Atlıkarınca Çocuk EviGÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. SAHRA SOk.NO:4 ÇENGELKÖY / ÜSKÜDAR 2163328170


Atlıkarınca Çocuk Evi

tlıkarınca Çocuk Evi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak 1991 yılında Hayriye - Ömer Akaltın tarafından kurulmuştur.

Hayriye Akaltın İ.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ömer Akaltın İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü yüksek lisans mezunudur. Her ikisi de bir süre kendi mesleklerini yaptıktan sonra eğitimciliğe gönül vermişlerdir.

Yuva olarak inşa edilen binalarında 20 yıldır aynı özveri ve amatör ruhla geleceğin gençleri ve yetişkinleri olacak çocuklarımıza kucak açmaktadırlar.

Atlıkarınca Çocuk Evi, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak özgüveni gelişmiş, sorgulayıcı, araştıran, yaratıcı evrensel boyutta düşünebilen ve davranabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Atlıkarınca Çocuk Evi Altunizade Üsküdar

Atlıkarınca Çocuk Evi Çengelköy Üsküdar

Atlıkarınca Çocuk Evi Çengelköy, 2002 yılının eylül ayında Hayriye Akaltın - Ömer Akaltın tarafından kurulmuştur. Yuva olarak inşaa edilen binanın 750 m2 kapalı alanı, 700 m2 açık alanı vardır. Deprem koşulları gözönüne alınarak yapılmıştır. Binanın çevresi tamamen açık, bütün sınıflar güneş görür konumdadır.

Bilim ve sanat temelli, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı vardır. Çocukları aktif olarak eğitimin içine katan, yaparak yaşayarak öğrenmelerini, öğrenmeyi ve araştırmayı zevk haline getirmelerini sağlayan etkinlikler yapılır. İngilizce yaşamsal olarak yoğun biçimde programın içinde yer alır. Dans, yaratıcı drama, orff (ritm), spor gibi konusunda uzman eğitimciler tarafından verilen branş dersleri dışında, fen-doğa çalışmaları, ana dili etkinlikleri, ilkokula hazırlık çalışmaları vardır. Sanatsal aktivitelerle el becerileri geliştirilir, yaratıcı yönleri desteklenir. Göster-anlat çalışmaları ile çocukların dil gelişimleri artar, konuya odaklanarak dikkatleri gelişir, özgüvenleri artar. 

Aile katılım günleri, çeşitli seminerler yapılır. Psikoloğumuz tarafından yapılan bir dizi gelişim testi ve okula olgunluk testleri ile çocuğun öğrenme ve kişilik profili ortaya çıkarılır. Aile ile paylaşılarak çocuğun daha sonraki eğitim süreçlerine ışık tutulur.   

Çocuklarımız bahçemizden yaz - kış yararlanırlar.

Kış döneminde :

* Yoğun ingilizce programı

* Yaratıcı drama

* Modern dans

* Müzik (Orff )

* Pilates dersleri devam eder, yaz okuluna geçildiğinde bu branşlar yerine

* Yüzme

* Jimnastik, basketbol, tenis, bedmington gibi spor faaliyetleri,

Açık havada

* Seramik

* Resim

* Kukla yapımı gibi sanatsal aktiviteler yer alır.

Atlıkarınca Çocuk Evi Çengelköy, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak özgüveni gelişmiş, araştıran, sorgulayabilen yaratıcı, evrensel boyutta düşünebilen ve davranabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.