BABA NAKKAŞ SOKAĞI (YOKUŞU) KÖŞKLERİBABA NAKKAŞ SOKAĞI (YOKUŞU) KÖŞKLERİ


BABA NAKKAŞ SOKAĞI (YOKUŞU) KÖŞKLERİ

Ayşe Sıdıka Hanım ve Marko Paşa köşkleri bahislerine bakınız. Marko Paşa Konağı, Baba Nakkaş Sokağı'nın dirsek yaptığı yerde olup bugün Kuzguncuk İlköğretim Okulu'dur. Bunun üst tarafında, Ermeni Beylikçiyan'ın köşkü vardır ki, bir bölümünde Mazlum Paşa oturmuştur. 14 kapı no'lu köşk, üç katlı olup bahçe içindedir. Harap olmadığı halde terk olunmuştur. Yeri, 2 no ile gösterilmiştir. Mazlum Paşa, 5 Zilhicce 1278 (Haziran 1862) tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüp'te Taşlıburun Tekkesi hazîresindedir. Şâhidesi mevcuttur. 3 no'lu köşk, Vali Reşit Paşa'nın eşi Zümrüt Hanım'a aittir. 18 kapı noludur. Faik Paşa Köşkü, bu yokuş üzerinde idi, yıkılmıştır. Yogoslavya'dan köylüsü Elmas Ali Paşa ile yakın arkadaşlığı olan ve Cüce lâkabıyla bilinen Faik Paşa, 1931 tarihinde vefat etmiştir. Küplüce Mezarlığı'nda, Yanyalı Hasan Basri Paşa ile eşi Ahmet İzzet Paşa'nın ablası Perver Hanım'ın ayak ucuna ve Ziya Bey'in babası, son Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ile Gürcü Beyi Halil İbrahim'in yanına gömüldü. 4 no'lu köşk Kâzım Karabekir'in eşi Seniha Hanım'a ait olup 30 kapı no'ludur. 1992'de restore edilmiştir. Güzel bir yapı olup üç katlıdır. Seniha Hanım, o semtin sakinlerinden Mehmet Kaptan'ın kız kardeşidir. 5 no'lu Pembe Köşk nefis bir bina olup 1992'de yenilenmiştir. 6 no'lu köşk ise 32 kapı noludur. Buradaki köşklerin hepsi üçer katlıdır. 7 no ile gösterilen meşhur Çinili Köşk'ün kapı nosu 42 olup çok değişik bir üslûba maliktir. Bu güzel kârgir yapı, I. Dünya Savaşı zenginlerinden Sadık Bey'e aitti. Paşa Limanı Zahîre Ambarları yanındaki 24 taşlı harap un değirmeni bu zâtındı. Şimdi restoran olan köşk, yenilenmiştir.