Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek LisesiKurum Kodu : 962990 Kurum Adı : Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Telefon : (216)5530246 -2165537170 WEB Adresi : http://zeynepkamilsml.meb.k12.tr Adres : Arakiyeci Cafer Mah. Nuh Kuyusu Cad.No 41 Üsküdar/İstanbul


Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

TARİHÇEMİZ
     
  Zeynep Hanını Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa´nın kızı ve 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından sadrazamlığa getirilen Yusuf Kamil Paşa´nın eşidir. Zeynep Kamil Hastanesi Yusuf Kamil Paşa ile eşi Zeynep Hanımtarafından 1862 tarihinde Nuh Kuyusu semtinde bostan tarlası olan arsa hastane yapılmak üzere alınarak hastalara ücretsiz hizmet vermek amacıyla yaptırılmıştır. Hastane İstanbul Üsküdar´da sağlık hizmetini günümüze kadar devam ettiren en eski sağlık kuruluşu olmasının yanında İstanbul´un ilk özel hayır kurumudur.
      Kitabesinde Zeynep-Kamil hastanesinin kuruluş tarihi 1862 yazmaktadır. Hastane cephesinde orijinal plana göre girişin üzerinde bulunan kitabede “fihi şifaun li´n nas” yani "Onda insanlar için sağlık vardır" (Nahl Suresi 69. Ayet) yazılıdır. Zeynep Hanım ve Kamil Paşa ölümlerinden sonra hastane bahçesinde yaptırdıkları türbeye defnedilmişlerdir.
    Zeynep -Kamil Sağlık Meslek Lisesi 1946 Yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesindeki bir binada açılmıştır. O zamanki adı Haydarpaşa Hemşire, Ebe ve Laborant okuludur ve kurucu müdürü Türkiye´de hemşirelik mesleğinin kurucularından Esma Deniz´dir. İlk mezunlarını 1949 yılında veren okulun adı 1958 Sağlık Koleji olmuş ve eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır. 1960 yılına kadar bu binada hemşire, ebe ve laborant yetiştirilmiştir.
       Zeynep-Kamil Hastanesi Zeynep-Kamil Ana ve Çocuk sağlığı Koruma Cemiyeti Zeynep Kamil Ebe ve Hemşire Koleji yaptırarak intifa hakkını bir protokolle 99 yıllığına sağlık bakanlığına devretmiştir. Okul 1960-1961 eğitim öğretim yılında öğretmen öğrenci ve diğer bütün teçhizatları ile birlikte şu anda bulunduğu binaya taşınmış ve ismi de Zeynep Kamil Sağlık Koleji olmuştur. 1976 yılında sağlık kolejlerinin ismi Sağlık Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı ebelik, hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki yüksekokullarda yürütülmesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında 22/11/1996 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmış ve 21 Kasım/ 1996 yılında 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar kurulu kararı ile Yüksek öğrenim kuruluna devredilmiştir. 1996-2000 yıllan arasında sağlık meslek liseleri eğitim ve öğretime ara vermiştir. Sağlık Bakanlığı 13.11.2000 tarih ve 5677 sayılı yazı ile söz konusu protokolü iptal ettikten sonra 2000-2001 tarihinden itibaren okula gündüzlü olarak laboratuar teknisyenliği, anestezi teknisyenliği ve ebelik bölümü alınmaya başlanarak okul müdürlüğüne Halit ÖZÜDOĞRU getirilmiştir. Okulumuz 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı okulların Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi ile kanun ile 3.2.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.
        Okulumuzda Esma Deniz, Mesude ULUSOY, Doç. Dr. Fahri ATABEY, Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL, Nazım GÖKÇEK, Ayçan YURTSEVER, Fikri Okut, Halit ÖZÜDOĞRU , Latife ÇİMEN müdürlük yapmışlardır. Şubat 2012 tarihinden itibaren okul müdürlüğünü Adnan YAVUZ devam ettirmektedir.
         İlk dönem mezunlarını 1949 yılında veren Okulumuz 1997 yılına kadar 36 dönem mezun vermiştir. 2000-2001 döneminde tekrar eğitime başlayan okulumuz 2004 yılında 47. dönem 2009 yılında 52 dönem mezunlarını vermiştir.
         Okulumuzda halen Hemşirelik,  Laboratuar Teknisyenliği, Acil Tıp Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği ve Tıbbi Sekreterlik olmak üzere 5 bölümde  eğitim-öğretime devam etmektedir.
         Okulumuza öğrenci girişi MEB’in yapmış olduğu sınav sonucunda , (OKS, yeni ismiyle SBS) ve MF ( Matematik – Fen ) puanı  sıralamasına   göre yapılmaktadır.

Kurum Kodu    :    962990
Kurum Adı    :    Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Telefon    :    (216)5530246 -2165537170
WEB Adresi    :    http://zeynepkamilsml.meb.k12.tr
Adres    :    Arakiyeci Cafer Mah. Nuh Kuyusu Cad.No 41 Üsküdar/İstanbul
VİZYON
Kaliteli sağlık elemanı yetirtirmede önder okul olmak.
MİSYON
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, insanı üstün tutarak, ülkemizin sağlık elemanı ihtiyaçlarını karşılayan, en üst düzeyde sağlık hizmeti verebilecek bireyler yetiştirmek.