Hattat İsmail Hakkı İlköğretim OkuluKurum Adı : Hattat İsmail Hakkı İlkokulu Telefon : 0 216 553 08 11 Adres : Mimar Sinan Mahallesi Selamiali Efendi Cad. No 9 Posta Kodu 34672 Üsküdar / İstanbul / Türkiye


Hattat İsmail Hakkı İlköğretim Okulu

Kurum Adı    :    Hattat İsmail Hakkı İlkokulu
Telefon    :    0 216 553 08 11 Faks0
WEB Adresi    :    http://uskhattatismailhio.meb.k12.tr
Adres    :    Mimar Sinan Mahallesi Selamiali Efendi Cad. No 9 Posta Kodu 34672 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

VİZYON
Gelişen Türkiye’ye katkıda bulunacak, aydın, çalışkan, sorumluluk sahibi, sağlıklı bireyler yetiştirerek çevre kalkınmasının önderliğinde birinci basamak olmak.
MİSYON
İlköğretimin bütün kademelerinde çağdaş ve bilimsel metotlarla sağladığımız eğitimle, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen, vatanın bağımsızlığını ve milletin bölünmez bütünlüğünü hayat anlayışı olarak benimseyen güçlü bir kimliğe sahip, başarıyı hedefleyen, yenilikçi, kendine güvenen, insan haklarına saygılı, yüksek ahlaka sahip gençler yetiştirmektir.

İl ve İlçe Merkezine Uzaklık    :Üsküdar Merkez
Ulaşım    :Yürüme mesafesi
Yerleşim Yeri Bilgisi    :Hacı Selim Ağa İ. Okulu Binası

HATTAT İSMAİL HAKKI İLK OKULU 
Okulumuz; Üsküdar iskelesine yakın, Selmanipak caddesi 132 Numaralı binada 
bulunmaktadır. 1954 yılında Özel İdare tarafından 29.000 ( Yirmi dokuz Bin) TL ye satın 
alınan arsa üzerinde zamanın İstanbul Valisi Ord. Prof. Fahretin Kerim GÖKAY tarafından 
Mayıs 1954 tarihinde temeli atılarak inşa edilmeye başlanmıştır. Hacı Selimağa III İlkokulu 
olarak Eğitim - öğretimini Hacı Selim Ağa ilkokulunda başlayan okulumuzun 2 yıl 4 ay süren 
inşaatı 140.000 ( Yüz kırk Bin ) TL ye tamamlanmıştır. Okul Resmen açılmadan önce, 
10/10/1955 tarihinde il Encümenliğine, aslen Üsküdarlı olan ve dünyaya güzel yazı ve hat
eserleriyle ün yapmış olan HATTAT İSMAİL HAKKI ALTUNBEZER in ismi verilmesi 
teklifi yapılmış ve il encümeninin 05/01/1956 tarihli kararıyla okulun adı resmen HATTAT 
İSMAİL HAKKI ORTA OLULU olmuştur. 26/10/1956 tarihinde, İstanbul Valisi Ord. Prof. 
Fahretin Kerim GÖKAY tarafından resmen açılış yapılmıştır.
Okulun ilk başöğretmeni Üsküdar Maarif Müdürlüğü yapmış olan Bekir ESENER’dir 
01.04.1954 tarihinde göreve başlayan Bekir ESENER’in emekliye ayrılmasıyla yerine 
Abdullah ÖN 03.02.1955 tarihinde okul müdürlüğüne atanmıştır. Abdullah ÖN’ün yerine 
07.05.1960 tarihinde Berat GÜLEN okul müdürlüğüne atanmıĢtır. 29.09.1976 tarihinde 
emekliliğe ayrılan Berat GÜLEN’in yerine Mehmet ġĠMġEK okul müdürlüğüne baĢlamıĢtır. 
Bir baĢka göreve atanan Mehmet ŞİMŞEK’in yerine 16.06.1987 tarihinde Mehmet ÇINKIR
okul müdürlüğüne atanmıĢtır. Mehmet ÇINKIR’ın Eylül 1997 tarihinde emekli olmasıyla Abid 
SÜZGEÇ okul müdür vekilliği yapmıştır, Aralık 1998 tarihinde emekliye ayrılmıĢ olup yerine 
1998–1999 öğretim yılında okul müdür vekilliğine Ayhan KAYIKÇI getirilmiĢtir. 05.10.1999 -
16/08/2010 tarihleri arasında Hüsnü YAVUZ okul müdürü olmuştur, 18/08/2010 tarihinden 
itibaren Tayip KARAPINAR okul müdürlüğünü yapmaktadır. 
1956 – 1957 Hattat İsmail Hakkı Orta Okulu ismiyle eğitim vermeye başlayan okulumuz Deneme 
okulu statüsüyle eğitim öğretim vermiştir. 5 dershane ile başlayan eğitim 1977 – 1978 Öğretim 
yılında 7 dershaneye çıkartılmıştır. 1998 – 1999 Öğretim yılında ilköğretim okuluna dönüşen 
okulumuzda halen 5 dershane ve 10 şube ile eğitim yapılmaktadır. 005 ) 109 erkek, 105 kız 
öğrenci olmak üzere 214 sayıda öğrenci bulunmaktadır. 5 derslik, 1 kütüphane, 4 idari oda 
bulunmaktadır. Kütüphanemiz Çok amaçlı salon olarak hizmet vermek için, sahne düzeni de 
kurularak; tiyatro gösterilerinin yapılabileceği hale getirilmiş, Bilgisayar yerleştirilerek, 
Bilgisayarlı ders yapılabilecek donanım ve Televizyon yerleştirilerek, TV vasıtasıyla CD ve 
Videolu Eğitim verilecek hale getirilmiştir. Dersliklerimizden 1 tanesi bodrum, 2 tanesi giriş ve 
3 tanesi üst kattadır. 6 – 8 . sınıflar Sabahçı; 1 – 5. sınıflar Öğlencidir.

İSMAİL HAKKI ALTUNBEZER (1871 - 1946)

SON DEVRİN MEŞHUR HATTATLARINDAN

hatta ismail hakkı8 Şubat 1871´te İstanbul´da Kuruçeşme semtinde doğdu. Kurban bayramında doğduğu için kendisine İsmail adı verildi. Baba tarafı beş batna kadar hattattır. Bunların ilk üçü Trabzon´da, son ikisi ise İstanbul´da mesleklerini sürdürmüşlerdir.İsmail Hakkı once, Kazasker Mustafa İzzet Efendi´nin talebesi olan babası Mehmed İlmî Efendi´den sülüs-nesih öğrendi.
Sanâyi-i Nefîse Mektebi´nde resim ve hakkâklık tahsil ederken Dîvân-ıHümâyun Kalemi´ne girdi. Burada Sâmi Efendi´den hem tuğra çekmesini öğrendi,hem de divanî, celî-divanî ve celî-sülüs yazılarını meşketti. Önce "ikinci tuğrakeş´.sonra da "birinci tuğrakeş" oldu. Çeşitli mekteplerde rik´a, Medresetü´lHattâtîn´de ise tuğra ve celî-sülüs hocaIığı yaptı.1928 harf inkılâbından sonra Şark Tezyînî San´atlar Mektebi´nde. 1936´dan itibaren de Güzel Sanatlar kademisi´nde tezhip dersleri verdi. Altınbezer soyadını müzehhipliği dolayısıyla aldı. Nâdir rastlanan bir fırça ve kalem hâkimiyetine sahip olduğu için bu yeni mesleğinde de kolaylıkla eserler verdi. Ancak üslûbu itibariyle klasik yolun dışında kaldığından haklı olarak tenkide uğradı. 1945´te hastalığı dolayısıyla akademideki görevinden ayrıldı, bir müddet sonra da vefat etti (1 9 Temmuz 1946). Mezarı Karacaahmet´in Tunusbağı yolu tarafındaki kabristanda, babasının yanındadır. Mezar kitâbesini celî -ta´lîkle, vasiyeti üzerine arkadaşı Necmettin Okyay yazmıştır.Velûd bir sanat hayatı olan Tuğrakeş Hakkı Bey´in çeşitli koleksiyon ve müzelerdeki eserlerinden başka Dîvân - ı Hümâyun´dan çıkan ferman, berat ve menşurlarda da yazıları bulunmaktadır. Üsküdar Selimiye, Edirnekapı, Zeynep Sultan, Abdi Çelebi, Şemsi Paşa camiIerinin kubbe yazıları ile Lâleli, Afyon, Eskişehir, Bebek, Bakırköy, Kamer Hatun ve Beyoğlu Ağa camilerinde son derece sanatkârane celîleri vardır. Ayrıca Osmanlı devrinde son Kâbe örtüsünün kuşak yazısı, ilk riyâset-i cumhur mührü, Mahmud Şevket Paşa´nın türbe yazıları onun önemli eserleri arasındadır.
İsmail Hakkı Bey aynı zamanda devrinin meşhur gül yetiştiricilerinden biriidi. Sanat hayatının en olgun devrini, eser vereceği yerde ne yazık ki geçim kaygısı yüzünden mahkemelerde bilirkişilikle tüketmeye mecbur kalmıştır.
İsmail Hakkı Bey´le Necmettin Okyay, mütehassısı oldukları farklı sanat şubelerinde daima biribirlerini tamamlayarak bir "Eski Türk Sanatları Akademisi"ne âdeta şahıslarıyla bedel olmuşlardır.
Hakkı Bey´in yetiştirdiği hattatlar arasında M. Halim Özyazıcı ve Macit Ayral Türk hat sanatında isim yapmış kişilerdir.