daire: 9
Kat: 4 Fatih-İstanbul
Telefon: 0 212 531 95 38
kosader    
Kocaeli Sağlık Mensupları Derneği
Başkan : Uzm. Dr. İsmail PEHLİVAN
 Adres: Fatih Mah. Mithatpaşa Cad. No: 16 – 18
İzmit-Kocaeli
Telefon: 0262 319 11 99
sakarya    
Sakarya Afiyet Sağlık Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Mustafa Muzaffer YILMAZ
 Adres: Papuççular Mah. Bosna Cad. Fazlı Şafak İş Merkezi
No:6 Kat:2 Adapazarı - Sakarya
Telefon: 0264 277 03 40
 sameder
 
İstanbul Sağlık Mensupları Derneği
Başkan : Opr. Dr. Ahmet Seyfi GÖZAYDIN
 Adres: Libadiye Cad. Kani Karaca Sok. No:1 Kat:3
Üsküdar - İstanbul
Telefon: 0216 521 80 00
sifader    
Bartın Sağlık Mensupları Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Altan ÇAYIRLI
 Adres: Gecen Köyü Mevkii, Toptancılar Sitesi Karşısı
No:24 Merkez - BARTIN
Telefon: 0378 220 04 76
yalova şifa sağlık yeni logo
Şifa Sağlık Mensupları Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Mustafa VURAL
 Adres: Ergin sok No:4 - YALOVA
Telefon: 0 226 812 95 32
sifader2    
Şifa Sağlık Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Yıldız TANRISEVEN
 Adres: İzzettin Çalışlar Cd. No:6 Kat:3 Daire:5
Bahçelievler - İstanbul 
Telefon: 0212- 555 20 25
Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği
Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Rıfat KARATAŞ
 Adres: Haseki Sultan Mah Kızılelma cad. No:7 Fındıkzade Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 635 74 95
s_hhaderrr    
Düzce Sıhhat Derneği
Başkan : Dr. Mahir ARSLAN
Adres : Kuyumcuzade Bulvarı Kavaktan İş Merkezi No:5 Merkez DÜZCE
Telefon : 0 380 524 11 32
isik-saglik1    
Işık Sağlık Derneği
Başkan : Uzm. Dt. Berrin USTA
 Adres: Doğu Mah. Gürgen Sok No:16 Alibeyevleri
Pendik - İstanbul
Telefon: 0216 511 24 46
UHEK    
Ufuk Hekimleri Derneği
Başkan : Prof. Dr. Ömer Faruk AKINCI
 Adres: Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad
Ömer bey plaza No:1 Kat :4. E-5
Gülsuyu Köprüsü Yanı Maltepe - İstanbul
Telefon: 0 216 352 1780
uhder
Ümit Hekimleri Derneği
Başkan : Dt. Lütfi RUHİOĞLU
 Adres: Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. No:55 Kat:1
(Özel Çamlık Hastanesi yanı) Bakırköy - İstanbul
Telefon: 0212 570 91 79
Ülfet Tabipler Derneği    
Ülfet Tabipler Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Kadir GÖKTÜRK
 Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. Yazıcı İş Merkezi
No:3 Kat:3 Esenyurt - İstanbul
Telefon: 0 212  854 35 15
Bolu Deva    
Bolu Deva Derneği
Başkan : Dr. Alper YILDIRIM
 Adres: Bahçelievler Mah. Muzaffer Işın Cad.
Kutucuoğlu Apt. No:6/C 14100 BOLU
Telefon: 03742101133
 Lale_Sağlık_Derneği    
Lale Sağlık Derneği
Başkan : Dr.Vijdan ŞENKAL
 Adres: Kasabas Mah. Süleyman Paşa Sok. no:21 Hatice Yargıç adıgüzel apt. K:1 D:1 İzmit KOCAELİ
Telefon: 0 262 321 41 29
 Nilüfer Sağlık Derneği    
Nilüfer Sağlık Derneği
Başkan : Dt. Nazmiye Nazan VEZİROĞLU
 Adres: Mecidiyeköy Mah. Eski Osmanlı Sok. Arıkan İş Merkezi No:35 K:2 D:9 Şişli İSTANBUL
Telefon: 0 212 216 83 38
yeni afiyet logo
Afiyet İstanbul Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Nezihe TOPALOĞLU
Adres: Küçük Çamlıca Mah. Bulgurlu Cad. 34/3-4 Üsküdar İSTANBUL
Telefon: 0 216 523 30 04
Uluslarası Diş Hekimleri Derneği     
Uluslararası Diş Hekimleri Derneği
Başkan : Dt. Özkan BAYAR
 Adres: Haseki Sultan Mah. Kızılelma Cad. No:7 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL
Telefon: 0212 635 74 95
Vefa Sağlıkçılar Derneği    
Vefa Sağlıkçılar Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Ayhan YÜKSEL
 Adres:Bağlarbaşı Mah. İstasyon Cad. No:270 Darıca Gebze İZMİT
Telefon: 0 262 745 41 42
Umut Sağlık Derneği    
Umut Sağlık Derneği
Başkan : Uzm. Dr. Fatma CEMEK
Adres: Şenlikköy Mah. Florya Cad. Avcılar Sok. Mert Villa No:8/2  Florya/İSTANBUL
Telefon: 0 212 875 68 25
ued    
Uluslararası Eczacılar Derneği
Başkan : Sadık ÇATALGÖL
 Adres: Haseki Sultan Mah. Kızılelma Cad. No:7/5 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL
Telefon: 0212 635 74 95
ufd    
Uluslararası Fizyoterapistler Derneği
Başkan : Haşim BOZKURT
 Adres: Haseki Sultan Mah. Kızılelma Cad. No:7/4 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL
Telefon: 0212 635 74 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEDER İstanbul Sağlık Mensupları Derneği