Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiOkul Kodu : 162845 Okul Adı : Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Telefon : 0 216 5301616 -0 216 3345950 WEB Adresi : http://akal.meb.k12.tr Adres : Murat Reis Mah. Yeni Ocak Sok. No 15 Bağlarbaşı Üsküdar


Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi

Üsküdar Anadolu Lisesi olarak; 1984–1985 Öğretim Yılında, 29.09.1984 tarihli Bakanlığımız onayı ile Üsküdar Fıstıkağacı Semti, Selami Ali Mahallesinde, Karakolhane ve Kuşakçı Sokakları arasındaki Özel İdare’ye ait Selami Ali İlkokulu binasında hizmete açılmıştır. 1994–1995 Öğretim Yılında, Bağlarbaşı, Selami Ali Mahallesi, Yeni Ocak Sokaktaki yeni binasına taşınmıştır. Açıldığı ilk yıllarda, yurtdışından dönen vatandaşlarımızın çocuklarının, ülkemizde -öğretimlerine devamlarını sağlamak üzere, hizmet veren Okulumuz, 1985–1986 Öğretim Yılından itibaren, yurtiçinden Anadolu Liseleri, Merkezi Seçme Sınavı ile de öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Kuruluşundan bu güne kadar, yurtiçinden ve yurtdışından toplam 2187 mezun vermiştir. Okulumuzun bu yeni binası, 20 derslikli olup 2003 Yılında Ahmet KELEŞOĞLU tarafından, yaptırılan Fizik, Kimya Biyoloji, Bilgisayar laboratuvarları ve Kütüphanesi, Reviri, Öğretmen Bilgisayar Odası, Rehberlik Servisi, okul bahçesinde yemekhanesi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca, okul bahçesinde inşa edilen Spor Salonu, Eğitim Kompleksi okulumuza yeni süreç kazandırmıştır.
Her yıl 600 civarında öğrenciye hizmet vermekte olan okulumuzda, 3 Alman, 45 öğretmen görev yapmaktadır. Almanya Cumhuriyeti’nden zaman zaman, muhtelif meblağlarda; kitap, araç-gereç ve donanım desteği de alan, yurt dışındaki ülkelerden eğitim amaçlı kardeş okul değişim programları yapan Okulumuzun, temel felsefesi; öğrencilerimizi, Atatürkçü düşünce içinde temel yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, milli, manevi değerlere bağlı insanlar olarak yetiştirmek, onları en az bir yabancı dili konuşan, okuyup yazan, Almanca Dil Diploması sahibi, kişiler olarak topluma ve yükseköğretim kurumlarına hazırlamaktır. 1994–1995 Öğretim Yılından bu yana; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED)’nin BDO ve MLO Projeleri kapsamında çalışmalar da sürdürülmekte olup bu; Okulumuzun Türk Milli Eğitimi içerisinde çok güzide bir yer almasını temin etmiştir. Tüm öğretmenlerimiz Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Eğitimi konularında Hizmetiçi Eğitimden geçmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerimize 1996–1997 Öğretim Yılından bugüne kadar, bilgisayar okuryazarlığı dersi, verilmek suretiyle, bilgisayar destekli ve Internet bağlantılı ders işleme ortamı oluşturulmuştur. 

Okul Kodu    :    162845
Okul Adı    :    Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
Telefon    :    0 216 5301616 -0 216 3345950
WEB Adresi    :    http://akal.meb.k12.tr
Adres    :    Murat Reis Mah. Yeni Ocak Sok. No 15 Bağlarbaşı Üsküdar
VİZYON
Okulumuzdaki eğitim-öğretim programını, çevresel faktörleri göz önünde tutarak, etkin ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmetini sunmak, onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde gelişmelerine ortam hazırlamaktır.
MİSYON
Önümüzdeki süreç içinde eğitim ve bilim alanında örnek merkez olmak, bütün teknolojik imkânlardan faydalanarak çağı yakalamak. Okulumuzda çalışanların görevlerini yaparken kendilerinden emin olacakları, doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan çekinmeyecekleri, herkesin her gün daha güzele ulaşmak için çalışacağı bir okul yaratmaktır.