Atıf Bey SokakValidebağ Korusu yolunu Ali Dede Caddesi’ne bağlayan dolambaçlı ve uzunca bir sokaktır.


Atıf Bey Sokak

Atıf Bey Sokak

Validebağ Korusu yolunu Ali Dede Caddesi’ne bağlayan dolambaçlı ve uzunca bir sokaktır. Çeken ve Gencay sokakları ile kesişmektedir. Bu sokak adını II. Meşrutiyet döneminin meşhur komitacılarından Mülazım Atıf Bey’den almaktadır. Sultan II. Abdülhamid dağa çıkan Niyazi ve Enver Bey gibi İttihatçıların isyanını bastırmak için, Arnavut olup, bölgeyi çok iyi bilen Müşir Şemsi Paşa’yı olağanüstü yetkilerle Manastır’a göndermişti. Bu durumdan çok rahatsız olan İttihatçılar Şemsi Paşa’yı bir suikastla öldürmeye karar verdiler. Bu vazife iyi bir silahşör olan Teğmen Atıf’a verildi. Atıf Bey 7 Temmuz 1908’de Manastır’a geldiğini bir telgrafla Yıldız Sarayı’na bildiren Şemsi Paşa’yı, Postahane çıkışı bir suikast ile öldürdü. Olay sonrası II. Meşrutiyet ilan edildiğinden, kurulan uydurma bir komisyonca suikastçının tesbit edilemediği bildirildi. Atıf Bey; bu suikastı ile çok popüler olmuş, özellikle İttihaçıların sembol isimlerinden birisi haline gelmiş, İttihat ve Terakki’nin merkez komitesine alınmıştı. Cumhuriyet döneminde de aynı itibarı görmeye devam eden Atıf Kamçıl (1884-1947), bazı İttihatçı komitacıların etkisiz hale getirildiği tek parti döneminde de korunmaya devam edilmiş, hatta 6. ve 7. Dönem Çanakkale Milletvekili yapılmıştı. 1947’de öldüğü zaman cenazesi Türkiye’de yapılan ilk ulusal anıt olan Hürriyet-i Ebediye Abidesi çevresinde oluşturulan anıt mezara, buradaki meşhur anıtın elli metre arkasındaki ağaçlıklı bölüme gömülmüştü