Türkiye Spastik Çocuklar VakfıAdres: Kardeşler Sk.Mete Ap.No:29/4 K.Çamlıca Üsk. Telefon: 0216 326 05 31/ 463 17 10-02 Prof. Dr. Hıfzı Özcan Caddesi, No: 8 Küçükbakkalköy/Ataşehir – İstanbul 34750 Telefon 0 850 220 0707 Fax 0 850 220 07 08


Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Burs Kriterleri:
 
Burs başvurularında aşağıdaki kriterler aranır:
 
a) Öğrencinin sağlık raporuna göre ağır, orta veya hafif düzeyde zihinsel engelli olduğunun belgelenmiş olması ve Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından verilen okul yönlendirme raporun mevcut olması,
b) Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
c) Bursların kontenjan, kapsam ve başvuru koşulları ve son başvuru tarihi Metin Sabancı Okulları içinde Öğrenci işleri Birimi tarafından duyurulur. Bu koşullara uyan öğrencilerin ilan edilen tarihlerde başvuru yapması gerekir.
d) Başvuran, kendisinden istenen Burs Başvuru ve Bilgi Formunda belirtilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Öğrenci İşleri Birimine vermekle yükümlüdür.
e) Süresi içinde yapılmayan başvurular ancak bir sonraki başvuru döneminde yenilenerek dikkate alınabilir.
 
Bursun Kesilmesi:
 
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının mevcudiyetinde öğrencinin bursu kesilir:
 
a) Metin Sabancı Okulları’ndan ayrılan veya kayıt donduran, 
b) Metin Sabancı Okulları’nın çeşitli sebeplerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime/hizmete kapalı tutulması halinde, bu süreler içinde hizmet alamayan,
c) Burs alan öğrenciden kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı Metin Sabancı Okulları’nda öğretime geçerli olmayan bir nedenle art arda iki hafta ara veren, 
d) Burs almaktan vazgeçen, 
e) Bu yönergeye uygun davranmayan ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan,
f) Ekonomik durumunun düzeldiğini belirten veya TSÇV tarafından tespit edilen.
 

Vakfımız çalışmaları, kurulduğu günden bu yana yılda bir kez toplanan Mütevelli Heyetimiz ile ayda bir kez toplanan Yönetim Kurulu Üyelerimizin karar ve görüşleri doğrultusunda sürdürülmektedir. 

Denetim Kurulumuz ve İktisadi İşletmemize bağlı İcra Kurulumuz ile de düzenli olarak paylaşımlarda bulunmakta ve tüm çalışmalarımız bu sisteme göre planlamaktadır.