Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgüleri DerneğiAdres: Altunizade Mah. Kuşbakışı Sok. No:29/b Üsküdar Telefon: 0216 492 48 52


Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgüleri Derneği

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'ni kurma fikri 1985 yılında bir Kimya Komitesi Toplantısında, Alber Bilen tarafından Ali Mansur ve Adnan Şener'e iletilmiş ve bu karar daha sonra Timur Erk, Serdar Eraslan ve Enver Tunalı tarafından da olumlu karşılanmıştı. Dernek esas olarak aynı yil Ankara'da düzenlenen I. Ulusal Sanayi Kongresinde 320 üyenin yazılı kararıyla kurulma aşamasına gelmiştir. Prof. Ali Rıza Berkem de kuruluş çalışmalarında bu gruba büyük destek vermiştir. 1986'da resmen kurulan Dernek, özverili çalışmalarla kendine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmış ve Türk Kimya Sanayiini dış ülkelere tanıtmaya, ilim ve araştırma seviyesini yükseltmeye gayret etmiştir. 23 Şubat 2000 tarihine kadar Dernek Başkanlığı görevini başarı ile yürütmüş olan Alber Bilen, halen Derneğimizin Onursal Başkanıdır.

Derneğimiz KİMYA SANAYİİNİN ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler, bakanlıklar, resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip, benzer amaçla kurulmuş Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, medyanın da desteğini alarak, çözmek üzere faaliyet göstermektedir.

1993 yılından beri CEFIC'e assosiye üye olan Derneğimiz bu konseyden aldığı bilgi ve yönlendirme ile kısa bir sürede uluslararası platformda gelişme kaydetmiş ve yurdumuzun kimya sanayicileri ile çalışanlarına Responsible Care (Üçlü Sorumluluk) kültürünü benimsetmiştir.

2001'den itibaren asli üyesi olduğumuz CEFIC ile olan ilişkilerimiz kuvvetlendirilmiş ve sektörün uluslararası boyutu pekiştirilmiştir.

Sektörümüzün ilgi alanında bulunan dört Bakanlığa danışmanlık statüsünde hizmet verilmektedir. Sektörel Dernekler arasinda ismi ön planda anılan Derneğimiz, sektörün tek temsilcisi olarak burada kısaca bahsedilen faaliyetleri gerçeklestirmektedir. Bünyesinde bulundurduğu seçkin ve deneyimli kadrosu ve herbiri kendi alt sektöründe zirveye çıkmış kişilerden oluşan Yönetim Kurulu kadrosu ile hizmet ağını tüm TÜRKİYE'ye yaymak, her sanayi bölgesinden katılmasını arzu ettiğimiz yeni üyelerle üye portföyünü zenginleştirmek vizyonumuzun önemli bir boyutunu teşkil etmektedir.

“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR” sloganı ile siz değerli sanayicilerimize sesleniyor ve çağrımıza olumlu yanıt vermenizi bekliyoruz.

TİMUR ERK 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Amacımız ;

Bakanlıklar, üye firmalar ve üyesi olduğu Avrupa Kimya Federasyonu (CEFIC) arasında koordinatör olarak görev yapmak
Sektörün sorunlarını siyasi otoriteler, bakanlıklar resmi ve özel kuruluşlar nezdinde dile getirip, tartışarak çözüm bulmaya çalışmak
Dünyada; Responsible Care, Türkiye'de; Üçlü Sorumluluk olarak tanımlanan Kimya Sanayisine özgü, can, mal güvenliği, çevre ve insan sağlığı konularını içeren programı CEFIC aracılığı ile Türkiye'de yürütmek
Seminer, konferans, eğitim ve benzeri toplantılar düzenlemek
CEFIC'in toplantı ve çalışma gruplarına katılıp, her türlü teknik gelişmeyi takip ederek, buralardan aldığı bilgileri üyelerine iletmek.