ABDÜLHAK MİHRÜNNİSAABDÜLHAK MİHRÜNNİSA : Şair; uzun yıllar ailesinin Çamlıca’daki köşkünde yaşamıştır.


ABDÜLHAK MİHRÜNNİSA

ABDÜLHAK MİHRÜNNİSA
(1864-1943)


Şair; uzun yıllar ailesinin Çamlıca’daki köşkünde yaşamıştır. Bebek’te doğdu (1281/1864). Babası, tarihçi Hayrullah Efendi’dir. Şair Abdülhak Hâmidağabeyidir. Babası Tahran’daki görevi sırasında öldüğünde çok küçüktü. Evde ve Atpazarı İnâs Rüştiyesi’nde başlayan eğitimi Hoca Tahsin Efendi’den aldığı özel derslerle devam etti. Bir Fransız matmazelden Fransızca okudu. Yirmi yaşındayken Keçecizâde Fuad Paşa’nın torunu Mustafa Hikmet Bey’le evlendi, bir oğlu ve küçük yaşta vefat eden bir kızları doğdu. Ancak mutlu olamayıp ayrıldı. 1943’te vefat etti. Bir kısmını Hazîne-i Evrak, Servet-i Fünûn gibi dönemin dergilerinde yayımladığı şiirlerinde ağabeyinin etkisi altında kaldığı görülür. Şiirleri sonradan Burhan Bozgeyik tarafından derlendiyse de kitap halinde yayımlanmamıştır.


Kaynakça: İbnülemin, SATŞ, III, 962-966.
e46; ÂLİM KAHRAMAN

üsküdarbelediyesi'nden alıntıdır.