Özel İstanbul Çamlıca Park Uluslararasi İ.O.ÇAMLICA İLKÖĞRETİM Turistik Çamlıca Cad. No:12 Büyük Çamlıca İSTANBUL 216 335 0055


Özel İstanbul Çamlıca Park Uluslararasi İ.O.

 • Etkin öğretim-öğrenim eğitim modeline kendimizi adadık.
 • Her çocuk öğrenebilir ve öğrenim fark yaratır.
 • Öğrenimi ilişkilendirme yoluyla sağlarız.
 • Sorumlu vatandaş olmayı ve hayat becerileri edinmeyi öğretiyoruz.
 • Bütün öğrencilere eşit davranıyoruz.
 • Emniyetli ve pozitif bir öğrenim ortamı sağlıyoruz.
 • Biz iyi bir öğretim uygulamasının aşağıdaki gibi olmasını bekliyoruz.

Sıradaki prensipler uygulamanın çerçevesini hazırlarlar; bunlar da öğretmenlere müfredatı oluşturmasında ve öğrencilerin öğretimi yapılandırmasında rehberlik eder. Bunları öğretim uygulamamızda sergilememiz beklendiği gibi değerlendirme ölçütlerimiz de bunlar olacaktır.

 • Çocuklar yapabilme yetisiyle gücüne sahiptirler ve doğumlarından itibaren öğrenmektedirler.
 • Çocukları yetkin öğrenenler olarak görmek onların hangi bilgiye sahip oldukları ile neler yapabileceklerini anlamak ve bunu yeni kazanımlar için bir başlangıç noktası olarak ele almak anlamına gelir. Öğretmen çocukların önceki bilgileriyle yeni kazanımları arasında bağlantı kurmalarında; kapalı, içlerindeki bilgiyi dışa vurmalarında yüreklendirici ve destekleyicidir.
 • Çocukların anlayışlarını derinlemesine geliştirmeleri için tüm duyu organlarını kullanmaları ve onlara seçenekler sunulması gerekir.
 • Çocuklar dokunma, koklama, ve hareket dahil tüm duyularıyla bilgi edindiklerinde karmaşık bilişsel yapılar geliştirirler. Ayrıca deneyimlerinin karar verme sürecine katıldıklarında öğrenime isteyerek katılırlar.
 • Çocuklar etkileşimle, aktif keşiflerle, deneyimlerle ve imgelerle en iyi şekilde öğrenirler.
 • Çocuklar dünyalarını oluşturan bilgiyi yeni materyaller, düşünceler ve olaylarla oluştururlar. Dolayısıyla, beraberinde dikkat, keşif, manipülasyon, ele alma, deneyimleme ve hayal gücü getiren, insanlarla etkileşim, somut nesneler, fikirler ve imgeler yoluyla en etken bir şekilde öğrenirler. Öğretmenler çocukların öğrendiklerini göstermelerinde yüreklendirici rol oynarlar – hareket, boyama, çizim, konuşma, yazma, tiyatro, oluşum… vb.
 • Çocukların öğrenmeye ve öğrenen olarak kendilerine olumlu yaklaşımları okuldaki ve ileri yaşamlarındaki başarıları için önemlidir.
 • Öğretmenler çocukların bu yaklaşımı oluşturmasında onları yüreklendirmede önemli rol oynarlar. Çocuklar sundukları çalışmalara, sordukları sorulara, analizlerine, tartışmalarına, iletişimlerine öğretmenlerinden aldıkları yapıcı geri bildirimlerle bu yaklaşımı geliştirirler. Öğrenmeye olumlu yaklaşımı sağlayan diğer bir etmen de öğrenim deneyimlerinin çocukların yaşamları ve ilgileriyle ilişkili olmasıdır.
  • Öğrenim çevresinde bulunan destekleyici ilişkiler, yaklaşımlar çocukların iyi öğrenmesini sağlar. Öğretmenler öğrencilerle, ailelerle, çalışanlarla ve iş arkadaşlarıyla bu destekleyici ilişkiyi şöyle oluştururlar;
  • Ortak bir çalışma ile çocuk katılım zihniyeti oluşturmak Aileleri bilgi paylaşımı ile çocuklarının öğrenim sürecine dahil etmek ve bilgilerini ve bakış açılarını paylaşmak. Kaliteli öğrenim programı sağlamak için işbirliği içinde olmak – uzmanlar, öğretmenler, idare, destek birimler. Erken çocukluk dönemi programları çocukların sosyal ve kültürel deneyimleri üzerinden inşa edilip değerlendirildiğinde daha etkili olmaktadır.
  • Çocuklar evlerinde, sosyal ortamlarda, eğitim ve bakım ortamlarında çeşitli deneyimlere sahip olurlar. Öğretmenler de öğrenim ortamının bu çeşitli kültürel deneyimleri yansıttığından arkadaşlarıyla ortak çalışarak emin olmalılar. Bu yüzden öğrenim programları çocukların farklı, çeşitli düşünme, davranma, algılamalarını kabullenip bunun üzerine inşa edilmeli.
 • Öğrenimde süreklilik çocuğun okul hayatı boyunca ve sonrasında çocuğun geleceğinin başarısını ortaya koyar
 • Çocuklar okul sürecindeki geçişlerinin başarılı olması için, öğretmenler bu süreçte çocukların önceki, şimdi ve gelecekteki öğrenimleri arasındaki sürekliliği kurmaktadırlar. Çocuk, aile ve okulunda yer aldığı bir geçiş süreci planlanmaktadır.
 • Değerlendirme öğrenim – öğretim sürecinin bütününe yayılır ve ayrı bir etkinlik olarak ele alınmamalıdır.
 • Değerlendirme çocuğun öğreniminin amaçlı, sistematik ve sürekli kontrolünü içermektedir. Elde edilen bilgiler çocuğun öğrenimi ve gelişimi için yapılacak ileriki planlarda alınacak kararlarda bir araya getirilir. Çocukların gündelik öğrenme deneyimleri öğrendiklerine dair kanıt için zengin bir kaynaktır. Öğrenim içeriğinde çocuğun anlayışını, yeteneğini ve eğilimini göstermesi ve kendi değerlendirmesine katılma fırsatına sahip olması önemlidir