Emin Ongan SokakNamık Paşa Caddesi’ni Halk Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Eski adı Ehram Sokak’tır. Şair Naili ve Esvapçı sokakları ile kesişmektedir.


Emin Ongan Sokak

Emin Ongan Sokak

Namık Paşa Caddesi’ni Halk Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Eski adı Ehram Sokak’tır. Şair Naili ve Esvapçı sokakları ile kesişmektedir. Günümüzde tarihî “Cuma Pazarı”na alternatifi olarak düşünülen Cumartesi Pazarı’nın bir bölümübu sokakta kurulmaktadır. Üsküdar’da, Tunusbağı Caddesi’nin sonundaki Doğancılar Camii ile Gündoğusu Caddesi arasında kalan bu sokak, ünlü Türk müziği bestecisi Emin Ongan’ın bir dönem yaşadığı yerdir. Adını da ondan almaktadır. Emin Ongan, 1906’da Edirne’de doğdu. Babası CerrahKolağası Ahmet Bey, annesi Çaplıoğluzâdelerden Zehra Hanımdır. Edirne Sultanisi’ni bitirdi. Ongan, Balkan Savaşı’ndan sonra ailesi ile birlikte Üsküdar’ayerleşti. Henüz 12 yaşında iken ağabeyi Nedim Ongan’ın kemanını gizlice çalmasıyla başlayan musiki hayatı, ailesinin İstanbul Üsküdar’a yerleşmesi sonucu 1927 yılında o zamanki adı Darü’l-Feyz-i Musiki Cemiyeti olan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde ilk musiki derslerini Mızıkalı Celâl Bey’den aldı. Bestekâr Ziya Bey’den makam, usul ve repertuar öğrendi. Hanende Arap Cemal ve Edip Nazım Bey ile çalıştı. Bir süre Toptaşı İlkokulunda müzik öğretmenliği yaptı. 1930 yılında öğretmen Perihan Ongan ile evlendi. 1936 yılında Tekel İdaresi’nde memuriyet hayatına başladı. 1945’te İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde koro yöneticiliği ve keman sanatkârı olarak çalışmaya başladı. İstanbul Radyosunda uzun yıllar görev yaptı. Son olarak İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Üsküdar Musiki Cemiyetini uzun yıllar yöneten ünlü müzik adamı 2 Şubat 1985’te ölünce de Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Eski “Üsküdar Musikî Cemiyeti” 1987 yılında ismini değiştirerek “Emin Ongan Üsküdar Musikî Cemiyeti” adını aldı.