Üsküdar Yardım Sevenler DerneğiÜsküdar Şubesi Adres : Halk Cad. Ramazanoğlu Sok. No:2 K:1 Kültürevi ÜSKÜDAR / İSTANBUL Telefon : 0 216 553 46 89 Faks : - E-Mail : servetgozukara@hotmail.com Web Sitesi : - Başkan : Servet GÖZÜKARA 2. Başkan : Ayşe DUMAN Sekreter : Beyhan KUTLUTAN


Üsküdar Yardım Sevenler Derneği


Derneğin Amacı:
Madde 4- Dernek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve Türk Milletinin
yükseliş yolu olan Atatürk ilkelerine Laik Cumhuriyete bağlı
kalmayı ve çalışmalarını aşağıda belirtilen konulara göre düzenlemeyi
amaç olarak benimsemiştir.
Madde 5- Dernek, aşağıda belirtilen sosyal yardım konularında yurt
sathında çalışmalar yapar.
a) Emek karşılığı yardımda bulunmak için çeşitli iş evleri açmak,
bu iş evlerinde iş bilmeyenlere iş öğretmek.
b) Maddi olanağı bulunmayan başarılı öğrencilere karşılıksız burs
vermek, burs sağlamak, gerektiğinde burs alanları nakit veya hizmet yılı
itibarı ile borçlandırmak,
c) Muhtaç annelere doğumdan önce ve sonra yardım etmek,
d) Çalışamayacak derecede düşkün veya yaşlı yoksullara
yardımda bulunmak.
e) Öğrenci yurtları, öğrenci pansiyonları, kreş, anaokulu, her
kademedeki öğrenim kurumu ve gündüz bakımevi açmak ve yaptırmak;
ilgili kurumların bulunmadığı yerlerde kimsesiz çocukları korumak.
f) Huzurevi açmak,
g) Okuma-yazma, dil ve çeşitli konularda meslek edindirme ve
eğitim kursları açmak,