DAĞ HAMAMIBülbüldere Mezarlığı arkasındaki yüksek sırtta bulunduğu için bu isimle anılmaktadır. Hamam, Kuşakçı Sokağı ile Yüksel Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesinde idi.


DAĞ HAMAMI

Bülbüldere Mezarlığı arkasındaki yüksek sırtta bulunduğu için bu isimle anılmaktadır. Hamam, Kuşakçı Sokağı ile Yüksel Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesinde idi. Bugün yeri arsadır. Hamamdan geriye küçük kubbeli bir yapı ile buna bitişik yüksek, tonoz çatılı su haznesi kalmış ve bunlar birleştirilerek bir ev haline getirilmiştir. Yüksel Sokağı, 1970'li yıllarda açılmıştır. Hamamın karşısındaki Selâmsız Meydanı'na 1984 tarihinde Üsküdar Anadolu Lisesi binası yapılmıştır. Eskiden bu meydanın nihayetinde meşhur Selâmsız Karakolu bulunuyordu ki, 1921'de, büyük yangında mahalle ile berebar yanmıştır. Hamamın da bu sırada harap olduğu sanılmaktadır. Meydanın yan tarafında, Pabuççu Sokağı ile Kalemtraşçı Sokağı arasında, Ermeni zengini ünlü mimar Kirkor Amira Balyan'ın büyük bir konağı vardı. Selâmsız Tepesi'nin Kalemtraşçı Sokağı tarafındaki bir menbadan çıkan su Bülbülderesi'ni takiben Selmanağa Camii'ne gelir ve buradaki abdest musluklarından ve Horhor Çeşmesi'nden akardı. Hamamın yapıldığı tarih belli değildir. 1840-1850 senelerinde yapıldığı ve bir Ermeni vakfı olduğu sanılmaktadır.