HACE HESNA HATUN MEKTEBİMektep, bu isimle bilinen mahalledeki camiin alt katında idi.


HACE HESNA HATUN MEKTEBİ

Mektep, bu isimle bilinen mahalledeki camiin alt katında idi. Fevkânî olan camiye bir merdivenle çıkılıyordu. Cami ve mektep, 1307 (1889-90) tarihinde yanmış ve 1318 (1900-1) yılında yine fevkânî olarak yaptırılmıştı. 1

957 tarihinde camiin yenilenmesi sırasında, cami tek katlı olarak inşa olunduğundan, meşruta olarak kullanılan mektep ortadan kalkmıştır