SALİH BEY KÖŞKÜBüyük Çamlıca'da idi.Büyük Çamlıca'da idi. Salih Bey, Sadrazam Melek Mehmet Paşa'nın oğlu olup Kapıcılar Kethüdası idi. 1209 Rebiyülevvelinde (Ekim 1794)'te azl edildi ve kapıcı başılarından olduğu halde 1240 Recebinde (Şubat 1825) vefat etti.

Kabri, Gülhane Parkı Kapısı karşısındaki Zeynep Sultan Camii hazîresindedir. Sultan III. Selim buraya sık sık gelir yemek yer ve eğlenirdi. Sonra at ile "Küçük Çamlıca'dan Merdiven Köyü'ne gider ve tekke civarında bulunan çeşme sofasındaki gölgelikte bir müddet dinlenir, ikindi namazını kıldıktan sonra Mendere içinden ve Miskinler Tekkesi önünden, Havuz Kapısı'ndan (Selimiye Kışlası önündeki) Mehmed Paşa Kasrı'na (Kışla-yı Cedid Kasrı) ve buradan da tebdilen Şemsipaşa Kasrı'na gelir ve bir piyade kayığı ile sarayına dönerdi."