Üsküdar Yeni Yüksektepe DerneğiAktiffelsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, 1989 yılında kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir. cadiye Mah. Makastar Sk. No:11, ÜSKÜDAR Tel: 0 216 342 48 48 Faks: 0 216 342 49 49


Üsküdar Yeni Yüksektepe Derneği

Yeni yüksektepe nedir:

Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, 1989 yılında kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar  amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir.

Dolayısıyla tüm faaliyetlerimiz üyelerimiz tarafından gönüllülük ilkesiyle gerçekleştirilmektedir.

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, kültürel, ekolojik, sosyal çalışmalar yapan gönüllü bir felsefi harekettir. Kurulduğu 1989 yılından beri ‘Daha iyi, güzel ve adil bir dünya’ vizyonu ile dünyayı bulduğundan daha iyi bırakmak için çalışmalar yapar.

İnsanlığın felsefi, kültürel ve hümanist değerleri üzerine kurulmuş olan organizasyon, kurulduğu andan itibaren bireyin ve toplumun gelişimi için binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Yüksektepenin amaçları; tüm insanlığın zihinlerini meşgul eden, toplumlara hedef olmuş ve insanları birleştiren ortak değerlerdir. Geçmişte ve günümüzde bu ortak değerleri kendine amaç edinmiş felsefi hareketlerin ruhunu kendinde taşımaktadır.

Yeni Yüksektepe Nedir?

“Yüksektepe” kelimesi her insanın içinde var olan manevi değerlerin bulunduğu Yüksektepe’yi simgeler. Her Yüksektepeli kendini ve evreni yöneten yasaları araştıran ve bu doğa yasalarına uygun bir hayat sürmeye çalışan bir filozof adayıdır ve bu nedenle de “Yeni” bir “Yüksektepe” dir.

“Yüksektepe” kelimesi her insanda varolan; kendini, yaşamı ve onların yasalarını tanımak isteyen filozofu simgeler.

Yeni Yüksektepe geçmişteki benzer felsefe hareketleri gibi insanın kendi “Yüksektepe”si ile yani filozof kısmı ile tanışmasını amaçlar bu nedenle “Yeni” bir Yüksektepe’dir.

 • Kendimizi ve doğayı tanımak için…
 • Duyguları, düşünceyi ve eylemi uzlaştırmak için.
 • Kendi başına düşünmek ve özgürce karar verebilmek için.
 • Bireysel ve toplumsal yaşamı uyumlaştırmak için.
 • Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmak için.
 • Bencilliğe karşı cömertliği anlamak ve yaşamak için.
 • Çevremizdeki dünyaya, topluma yardım edebilmek ve yardımlaşma bilincini geliştirmek için.
 • Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirmek ve çözümler yaratmak için.
 • Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamak ve yaşamak için.
 • Bir araştırmacı, yaşamın bilinçli bir kaşifi olabilmek için.
 • Tüm araştırmalarda önyargısız bir şekilde bütünsel bir bakışa sahip olabilmek için.
 • Geçmişi tanıyıp bugünü bilerek yaşayarak geleceği bilinçli bir şekilde kurmak için.
 • Irkçılık, fanatizm gibi tüm aşırılıkların cehaletten geldiğini bilip, cehaleti yenmek için.

 DAHA İYİ BİR İNSAN, DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN FELSEFE…

 

FELSEFE NEDİR?

 

Philosophia yani “Bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen felsefe;

Bugün zihinsel bazı ipleri çözme ve bağlama gibi spekülatif bir beyin jimnastiğine indirgenmiş olsa da, “bilgelik”kavramının tanımı gereği teori ve pratiğin el ele yürüdüğü bir alandır.

Çünkü bilgelik doğru bilginin doğrultusunda, insanı ve toplumları erdemli ve iyi olana yönelten tecrübelere denk düşer. Bu yönüyle felsefe sanıldığının tersine, yaşama sanatı olarak düşünce, duygu ve eylemin bir aradalığına vurgu yapar. İnsanın kendini ve çevresini tanıması yoluyla yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, felsefe çalışan veya filozof olan kişi öğrendiklerini uygulayan, günümüz çevre ve insan sorunlarına duyarsız kalmayan, sorunların değil çözümün bir parçası olmayı seçen bir birey olacaktır.

Bu anlamda felsefe fil dişi kulelerden aşağıyı seyretmek değil, hümanist değerleri ve duyarlılığı yitirmeden, aşk sebebiyle bilfiil çalışmak anlamına gelir.

Çağlar boyunca “Klasik Tarz Felsefe Okulu Geleneği”nin de üzerinde durduğu bu değerleri ve anlayışı örnek alan derneğimiz; felsefenin bu gerçek anlamını AKTİFFELSEFE sloganıyla ifade ediyor ve profesyonel gönüllülük bilinciyle gerçekleştirdiği pek çok alandaki etkinliklerle hayata aktarıyor.

İlkelerimiz:

1. BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

 

Yeni Yüksektepe, tüm etkinliklerini ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.

Bu ilkeler, insanlığa ait olan tüm araçlar içinde bütünsel bir bakış sağlamak yoluyla insanın kendini ve doğayı tanımasına, kendini, içindeki filozofu uyandırıp dış kategorilerinden bağımsız algılayarak tüm insanların büyük bir ailenin üyeleri gibi kardeş olduğu bilinciyle hareket etmesine yardım eder.

İlkelerimiz Evrenseldir ve Tüm İnsanlığın Mirasıdır