Havuzbaşı SokakBakkaltepe Yokuşu Sokağı’nı Mustafa Sağlar Caddesi’ne bağlayan dolambaçlı bir sokaktır. Sokak adını meşhur Havuzbaş’ından almaktadır.


Havuzbaşı Sokak

Havuzbaşı Sokak

Bakkaltepe Yokuşu Sokağı’nı Mustafa Sağlar Caddesi’ne bağlayan dolambaçlı bir sokaktır. Sokak adını meşhur Havuzbaş’ından almaktadır. Bir zamanlar Çengelköy’ün tek ilkokulu olan ve Çengelköy, Kuleli, Yenimahalle, Güzeltepe ve Havuzbaşı Mahallelerinde oturan çocuklarının gittikleri Çengelköy Havuzbaşı İlkokulu bu sokaktadır. Bu okul 1897’de Sultan II. Abdülhamid tarafından emlak-ı hümayundan ihsan buyurulan arsa üzerine inşa olunmuştur. Hamidiye Mektebi adı ile hizmete açılan mektep, bitişiğindeki Harbiye-i Hassa’ya ait yerlerin de mektebe katılması ile genişletilmiştir. Mektep II. Meşrutiyetten sonra Havuzbaşı mektebi adını kullanmıştır. 4 Ocak 1911’de Havuzbaşı Sokak’ta Mustafa Bey’in evinde Bedia-i Meşrutiyetadıyla kızlara mahsus özel bir ilk ve ortaokulun açılmasınaizin verilmiştir. Eski Bursa Mebusu ve yazar Bursalı Mehmed Tahir Bey Çengelköyü Havuzbaşı Sokağı’nda kayıtlı olup, bu sokakta oturmakta idi. Cansever’in ünlü bahçesi de Havuzbaşı’nda idi. Havuzbaşı İlköğretim Okulu yanında bulunan ve 1832’de yapılan Hacı Hanım Çeşmesi de bu sokaktadır. Bu çeşmenin kitabesini o devrin ünlü şairlerinden Ayıntablı Aynî Efendi yazmıştır. Kitabenin hemen altında 19. yüzyılda görülensüsleme unsurları olan lâle motifleri, kıvrımlı bitkisel motif ve perde motifi yer almaktadır. Son onarımlarda eklenen yalak, düzgün kesme taştan yapılmış olup iki yanda birer oturma sekisine sahiptir. okağatarihî rengini veren eserlerden biri de Şeyh NevruzTekkesi’dir. Havuzbaşı sokağı ve Havuz Deresi sokaklarının kesişiminde yer alır. Bir iç avlu etrafında şekillenen yapılardan oluşan yapılar grubunun güneyinde tevhidhane ile kuzey kanadında harem, selamlık ve mutfak bölümleri yer alır.