SAÇLI ŞEYH HÜSEYİN EFENDİ TEKKESİSAÇLI ŞEYH HÜSEYİN EFENDİ TEKKESİ


SAÇLI ŞEYH HÜSEYİN EFENDİ TEKKESİ

Üsküdar'da, Ahmediye Meydanı civarında ve Toptaşı Caddesi üzerinde idi. Bugün yerinde Vakışar Bankası bulunmaktadır. Küçük hazîresi mevcuttur.

Tekkenin karşısında Sandıkçılar Tekkesi ile Hallaç Baba Tekkesi, hemen yanında ise, Şeyh Divitçizâde Mehmed Talib Efendi'nin 1675 tarihlerinde yaptırmış olduğu bir cami vardı. (Yeri için, Sandıkçı Şeyh Edhem Baba Tekkesi bahsine bakınız.) Tekkenin 1840 tarihinden evvel yanmış olduğu, fakat hemen yapıldığı anlaşılmaktadır.

Daha sonra, 21 Ekim 1334 (1918) tarihinde çevresindeki 230 ev ile beraber yanmıştır. Kârgir tek katlı şeyh evi bugün kiradadır.