ŞAH KULU SULTAN TEKKESİ (MERDİVENKÖYÜ TEKKESİ)ŞAH KULU SULTAN TEKKESİ (MERDİVENKÖYÜ TEKKESİ)


ŞAH KULU SULTAN TEKKESİ (MERDİVENKÖYÜ TEKKESİ)

Bu dergah, İstanbul’un fethine veya öncesinde kuşatmalarına geldiği söylenen Horasan Erlerinden Şah Sultan’a (sonra da Şahkulu Sultan adı verilmiş) ait olduğu rivayet edilen türbenin yanında yapılmış, bu dergah II. Mahmud döneminde 60 yıldan yeni olup, muhdes kabul edilerek yıktırılması kararlaştırılan Bektaşi tekkeleri meydanında yıktırılmıştır.
Bu dergah 1839’dan sonra, Seyyid Nizam Türbesi karşısında gömülü olan Halil Revanaki Baba’nın gayretiyle uyandırılır. Daha sonra M. Ali Hilmi Dede baba (ölümü: 1325 / 1907) burada şeyh olur. Ondan sonra ise yerine, Ahmed Burhanullah Baba geçmiştir. Hal-i hazırda ihya edilmiştir. Ancak onarım sırasında tekkeye ilişkin bazı özellikler yok edilmiştir.

Müfid Yüksel

 

Merdivenköyü'nde, Ankara Asfaltı ile Kayışdağı Caddesi arasında, Emin Bey Caddesi yanında ve Tekke Altı Sokağı'nın üzerindedir. Batı tarafında ve Göztepe üzerinde Gözcü Baba hazîresi ve muhteşem, abidevî camii mevcuttur. Tekkenin ön kapısı önündeki 1061 (1651) tarihli namazgâh taşı 1984 tarihlerinde yok olmuştur. Namazgâhın yanında ve biraz gerisindeki çeşme mevcut olup Abdülhamit Han'ın tuğrası altında bulunan şu kitâbe güçlükle okunabilmektedir: Mah Baba suyunu akıtan Hilmi Baba Muharrem 1315 (Haziran 1897) Çeşmenin önünde at ve koyun sulamaya yarayan, suyu birbirinden akan üç mermer yalak vardır. Çeşmenin arkasında mermer kitâbeli bir havuz ve havuz ile çeşme arasında, ulu iki çınar ağacı vardır. Havuzun önünde ve toprak yol üzerinde 1319 (1901) tarih ve kitâbeli kârgir bir bina vardı. Bugün havuz ve bu bina mevcut değildir. Çeşmenin iki yanındaki salaş yapılar da yıktırılmıştır. Cümle kapısı üzerine dört dilimli bir Bektâşî tacı yerleştirilmiştir. Kapı kirişi üzerinde, iki sı- ra halinde hazırlanmış şu kitâbe vardır: Gelüb bu hankâha sıdk ile âşık ibadet kıl Hevâ-yı nefsini terk eyleyüb kesb-i saâdet kıl Halâs olmak dilersen hal-i hayretden hulûsâne Makam-ı Hazreti Şah Kulu Sultan'ı ziyaret kıl 1291 (1874) Bundan evvel şu kitâbe varmış: Bu bir garib menzil ki yârân Hiç kimsenin malı değil Bir bekçiden hâli değil Kapıdan içeri girildiğinde sol taraftaki kârgir, iki katlı şeyh evi 1955 tarihinde yanmıştır. O tarihte zaten çok harap durumda idi. 1989-90 yıllarında yeniden yapılmıştır. Bunun sağ tarafındaki dairevi semahane onarılmış ve ibadete açılmış, yerlere halılar serilmiştir.