SAÇLI HALİL EFENDİ TEKKESİSAÇLI HALİL EFENDİ TEKKESİ


SAÇLI HALİL EFENDİ TEKKESİ

Atpazarı'nda, Eski Toptaşı Caddesi ile Sansar Sokağı'nın birleştiği köşede idi. Karşısında, Genç Mehmet Paşa'nın 1143 (1730) tarihli çeşmesi ile Atpazarı Osman Efendi Tekkesi Camii vardır. Bu cami, şimdi Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii adını taşımaktadır. Tekkenin adı, 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde "Atpazarında Saçlı Halil Efendi Zaviyesi" diye geçmektedir.

Tekke, Mecmua-yı Tekaya'da kayıtlı değildir. Çok önceleri ortadan kalkmış olmalıdır. Yalnız, Saçlı Halil Efendi'nin, etrafı çevrili şâhidesiz kabri, Sansar Sokağın sağ başında, bir evin bahçesinde ve incir ağacının dibindedir.

Tekkenin mensup olduğu tarikat ve ayin günü hakkında bir bilgiye rastlayamadık.