ARİF HİKMET BEYEFENDİ SEBİLİARİF HİKMET BEYEFENDİ SEBİLİ


ARİF HİKMET BEYEFENDİ SEBİLİ

Sebil, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde ve Kartal Baba Camii ve Türbesi'nin sol tarafındadır. Sağ tarafında bu ailenin hazîresi ve tam köşede ise çeşmesi vardır. Ampir üslâbundaki sebil tamamen mermer kaplanmıştır. Simetrik bir yapı olan bu eserin bir eşini İstanbul'da dahi görmek mümkün değildir. Şekil itibariyle Serasker Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi'nin şekline benzemektedir.

Orta yerde, dört köşe mermer sütunların arasında üç penceresi vardır. Şebeke demirleri yok olduğundan buralara birer camekân yerleştirilmiştir. Alınlığına ve sütunların bu kısımdaki devamı üzerine kabartma yaprak motişeri yapılmıştır. Bunların üzerinde, şekilli olmayan düz bir silme bulunmaktadır.

Dışa taşmalı, yarım daire şeklindeki bu sebilin iki yanında, yine mermer kaplı, kanatları bulunmaktadır. Bu kanatların girinti yaptığı orta yerlerine birer pencere açılmıştır. Mermer söveli bu pencerelere şebeke demirleri yerleştirilmiştir. Kubbesi çimento ile sıvanmıştır. Sebilin hangi tarihte yapıldığını belirten bir kitâbesi yoktur.

Çeşme, hazîre ve sebilden oluşan bu güzel eser, Şeyhülislâm Arif Hikmet Beyefendi tarafından, 10 Safer 1265 (5 Ocak 1849) tarihinde vefat eden oğlu, Yenişehir Fener Kadısı Mehmed Muti Beyefendi'nin vefatından hemen sonra yaptırılmıştır. Arif Hikmet Beyefendi, o sırada Şeyhülislâm idi.