BULGURLU KÖYÜ HAMAMIHamam, Kısıklı mevkiinde ve Bulgurlu diye bilinen semttedir


BULGURLU KÖYÜ HAMAMI

Hamam, Kısıklı mevkiinde ve Bulgurlu diye bilinen semttedir. Küçük Bulgurlu Meydanı'ndan Libadiye'ye doğru yüründüğünde biraz ileride ve sol taraftadır. Sağ cihetinde Bulgurlu Köyü (Bayrampaşa) Camii bulunmaktadır. Bu tek hamam, Bulgurlu civarında bir çilehanesi ve Üsküdar'ın merkezinde bir Celvetî Tekkesi olan büyük mutasavvıf Şeyh Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi tarafından 1027 (1618) tarihinde yaptırılmıştır. Bunu belirten kitâbe, camekânın dışarı açılan kapısının iç tarafındadır. Dört mısralı olan kitâbe şudur: Girseler sıdk ile bu hammame ger 
Pâk olur ecsâm aruk olur kulûb
Görse bu üslûbu bir ehl-i nazar
Didi tarihin kişi hammam-ı hûb
Sene 1027
Hadîka yazarı bu hamamdan, "Mescidin yakınındaki bu tek hamam ve Bulgurlu'nun bir çok yerleri Aziz Mahmud Efendi'nin vakfıdır," diye bahseder. Hamama sokaktan bir koridor ile girilir. Kapının iki tarafında birer oda vardır. Camekân kısmına merdivenle inilir. Etrafında soyunma odaları ve sol dipte kafes bulunmaktadır. Camekânın ortasında, geniş ahşap tavana destek olan ahşap bir direk ve onun önünde de yekpare mermerden yapılmış bir şadırvan vardır. Soğukluğun sağ tarafında helâ ve temizlik yeri, sol tarafta ise kurulanmak için kerevet yeri bulunmaktadır. Üstleri birer tonoz kemerle örtülüdür. Yıkanma mahalli dört köşe iki halvetten ibarettir. Üzerleri birer küçük kubbe ile örtülmüştür. Hepsi sekiz kurnadır. Soldaki halvetin kapısından girildiğine göre karşıya gelen kurna, hayatta iken kerametine inanılmış Aziz Mahmud Efendi'nin yıkandığı kurna olarak ünlüdür. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar, büyük zatın hatırasına hürmeten kurna, bir demir parmaklık içine alınmış bulunuyordu. Kurnanın üstünde, duvara çakılmış bir demir çubuğa da geceleri bir kandil asılırdı. Şimdi parmaklık kaldırılmıştır.