KETHÜDA MEHMET PAŞA ÇEŞMESİKETHÜDA MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ


KETHÜDA MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ

H.1136,M1723 tarihinde Sultan lll.Ahmed'in padişahlığı ve Nevşehir'li İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İbrahim Paşa'nın emriyle Kethuda Mehmet Paşa yaptırmıştır

.Hüdai Hz.Türbesi alt kapı girişi sağındadır.

 

Günümüzdeki İşlevi
ATIL

Kültür Dönemi
OSMANLI

Mahalle
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ

Adres
AZİZ MAHMUT EFENDİ SOKAK

Mimari Üslup
AMPİR

Yaptıran
KETHÜDA MEHMET PAŞA

 

http://www.envanter.gov.tr/