FUAT PAŞA KÖŞKÜKüçük Çamlıca'da Sadrazam Keçecizâde Fuad Paşa'nın büyük bir köşkü vardı.


FUAT PAŞA KÖŞKÜ

Küçük Çamlıca'da Sadrazam Keçecizâde Fuad Paşa'nın büyük bir köşkü vardı. Köşk, 1852 tarihinde beklenmedik bir ölüm acısı dolayısıyla Fuad Paşa'nın Bebek'teki Hekimbaşı Yalısı'na taşınması üzerine boş kalmıştı. Paşa'nın vefatından sonra varislerine intikal eden köşk bugün mevcut değildir. Kendisinin bu köşkten başka, Şehzadebaşı Camii karşısında bir de büyük konağı vardı.

Bu muhteşem yapı 11 Aralık 1864 gecesi yanmış ve Paşa, Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa'nın Sirkeci Demirkapısı'ndaki konağına taşınmıştı. Bu felâket üzerine Padişah Abdülaziz kendisine Beyazıt'ta bugün Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan kârgir binayı yaptırarak hediye etmişti. Fuad Paşa'nın Kanlıca ile Çubuklu arasında Ramiz Paşa Yalısı'nın biraz ilerisinde bir sahilsarayı daha vardı. Bugün dahi bazı kalıntılarını görmek mümkündür. İki defa sadrazam olan Fuad Paşa, Keçecizâde İzzet Molla'nın (1785 İstanbul-1829 Sıvas)oğludur. İzzet Molla'nın babası Rumeli Kazaskeri Mehmed Salih Efendi'dir. İzzet Molla'nın diğer oğlu Murad Ömer Efendi müderris iken 1248 (1832-33) tarihinde vefat ederek Eyüp Meydanı yanında, Kalenderhane Caddesi'nin sol tarafındaki Saçlı Abdülkadir Efendi Camii yanındaki Yahyazâde Dergâhı hazîresine gömülmüştür. İzzet Molla, sürgün olarak gönderildiği Sivas'ta Safer 1245 (Ağustos 1829)'da vefat etmiş ve ilk önce orada Şems-i Sivasî merhumun civarına gömülmüştür. Daha sonra kabrin yerine park yapılmasının istenmesi üzerine kemikleri torunu Reşad Bey (1860-1921) tarafından İstanbul'a getirtilerek Avratpazarı'nda Cerrahpaşa Caddesi ile Kargı Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sol tarafındaki Canbaziye Camii hazîresine gömülmüştür. Sütun şeklindeki tek şâhidesinde tarih rakamı yazılı değildir.

En üstte ortaya bir kâtibî serpuş kabartması yapılmış ve bunun etrafına da Mihnet Keşan, Bahar Efkâr ve Gülşen-i Aşk adlı eserlerinin isimleri yazılmıştır. Esas mezarlıktan ayrı olan bu hazîredeki diğer şâhideler de sütun şeklinde olup ayak taşlarına askılı kandil kabartmaları yapılmıştır.

Bu küçük hazîrede, 1214 N. gurresinde (27 Ocak 1800) vefat eden İzzet Molla'nın babası Mehmed Salih Efendi'nin; 1276 (1859) tarihinde vefat eden Fuat Paşazâde Kâzım Bey'in; 1206 (1791-92)'de vefat eden Mehmed Salih Efendinin oğlu Mehmed Atâullah Efendi'nin kabirleri vardır.