ESİRCİ MAHMUT AĞA KÖŞKÜKöşkten ziyade bir yalı olan bu yapı, Haydarpaşa Sahrası civarında ve eski Haydarpaşa Kayık İskelesi yanında idi.


ESİRCİ MAHMUT AĞA KÖŞKÜ

Köşkten ziyade bir yalı olan bu yapı, Haydarpaşa Sahrası civarında ve eski Haydarpaşa Kayık İskelesi yanında idi. İskele, takriben şimdiki Et ve Balık Kurumu tesislerinin sağ tarafında ve Yataklı Vagonlar Müracaat Binası'nın önünde idi. Hadîka yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Sultan I. Abdülhamit saltanatı'nın (1774- 1789) sonlarında Esirciyan'dan Topal Mahmut Ağa nam kimse iskele yanında bir muhtasarca köşk ve altında bir çeşme bina ettirmiştir.

Bu adamın diğer hayratı dahi vardır." Sultan Bahçesi yanında bulunan bu köşkün gravürünü ressam ve mimar Anton İgnaz Melling'in (1763-1831), 1819'da bastırdığı Voyage Pittoresque De Constantinople adlı eserinde görmekteyiz. Buna göre köşk, ahşap ve iki katlı olup üst katı eli böğründelerle dışa taşmalıdır.