İstanbul Aydınlar OcağıPartiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek/Kurum Adı: Aydınlar Ocakları Şube Adı: Aydınlar Ocakları İstanbul Şubesi Kurum Başk/Tems/Müd: Dr. Zülfıkar Özkan Adres: Selmanıpak Caddesi, Demircioglu İshanı Kat 3 Nu 305 Üsküdar / İstanbul Telefon: (216) 334 81 44 Telefon 2 : Faks: (216) 334 81 44 Website: Anadoluaydinlarocagi.Org


İstanbul Aydınlar Ocağı

AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ’NİN AMACI


  Dernek, amacını gerçekleştirmek için:

 • Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk Ahlâk ve geleneklerini, Türk dilini ve san’atını müdafaa eder.
 • Memleket meselelerine ve millî davâlara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak millî menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar.
 • Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yeliştirmeye çalışır.
 • Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar.
 • Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar.
 • Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 • İlmî çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder.
 • Neşriyat ve dağıtım yapar.
 • Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.(Aydınlar Ocağı Ana Tüzüğü, 2. Madde)

AYDINLAR OCAĞI

 • Partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Gayesi, bizi biz yapan değerleri korumak, yaymak ve geliştirmektir.
 • Demokrasiyi alternatifsiz bir rejim olarak görür. Askeri ve sivil darbelere karşıdır.
 • Milli meselelerde unvanlı unvansız hassas aydınların meydana getirdiği bir menfaat birliği değil; bir gönül ve ideal birliğidir.
 • Ocağımız halka tepeden bakmayan Türk Milletiyle bütünleşmiş kendi milli kimliği konusunda kendisini özürlü hissetmeyen aydınların ocağıdır.
 • Milli tarihimize bir bütün olarak bakar ve milli tarihe saygılıdır.
 • Her türlü taassubu reddeder.
 • Ülkemizde milli mutabakatların geliştirilmesini şart koşar ve milli davaları kucaklar. Bu uğurda çalışır.
 • Milli bağımsızlık ve egemenlik konularında hassas olup her türlü teslimiyetçiliği reddeder.
 • Küresel rüzgarlarla beraber önü açılan milli devletlerin ufalanmak istendiğinin farkındadır. İktisadi değer ve kaynaklarımıza doğrudan veya dolaylı el konulmaya çalışıldığı görüşündedir.
 • Soğuk harbin ortadan kalkmasından sonra; asıl mücadelenin önü açılan milli devletlerle küresel güç ve bloklar arasında olduğuna inanır.
 • Ocağımız Türkiye’nin önüne çıkarılan laik-anti-laik, mezhep ve etnik tuzakların farkındadır.
 • Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” şeklindeki veciz ifadesine yürekten inanır.
 • Türk’e düşman olunarak İslam’a dost olunamayacağı inancındadır.
 • Batı’nın Doğu’yu kuşatma ve şekillendirme akımı olan oryantalist görüşlere karşı hassastır.
 • Milli ve üniter devlet anlayışına yürekten bağlıdır ve etnik ırkçılığa hiçbir tavizi kabul etmez.
 • Milliyet ve milli kimlik ile etnikliğin birbirine rakip olamayacağı düşüncesindedir.
 • Etnik ırkçılığı, taassubu ve farklılıkları kutsallaştırmayı demokrasi ile ters görür.