Çamlıca Kız AnadoluOkul Kodu : 967314 Okul Adı : Çamlıca Kız Anadolu Lisesi Telefon : 02163390942 Faks02163265651 WEB Adresi : http://camlicakal.meb.k12.tr Adres : Acıbadem Cad. No131 Üsküdar/İstanbul


Çamlıca Kız Anadolu

Tarihçemiz

 

Çamlıca Kız Lisesi`nin ilk binası Küçük Çamlıca da dört katlı ahşap bir binadır. Bu bina II. Abdülhamid devrinin son senelerinde Hicaz Umum Valisi, Müşir Ahmet Ratip Paşa tarafından bir köşk olarak yaptırılmıştır. Eski salnamelerden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Ratip Paşa`nın Abdülhamid Devrinin en gözde ve en zengin adamı olduğu anlaşılır.

 Bina çok kıymetli ve zengin malzeme ile yapılmıştır. Dört katlıdır merdivenleri kesme ve son derece kıymetli Bakara Kristali`ndendir. Bütün kapıların ve pencerelerin üzeri usta oymacılar tarafından kalem işi olarak oyulmuştur. Bu binanın mimarı, İstanbul`da Dördüncü Vakıf Hanı`nın Ankara`da Gazi Enstitüsü`nün mimarı meşhur Mimar Kemalettin`dir. 1908 Meşrutiyeti`nin ilanından sonra bina, bahçesiyle ve bütün müştemilatıyla o zamanın maarif nâzırı Şükrü Bey tarafından bakanlık adına satın alınmıştır. 
İkinci Meşrutiyet Devri`nin ilk senesinde bu bina bir kız lisesi olarak açılır. Almanya`dan schwesterler ve kadın mürebbiyeler getirilir. Okul malzemeleri ve mobilyalar da bu vaziyete göre hazırlanır. Fakat yalnız lüks gayesiyle açılan kurumlar yaşayamadığı gibi bu müessese de yaşamamış ve kapatılmıştır. Bir müddet sonra burada memleketimizin mektepleri tipinde bir İnas Sultanisi açılmış ve Sultaniyelerin liseye çevrildiği zaman bu mektebe lise denilmiştir. Çamlıca İnas Sultaniyesi veya Çamlıca Kız Lisesi uzun müddet çalışmış ve İstanbul`un kurtuluşu gününe kadar devam etmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devrinde kapanmış, yerine kız ortaokulu açılmıştır. Bu okul da 1934`e kadar ayakta kalabilmiştir. Çamlıca Kız Lisesi 1939`da yeniden açılmıştır. Okul, 2008 yılında Çamlıca Kız Anadolu Lisesi`ne dönüştürülmüştür.

 

Okul Kodu : 967314
Okul Adı : Çamlıca Kız Anadolu Lisesi
Telefon : 02163390942 Faks02163265651
WEB Adresi : http://camlicakal.meb.k12.tr
Adres : Acıbadem Cad. No131 Üsküdar/İstanbul

VİZYON

Laik ve Demokratik bilince sahip olan Her alanda başarılı olmak için, mücadeleden kaçınmayan Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuran Kendini daima sorgulayan Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan Kendine güvenen, üretken, yaratıcı Bireyler yetiştirmektir.

MİSYON

Bizler; ÖĞRENCİLERİMİZİN Köklü ve tarihi bir lisenin öğrencisi olduğunuunutmayan Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı Kendine ve topluma saygısı olan Gelişen teknolojiyi izleyip, kullanabilen Üretken ve sorumluluk sahibi olmaları için VARIZ.

BAŞARILAR

2011/2012 öğretim yılında mezun olan 110 öğrenciden 93´ü çeşitli üniversitelerin lisans bölümlerine yerleşmiştir. Düz liseler arasında 2010/2011 öğretim yılında mezun olan öğrencilerimiz, üniversiteye yerleşme oranında İstanbul´da il ikincisi olmuştur.