Üsküdar Kadınlar BirliğiDernek/Kurum Adı: Türk Kadınlar Birliği Şube Adı: Türk Kadınlar Birliği Üsküdar Şubesi Kurum Başk/Tems/Müd: Semra Bayraktar Adres: Acıbadem Caddesi Park Sitesi A Blok No:146 D.8Üsküdar/İstanbul Telefon: (0216) 339 43 60 Telefon 2 : (0533) 264 09 71 Faks: (0212) 211 71 92


Üsküdar Kadınlar Birliği

TARİHÇE


Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Şükufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Derneğin, Atatürk’ün eşi Latife Hanımdan da büyük destek aldığı bilinmektedir.

Kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama aktif olarak katılmasının sağlanması idi. İlk Genel Başkan Nezihe Muhiddin’ in aşağıdaki sözleri bu amacı ve mücadeleyi en iyi şekilde özetlemektedir:


“Biz Türk Kadınları toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk Kadınlarını bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye’de kadın ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğidir.”


Bu bakış, gayret ve çalışmalar sonucu ,1926 yılında kabul edilen Medeni Yasa ile kadın toplum içinde kimliğini elde etmiş, 1930 yılında da kadınlarımız, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını yasayla kazanmıştır. Türk Kadınlar Birliği, aynı yıl 11 Nisan’da İstanbul’da büyük katılımlı bir miting düzenlemiştir. 1933 yılında kadınların, köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilebilme, 1934 yılında ise, TBMM.’ne girebilme haklarını elde etmeleri üzerine, 7 Aralık 1934 günü, Kadınlar Birliği ikinci büyük kadın mitingini düzenlemiştir.


Türk Kadınlar Birliği 1935 yılında Cumhuriyetin ilk uluslar arası Dünya Kadınlar Birliği toplantısına da ev sahipliği de yapmıştır.


1935 yılında yapılan 5.Dönem milletvekili seçimlerinde, Meclis’e 18 Kadın milletvekili girmiş ve Türk Kadınlar Birliği de, amaçlarını gerçekleştirdikleri düşüncesiyle, Dernek için fesih kararı almışlardır.


Ancak, 1949 yılında hakların, kazanılması için olduğu kadar, korunması ve geliştirilip, genişletilmesinin de gerekliliği karşısında Dernek, kurucularının başında Mevhibe İnönü’nün de yer aldığı Latife Bekir Çeyrekbaşı, Makbule Dıblan, Mebrure Aksoley, Kamile Erim, Neriman Sirer, Aliye Beyazıt, Lamia Refik Fenmen, Dr.Mediha Eldem, ve Necile Bilen’den oluşan aydın kadınlarımız tarafından, 13 Nisanda yeniden kurulmuştur. 
Türk Kadınlar Birliği, 1954 yılında da, Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.


Türk Kadınlar Birliği 60’lı ve 70’li yıllarda, Ülkemizin kadın potansiyeline büyük bir ivme kazandırmış, yönlendirme ve geliştirme açısından önder rol oynamıştır.


Genç Türkiye Cumhuriyetinde, gerçekleşmesi için mücadele verdiği, siyasal yaşama aktif olarak katılımı getiren yasadan en çok yararlanan tek Sivil Toplum Kuruluşu olan Türk Kadınlar Birliği, Altmışlı yıllarda ilk kez Cumhurbaşkanlığı kontenjanından, Zerrin Tüzün ve Übeyde Belli’nin Parlamentoya Senatör olarak gönderilmesini sağlamıştır. Daha sonra, ilk kadın belediye başkanları Müfide İlhan, Leyla Atakan,Lale Müldür ve Çağlayan Ege Dernek mensuplarından seçilmişlerdir.

Derneğimiz, ayrıca, gerek Genel Başkanlarından, gerekse aktif üyelerinden olup aşağıdaki isimleri bulunan mensuplarından 12 kadın milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiş olmaktan gurur duymaktadır.


Latife Bekir Çeyrekbaşı, Nazlı Tlabar, Makbule Dıblan, Mebrure Aksoley, Edibe Sayar, Hatice Mualla Akarca, Zehra Neriman Ağaoğlu, Fatma Feriha Öztürk, Av.Günseli Özkaya ve Ayseli Göksoy.


Türk Kadınlar Birliği, 1996 yılından beri de Av. Sema Kendirci’nin Genel Başkanlığında faaliyetlerini yürütmektedir.


Bu dönemde derneğimiz, Atatürk’ün öngördüğü çağdaş kadına yönelik, eğitim, örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda, etkin çalışmalar sergilemiş ve büyük bir atılımla yurdumuzun hemen her köşesinde, kadınlarımızın destek ve katkılarıyla Şube sayısını, sekiz tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere 80’e yakın ile yaymayı başarmıştır.


Türkiye’de ilk kez uygulamasını başlattığı “Toplum Merkezleri” ile Türk Kadınlar Birliği,hedef kitle olan kadının sağlığı, eğitimi ve örgütlenmesine, Yerel Yönetimleri ve Devleti de katmayı başarmıştır.


Diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliğine önderlik eden derneğimiz, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız için, yasalarda bulunan kadın-erkek eşitliğine aykırı hükümlerin ortadan kaldırılmasına özel önem vermektedir.


Bu konuda 1996 yılında başlatıp halen sürdürdüğü “Yasalar Önünde Tam Eşitlik “ kampanyası çerçevesinde, 4320 sayılı "Ailenin Korunmasına Dair" yasanın hayata geçmesi, Medeni Yasanın ve Ceza Yasasının değiştirilmesi başarısına da imza atmış ve halen başta Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları olmak üzere, çeşitli yasa tasarılarının hazırlanmasına fiilen katkıda bulunmakta ve bu tasarıların yasalaşması için kamuoyu desteğini kazanmaya çalışmaktadır.


Bu arada Derneğimizin hedeflerine çok yakın bir anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Semra Sezer’in önderliğinde başlatılan Ulusal Eğitime Destek Kampanyasına yurdun üzerindeki tüm şubeleri ile katılan Türk Kadınlar Birliği bu kampanyayı, okuma yazma bilmeyen tek kişi kalmayıncaya kadar da sürdürme azmi ve çabası içindedir.


Türk Kadınlar Birliği halen “BM Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kuruluna ev sahipliği yapmakta ve sekreteryasını sürdürmektedir.

Türk Kadınlar Birliği ayrıca, Avrupa Kadın lobisi Türkiye Koordinasyonu yürütme kurulundaki görevini de 2 dönemdir sürdürmektedir.

 

Derneğimiz, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili, 2012 yılında yasalaşan 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair" yasanın tüm çalışmalarında fiilen yer almış ve halen yasanın uygulanması ile ilgili çalışmalarını tüm ülke düzeyinde sürdürmektedir.

Derneğimiz, halen çeşitli il ve ilçelerden gelen yoğun örgütlenme ve birlikte çalışma taleplerini göz önüne alarak, ülke düzeyinde tamamen örgütlü duruma gelmeyi hedeflemektedir.

Av.Sema Kendirci Uğurman 
 

Nezihe Muhiddin

Nezihe Muhiddin 1889’da,Zehra Hanım ile savcı ve ceza hakimi Muhiddin Bey’in kızı olarak İstanbul’da, Kandilli’de doğdu.Zamanın adetlerine uygun olarak evde özel öğretmenlerden eğitim gördü.Farsça ve Arapçanın yanı sıra Almanca ve Fransızca öğrendi.Meslek hayatına fen bilgisi öğretmeni(Kız İdadi Mektebi ve Darülmuallimat) ve okul müdürü (İttihat ve Terakki Kız Sanayi Mektebi) olarak başladı (yaklaşık 1912). Aynı yıllarda gazete ve dergilerde kadın eğitimi üzerine ve terbiyevi tedrisat hakkında makaleleri yayımlandı. Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği’nin kuruluşunda (1912) yer aldı ve ilk yıllarda katib-i umumiliğini üstlendi.Hikayeleri ve edebiyat ve sanat üzerine yazıları Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası (1918), Kadın Yolu (1925-26), Resimli Şark (1932-33), Boğaziçi (1937-38) dergilerinde yayımlandı.Kadınlar Halk Fırkası’nın (1923) kurulmasında etkin oldu ve 1924-1927 yılları arasında Kadın Birliği’nin başkanlığını yürüttü.Kadın Yolu dergisinin (1925-27) sahibi ve genel yayın yönetmeni oldu.Maarif Vekaleti tarafından 1929’da Gazi Osmanpaşa Erkek Orta Mektebi’ne tayin edildi ve bu okuldan emekliye ayrıldı. 10 Şubat 1958’de İstanbul’da vefat etti.

Muhiddin’in yayımlanan yirmi civarında romanının (1911-1944,İstanbul) yanı sıra inceleme-tarih alanında Türk Kadını adlı eseri (1931,İstanbul) hikayeleri,mensureleri,sosyal-siyasal içerikli makaleleri ve çevirileri vardır.