ETHEM PAŞA KUYUSUETHEM PAŞA KUYUSU


ETHEM PAŞA KUYUSU

Kuyu, İbrahim Ağa Yolu üzerinde, Miskinler Tekkesi sahası içinde ve Büyük İsa Ağa Çeşmesi'nin sol gerisindedir. Mermer bilezi- ğinde şu kitabe vardır: Sâhibu'l-hayratdan esbak kapudan-ı Müteveffî devletlû Mehmed Ali Paşa'nın Mahdumu Şehriyârî Damad Edhem Paşa'nın hayratıdır.

1303 (1885) Kuyunun bânisi Mehmet Ethem Paşa, Kaptanı derya Mehmet Ali Paşa'nın oğlu olup 1266 (1850)'de mirliva olarak Harbiye Mektebi'ne girdi. 1273 Şevvalinde (Haziran 1857) ReŞa Sultan ile evlendirildi ve ferik oldu. Sonra bir takım memuriyetlerde bulundu. 3 Cemaziyelevvel 1303 (7 Şubat 1886) tarihinde, iki seneden beri yatalak olduğu halde, Üsküdar'da Doğancılar'daki konağında vefat etti. Kabri, İstanbul'da, Divanyolu'nda Sultan Mahmut Türbesi haziresindedir. Vefatında 55 yaşında idi. Yanında, altı yaşında ve 1305 tarihinde vefat eden oğlu Mehmet Ali Bey gömülüdür. Ethem Paşa'nın eşi ReŞa Sultan 12 yaşında iken evlendirildi ve hiç mesut olmadı.

20 Muharrem 1297 (4 Ocak 1880) tarihinde, kocası ndan altı sene evvel ve 40 yaşında olduğu halde vefat etti. Kabri, Eminönü'nde Yenicami Türbesi'ndedir. Çapkın mizaçlı olan Paşa, ikinci defa evlendi ve Doğancılar'daki konağı- na çekildi.

Ethem Paşa'nın babası Mehmet Ali Paşa'nın ilk eşi Nûr-i Kevser Hanım ile Ethem Paşa'nın öz annesi aynı yıl 1304 (1886)'da vefat etmiş ve Ethem Paşa Kuyusu'nun biraz ilerisine gömülmüşlerdir. Oğlunun vefatını gören bu hüzünlü anne, ondan hemen sonra vefat etmiştir.