KÜÇÜKÇAMLICA KUYUSUKÜÇÜKÇAMLICA KUYUSU


KÜÇÜKÇAMLICA KUYUSU

Küçük Çamlıca'da, 1064 (1654) tarihli Sultan IV. Mehmet Çeşmesi'nin yakınında ve Kethüda Mehmet Şakir Efendi'nin 1243 (1828)'de yaptırdığı namazgâh civarında idi.

Bugün mevcut değildir.

Bu bölgede ayrıca iki kuyu daha vardı.