MOLLACIK SEBİLİSebil, Miskinler Tekkesi'nin sağ tarafında, Yanık Ömer Kapısı'nın yanında ve Karacaahmet - İbrahim Ağa Bulvarı'nın üzerinde idi.


MOLLACIK SEBİLİ

Sebil, Miskinler Tekkesi'nin sağ tarafında, Yanık Ömer Kapısı'nın yanında ve Karacaahmet - İbrahim Ağa Bulvarı'nın üzerinde idi. Bugün mevcut olmayan ve 1940-45 tarihlerinde yıkılan bu sebil, Mollacıkzâde İshak Efendi'nin büyük oğlu, Anadolu kazaskeri ve reisu'l- ulema olduğu halde 1226 (1811)'da vefat eden Ahmet Muhtar Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kabri, sebilin civarında ve İsa Ağa Çeşmesi'nin sol gerisindedir. Gösterişli lâhdinin üzeri molla sarığı ile müzeyyendir. Yanında 1199 (1785)'te vefat eden oğlu Mehmet Mes'ud Efendi'nin; 1210 (1795-96)'da vefat eden ve üzerinde muhteşem bir lâhit bulunan Ahmet Muhtar Efendi'nin cariyesi Esma Hatun'un; Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efendi'nin oğlu Mehmet Şerif Efendi'nin, 17 N. 1244 (23 Mart 1829)'da vefat eden eşinin; 11 Ra. 1263 (27 Şubat 1847)'de vefat eden Mehmet Nureddin Efendi'nin; 19 Cemaziyelâhir 1242 (18 Ocak 1827)'de Maltepe'de vefat eden Mustafa Reşit Paşa'nın eniştesi Ali Paşa'nın ve 1244 (1828-29)'da vefat eden Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efendi'nin kabirleri vardır. Bu hazîrenin ilerisinde, mezarlık duvarından 55 adım ileride kitâbesiz bir kuyu ve ulu çınar civarında ise 1303 (1885-86)'da Mehmet Ali Paşa'nın oğlu tarafından yaptırılan kitâbeli bir kuyu vardır. Her ikisi de Miskinler Tekkesi'ne ait idi. Sonradan Rumeli kazaskeri olan Mollacıkzâde Ahmet Muhtar Efendi, III. Selim'in halli sırasındaki olaylara adı karıştığından İstanbul'dan uzaklaştırılmıştı. Babası İshak Efendi 1195 Zilkadesinin 14'ünde (1 Kasım 1781) vefat ederek Beyazıt'ta Kaptan İbrahim Paşa Camii hazîresine gömülmüştür. Muhteşem lâhdi molla sarığı ile süslüdür.

Kabrinin önündeki mezarlık duvarına büyük bir hâcet penceresi açılmıştır. İshak Efendi'nin küçük kardeşi olup İstanbul'da Kirazlı Mescit'e minber koyan Mollacıkzâde Ali Paşa 1181 Zilkadesinde (Nisan 1768) Rahova'da vefat etmiştir. Ahmet Muhtar Efendi'nin dedesi Mollacık Mehmet Efendi'nin annesi Hatice Hatun 1128 (1716)'da vefat ederek Aksaray'da Has Murat Paşa Camii hazîresine gömülmüştür. 8 Safer 1227 (22 Şubat 1812)'de vefat edip Rumelihisarı'ndaki Kayalar Mezarlığı'na gömülen Mollacıkzâde Ataullah Efendi, Ahmet Muhtar Efendi'nin kardeşi idi. Ahmet Muhtar Efendi, 1811'de vefat ettiğine göre sebil, bu tarihten önce yapılmış demektir.