RAUFÎ AHMET EFENDİ TEKKESİRAUFÎ AHMET EFENDİ TEKKESİ


RAUFÎ AHMET EFENDİ TEKKESİ

Tekke, Üsküdar'da, Doğancılar civarında, Halk Dershanesi Sokağı ile Topraklı Sokağın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesindeki Sinan Paşa Camii yanında, takriben 1164 (1750) tarihlerinde tesis edilmiş, âyin günü Perşembe olan bir Şabanî Dergâhı idi. Tekkenin bânisi Raufî Seyyid Ahmed Üsküdarî Efendi, Halvetiyye tarikatinin Ramazaniye kolunun şeyhlerinden Selâmsız Mahallesi'nde, Selâmi Ali Efendi Tekkesi avlusunda yatan, Köstendilî Ali Efendi halifelerinden, alim ve arif bir zat idi. 27 Zilhicce 1170 (12. 9. 1757) tarihinde 102 yaşında olduğu halde vefat etti.