İsmail Paşa SOKAKKoşuyolu Tophanelioğlu Caddesi’ni Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne ve Bayramağa sokağına bağlayan “T” şeklinde bir sokaktır.


İsmail Paşa SOKAK

İsmail Paşa SOKAK

Koşuyolu Tophanelioğlu Caddesi’ni Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne ve Bayramağa sokağına bağlayan “T” şeklinde bir sokaktır. Ayrıca sokak Erdem Sokağı ile de kesişmektedir. Sokağa adı verilen Altunîzâde İsmail Zühtü Paşa, devrin büyük gemi tüccarlarından olan ve bu mahalleye adı verilen Altunî Ali Efendi’ninoğlu olup, Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz Han dönemlerinde yaşamış ve önemli görevlere getirilmiştir. Burada da’ni yaptırmıştı. Altunîzâde İsmail Zühtü Paşa, Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul’a yerleşmiş köklü bir aileden geliyordu. 1806 doğumlu olan oğul İsmail Zühtü Efendi, babası ile birlikte altun varakçılık yapıyordu Altunîzâde Camii. Aynı zamanda iyi bir hattattı ve bina işleri de yapmakta idi. Fatih Kurşunlu Medresesi mezunuydu. Aile daha sonraları İstanbul ile Mısır arasında kereste ticareti yapmaya başlamıştı. Altmış dört adet gemileri bulunuyordu. Babasının ölümünden sonra işlerin başına geçen İsmail Zühtü Efendi, Osmanlı Devleti’nden alacağı olan 30.000 altının tahsili için Sultan II. Mahmud’un huzuruna çıkmıştı. Bu görüşme o sırada Altunîzâde ailesinin komşusu olan Serasker Koca Hüsrev Paşa tarafından sağlanmıştı. Bu ziyaret esnasında pâdişah, İsmail Zühtü Efendiye “Altunîzâde” şeklinde iltifat etmiş olduğundan, daha sonra aile bu lakapla anılmaya başlanmıştı. Devlet borcunu ödemiş ve İsmail Zühtü, bina işleriyle ilgili olduğundan dolayı pâdişahın emriyle Enderun’a kaydedilmişti. İki senelik bir eğitim sonrasında 1831 yılında mezun olmuştu. Galatasaray Lisesi’nin yapımına nezaret ederek “Mimar Ağalığı” ünvanını da almıştı. Bütün gemilerini satıp denizciliği bırakmış ve Osmanlı sultanlarının hizmetine girmişti. Pâdişahlar değişmiş, Sultan II. Mahmud’dan sonra Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V.Murad ve nihayet Sultan II. Abdülhamid devirleri yaşanmıştı. İsmail Zühtü Paşa, beş pâdişahın da hizmetinde bulunmuştur. 15 Ocak 1888’de vefat etmiştir. Kendi adıyla daha doğrusu aile lakabıyla bilinen Altunîzâde Camii’nin avlusuna defnedilmiştir.