Otomotiv Sanayi DerneğiAdres: Atilla Sok. No.8 Altunizade Bağlarbaşı Telefon: 0216 318 29 94


Otomotiv Sanayi Derneği

KURULUŞ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) nin ilk kuruluş toplantısı, 11.Ocak.1974 tarihinde yapılmış ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kısa zamanda gerekli şartları yerine getirerek 14.Haziran.1974 tarihinde Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği adı altında kurulmuştur.

Kuruluşda, 11 otomotiv sanayii firması varken, 2013 yılında ise 15 firma OSD’ de temsil edilmektedir. 07.Kasım.1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile Derneğin adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak kısaltılmıştır.

Otomotiv Sanayii Derneği‘ nin üyeleri, Otomotiv Sanayii Firmalarınca her Firma için 3 kişi olarak belirlenenen üst düzey yöneticilerdir. Dernek Yönetim Kurulu bu üyeler arasından seçilmektedir.

Otomotiv Sanayii Derneği‘nin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Türkiye’de üretilen Otomobil, Kamyon, Kamyonet, Çekici, Otobüs, Minibüs, Midibüs ve Traktör gibi çeşitli motorlu kara taşıtlarının üretimini ve sanayiini geliştirmeye hizmet etmek;
Otomotiv sanayine ve yurt ekonomisine katkıda bulunmak ve otomotiv sanayiinde kullanılan her türlü parça ve aksam ile bunları yapacak araç ve gereçlerin Türkiye içinden sağlanması amacıyla çaba göstermek;
Sektörde, pazarlama çalışmalarını da kapsayan ortak konuları incelemek, bunlarla ilgili önerileri, sektör adına ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara iletmek ve sonuçlarını izlemek;
Üyelerinin ayrı ayrı yapacakları inceleme, başvuru gibi işleri firma düzeyinde yürütmek yerine, toplu olarak otomotiv sanayii adına ele almak ve bu yolla zaman ve giderlerden tasarruf sağlayarak, faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamak;
Üyelerinin çalışma alanı olan otomotiv sanayi ile ilgili konularda, sanayi ve üyelerini kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kuruluşlarda temsil etmek, bunların çalışmalarına katılmak ve sanayinin ve üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak.
Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye’deki Otomotiv Sanayii’ nin Avrupa Birliği nezdinde temsilciliği görevini de yapmaktadır. OSD bu amaçla bünyesi içinde Avrupa Birliği ve 1996 yılı içinde gerçekleşen Gümrük Birliği ile ilgili konularda yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Otomotiv Sanayii Derneği, yukarda özetlenen amaçlara ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışma ve girişimlerde bulunur:

Türkiye’de motorlu kara taşıtları üretimi ile ilgili kuruluşları biraraya getirir, bu firmalar arasında bilgi alışverişi yapılmasını sağlar, ortak amaçları ve sorunları belirler;
Gerek kendi üyesi bulunan gerek yurt içi ve dışında benzeri alanlarda çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurarak ilgili alanlarda ortak çalışmalar yapılması ve verimliliğin arttırılması için çaba gösterir;
Otomotiv sanayii ile ilgili alanlarda türlü mevzuat ile kalkınma planı ve programı gibi konularda görüş ve istekleri belirleyerek, üyeleri adına ilgili kuruluşlara iletir ve bu amaçla her türlü görüşme, toplantı ve ziyaretleri düzenler;
Bünyesi içinde oluşturduğu çeşitli alan komiteleri ve çalışma gurupları yoluyla, otomotiv sanayiinin sorunları üzerinde ayrıntılı inceleme ve çalışmalar yapar, görüş ve önerilerini çeşitli kuruluşlara ulaştırır;
Otomotiv sanayii ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve tanıtma işlerini düzenler. Mesleki yayınlar hazırlar, sergi, kurs, açık oturum, konferans, basın toplantısı düzenler ve bu gibi toplantılara katılır. Kendi alanı ile ilgili çeşitli gezi ve ziyaretler düzenler ve halkla ilişkiler çalışmalarını üyeleri adına topluca yürütür;
Ana otomotiv firmaları ile yerli yan sanayi firmaları ve pazarlama kuruluşları arasında işbirliği sağlar ve gerektiğinde ortak çalışmalar düzenler;
AB ile Gümrük Birliği ve ilgili diğer alanlarda Kamu Kurum ve Kuruluşları ve AB’ nin Brüksel’ deki kuruluşları ile ilgili çalışmaları düzenler, bu amaçla yapılan toplantılarda sektörü temsil eder.
OSD KOMİTELERİ

Otomotiv Sanayii Derneği‘nde, bu faaliyetleri etkin bir biçimde yürütmek üzere üye firmaların ihtisas sahibi kadrolarından kurulmuş aşağıdaki sürekli Komiteler bulunmaktadır:

Bilişim Komitesi
Çevre Komitesi
Dış Ticaret Komitesi
İnsan Kaynakları Komitesi
Kalite Komitesi
Mali Komite
Odette Komitesi
Satınalma Komitesi
Satış Sonrası Hizmetler Komitesi
Teknik Komite
Yukarıda isimleri sayılan komiteler OSD bünyesinde her ay düzenli olarak toplanarak çalışma programları hazırlamakta, çeşitli teknik ve güncel konular üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliliği, Yedek Parça Pazarlama alanlarında da çalışma grupları kurulmuştur.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

Üye Firmalarla İlişkiler
Üye firma temsilcileri ile her ayın ilk Cuma günü Yönetim Kurulu Toplantısı yapılır.
OSD Komiteleri ve Çalışma Gruplarında üye firma temsilcileri ile her ay toplanarak gündemindeki konuları inceler, rekabet öncesi işbirliği çerçevesinde çalışmalarını yürütür.
Temel hedef OSD çatısı altında üye firmalar arasında her düzeyde “rekabet öncesi işbirliği”ni oluşturmak ve sektörün gelişme hedefleri doğrultusunda ortak çalışmaları gerçekleştirmektir.