Yan SokakYan Sokak Selamiali Mahallesine bağlı bir sokaktır.Yan Sokak,Hatmi Sokak ile kesişir,Durbalı Sokak ve Zenciler Yeni Yol Sokak ile Paraleldir.