MİSKİNLER TEKKESİMİSKİNLER TEKKESİ


MİSKİNLER TEKKESİ

Bu tekke, Karacaahmet Mezarlığı'nın içindeydi.Bugün binasından eser kalmamıştır.

Sadece halk arasında Miskin Dede denmekle maruf el-Hac Hüsyin Efendi'nin kabri ve bazı başka kabirler bulunmaktadır.